Kassasystem

Jämför pris & kvalitet på kassasystem - Beställ offerter

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kassasystem - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av kassasystem önskas?

Det tar mindre än 1 minut!

Kassasystem - en del av verksamheten

Ett kassasystem innebär i dag ett avancerat verktyg för hantering av element såsom tidsbokningar, beställningar, kommunikation, lager och rapportering för verksamheter inom exempelvis detaljhandeln, dagligvaruhandeln, restaurangbranschen, samt olika slags kliniker och mottagningar.

Att inneha ett kassasystem av hög kvalitet är därmed av stor betydelse för den dagliga driftseffektiviteten inom verksamheter såsom butik, tandläkarmottagning och restaurang. Därmed är det av stor vikt att anskaffa ett effektivt kassasystem, med kapacitet att hantera alla de behov och krav på betalningslösningar som må finnas inom en organisation.

I dag erbjuds en rad olika lösningar för kassasystem på den svenska marknaden. Detta utbud av kassasystem består av olika typer och modeller, med specifika funktioner och kapabiliteter anpassade efter en viss typ av bransch. Vid jakten på ett nytt kassasystem är det därför viktigt att identifiera de aktiviteter som systemet ska ha kapacitet att utföra - de krav som den specifika verksamheten ställer på systemet för att effektivt genomföra dagsdriften.

Vad är priset för ett kassasystem?

Priset för ett kassasystem beror på ett flertal faktorer. Den primärt mest avgörande faktorn utgörs av systemets storlek. Även utformningen med hänsyn till funktionell kapacitet, såväl som den avancerade omfattningen av systemet har inverkan på dess prisnivå. Därmed är priset för ett mindre kassasystem med få funktioner lägre än priset för ett större, mer funktionsbaserat system.

Ni vet väl att ni kan beställa skräddarsydda offerter genom Expertvalet? Fyll i formuläret för att motta upp till fyra offerter av ledande leverantörer. Snabbt, gratis och utan förpliktelser!

Vad ska övervägas vid inköp av ett kassasystem?

Vid anskaffning av ett kassasystem bör man överväga ett flertal element, då det är många faktorer - såsom kvalitet, kapacitet och pris, som skiljer olika slags lösningar åt. Det är därför väsentligt att reflektera över de behov på arbetsplatsen som det ska täcka; vad är syftet med ett kassasystem inom verksamheten?

Vidare är det, i processen av att anskaffa ett kassasystem, viktigt att ta lagar, regler och standarder för det land man är verksam inom i beaktning, då det finns flera utländska kassasystem där dessa element kan vara annorlunda utformade.

Betalning _i _kassasystem

Vilka krav ställs på kassasystem?

De krav på funktioner och kapabiliteter som ställs på ett kassasystem beror generellt sett på storleken av den specifika verksamheten som ska använda systemet. Med andra ord ökar graden av behov för ett avancerat kassasystem i takt med en verksamhets storlek. Ett system med touchfunktion är ett exempel på ett mer avancerat system som bland annat ägnar sig väl åt större butiker och restaurangverksamhet.

Ett kassasystem med touchfunktion består av många olika menyval, systemkoder och funktioner och bör vara optimerat som ett överskådligt och användarvänligt system. Därmed är det viktigt att vid övervägning av olika slags kassasystem kartlägga vad det anskaffade systemet ska ha kapacitet att utföra och sedan precisera detta i korrelation med arbetsprocess och effektivitet inom verksamheten. Slutligen bör utvärderingen av vilket kassasystem som ska anskaffas innefatta en kravspecifikation över funktioner och branschspecifika variabler nödvändiga för verksamhetens dagliga drift.

Branschspecifika funktioner och lösningar för kassasystem?

Dagens moderna kassasystem är utrustade med avancerad programvara, ny teknologi och högkvalitativa touchskärmar. Utöver detta är olika typer av kassasystem specifikt utformade för att motsvara de behov som finns inom skilda branscher, såsom detaljhandel och restaurang. Därmed föreligger det skillnader vid programvaran för såväl hård- som mjukvara hos kassasystem designade för verksamheter såsom butiker, caféer och restauranger. Detta då programvarorna ska täcka olika behov hos användaren, såsom bordsstyrning på en restaurang eller lagerstyrning i en butik. Ett kassasystem bör även ha kapacitet att framställa olika slags rapporter och statistikpresentationer, för att skänka en översikt och vara ett effektivt verktyg i verksamhetens drift.

Kassasystem för butik

Inom branschen för detaljhandel är det vanligt förekommande att ett kassasystem innehåller en funktion för lagerstyrning. Om en verksamhet således har en webshop kan ett kassasystem införas för att kommunicera lagerstatusen med den fysiska butiken, vilket innebär att en såld vara registreras hos båda försäljningsplatserna. Därigenom får verksamhetens medarbetare kontroll på hur många och vilken typ av produkter som till varje tillfälle finns i butiken, såväl som hur försäljningen av varor har fortlöpt under en arbetsdag. Genom att synkronisera kassasystem för fysisk butik och webshop kan man därmed i realtid kartlägga försäljning och uppdatera information för lagerbehållning utan manuell inventering.

Läs mer om kassasystem till butik.

Kassasystem för mottagningar och salonger

För verksamheter såsom olika typer av mottagningar och salonger, där den dagliga driften och kundbemötandet föregår mer strukturerat enligt ett tidsschema, finns vanligtvis behovet för ett kassasystem med ett integrerat bokningssystem. Ett sådant bokningssystem gör det möjligt för exempelvis en frisörsalong att låta kunder boka en tid via salongens hemsida. Såväl små som stora salonger och mottagningar kan gynnas av att implementera ett kassasystem med tidsbokningsfunktion, eftersom detta innebär ett mer effektivt flöde vid administration, bokföring och bokningsrutiner.

Kassasystem för restaurang

Inom restaurangbranschen behövs som regel ett kassasystem med kapacitet att klara av ett snabbt arbetstempo såväl som ett med funktioner för bordsstyrning. I detta sammanhang bör betalningssystemet bestå av en kassaapparat som effektivt kan kommunicera med servitörers och kockars verktyg för att lägga in och ta emot beställningar, såväl som med verksamhetens mobila betalningsterminaler.

Det är av yttersta vikt att ett kassasystem utformat för en restaurang eller ett café är enkelt att förstå och opererar med hög prestanda. Vidare bör det ha kapacitet att snabbt och effektivt vidarebefordra beställningar från servitörers orderterminaler in till de terminaler som är placerade i verksamhetens kök, så att kockarna så snabbt som möjligt kan tillaga den mat gästerna har beställt. Består ett sådant kassasystem istället av avancerade aktiviteter som gör det långsamt eller instabilt, uppstår snabbt ett missnöje hos verksamhetens kunder.

Funktioner önskvärda för ett kassasystem specifikt utformat för en restaurangverksamhet består av:

  • Översiktlig bordsstyrning via touchskärm.
  • Orderterminaler för servitörer innefattandes betjänings- och betalningssystem.
  • Hantering av olika slags valutor.
  • Inloggningsfunktion för var enskild medarbetare.
  • Statistikregistrering av daglig drift.
  • Översiktsmöjlighet för produkter och varubehållning.

Läs också: Kassasystem till restaurang

Kostleasare _i _kassasystem

Skillnaden mellan POS och EPOS

I Sverige talar vi ofta om kassasystem, men begreppen POS- och EPOS system förekommer också. POS står för Point of Sale, vilket vanligen omfattar en kassalåda, kvittoskrivare, kortläsare samt knappsats. Denna typ av kassasystem kräver manuell lagerhantering, och leder dessutom sällan upp till Skatteverkets krav om elektronisk lagring av transaktioner.

Numera finns det goda möjligheter att elektroniskt registrera varje såld produkt med hjälp av ett Electronic Point of Sale, vanligen förkortat till EPOS. Det kan låta komplicerat, men är den vanligaste typen av moderna kassasystem. Förutom de grundläggande funktionerna i kassasystemet, installeras även en kassadata samt mjukvara som kan registrera allt från lagerhantering till säljrapporter.

Det enklaste sättet att få reda på vilken typ av kassasystem som passar din verksamhet, är att kontakta flera återförsäljare. Du kan enkelt göra detta på Expertvalet: Fyll i kontaktformuläret och beskriv din verksamhet, så hjälper vi dig att komma i kontakt med återförsäljare av kassasystem som passar just din butik, restaurang eller salong.