Kassaregister

Jämför pris & kvalitet på kassaregister - Beställ offerter

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kassasystem - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av kassasystem önskas?

Det tar mindre än 1 minut!

Bästa pris på kassaregister

Ett kassaregister utgörs av det system som används av en näringsidkare då denne utbyter varor mot betalning från kunder. Ett kassaregister är en del av ett kassasystem och utgör den maskin som används i olika slags butiker för att räkna ihop summan av varor och förvara en dagskassa.

För den verksamhet som är på jakt efter ett kassaregister till exempelvis restaurang- eller detaljhandelsverksamhet finns en mängd olika återförsäljare att vända sig till. Innan man väljer leverantör av ett kassaregister är det viktigt att tänka igenom följande:

 • Behovet av funktioner, t.ex. lagerhantering eller våg
 • Finansieringssätt: köp, hyra eller leasing
 • Kapacitetsbehov, hur många enheter

För att få bästa pris på kassaregister är det främst viktigt att välja ett register som motsvarar just era behov. Fyll i formuläret så mottar ni upp till fyra skräddarsydda offerter baserade på era behov. Då kan ni i lugn och ro jämföra pris och kvalitet för att välja det alternativ som passar er bäst - helt kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Vilka lagstadgade krav gäller för kassaregister?

Merparten av olika slags verksamheter som säljer produkter eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste enligt lag använda kravkvalificerade kassaregister. Anledningen bakom ett sådant lagstadgat system är att skydda verksamma aktörer inom kontanthandeln. Genom införandet av ett kassaregister ska sådana företagare således skyddas mot illojal konkurrens.

Den företagare som i enlighet med svensk lag är skyldig att ha ett kassaregister måste anmäla detta kassaregister till Skatteverket. Från och med den 1 januari 2014 inbegriper kravet för kassaregister även handel på torg och marknad. De krav som ett kassaregister ska uppfylla är som följer:

 • Ett kassaregister ska vara tillverkardeklarerat.
 • Ett kassaregister ska vara anslutet till en kontrollenhet som är certifierad och läser av alla uppgifter för kvitton som registreras, detta för att på ett säkert vis bevara information tillgänglig för Skatteverkets kontrolländamål.
 • De uppgifter för kvitton som lagras i en kontrollenhet ska ej vara tillgängliga för verksamheten som använder det kassaregister som är under kontrollering.

Kassalaada

Vad är ett certifierat kassaregister?

Alla näringsidkare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste enligt kassaregisterlagen inneha ett certifierat kassaregister, vilket uppfyller kraven i de föreskrifter som Skatteverket tillhandahåller. Detta för att motverka illojal konkurrens och fusk inom marknaden för handel. I enlighet med Skatteverkets lagstadgade föreskrifter utgörs ett kassaregister av två enheter:

 • Ett kassaregister med tillverkardeklaration, vilket intygar att ett specifikt kassaregister uppfyller de krav som står fastställda i föreskrifterna.
 • En kontrollenhet för ett sådant kassaregister, vilken är certifierad enligt kravfastställelsen.

Skatteverkets krav på vad ett kassaregister måste kunna utföra

 • Det måste vara kopplat till en certifierad, igångsatt och fungerande kontrollenhet.
 • Det måste överföra specificerad information till en sådan kontrollenhet.
 • Det måste alltid skriva ut ett kvitto vid försäljning.
 • Övningskvitton, kvittokopior och förhandsnotor måste tydligt märkas så att inte dessa misstas för vanliga försäljningskvitton.
 • Kvitton såväl som X-/Z-rapporter måste innehålla all den information som anges i Skatteverkets föreskrifter.
 • Det ska vara kapabelt att registrera en växelkassa.
 • Det ska ha en tillverkardeklaration, vilken visar att detta uppfyller kraven i de lagstadgade föreskrifterna.

Skatteverkets restriktioner för kassaregister

 • Det får inte ha andra funktioner utöver de som framgår av dess dokumentation.
 • Det får inte kopplas till annan utrustning, vilken påverkar de funktioner som omfattas av de lagstadgade föreskrifterna.
 • Det får inte innehålla installerad mjukvara, vilken påverkar de funktioner som omfattas av de lagstadgade föreskrifterna.
 • Det får inte ha kapacitet att skriva ut mer än en kvittokopia.

Läs mer om att köpa kassaregister.

Vilka funktioner består ett kassaregister av?

Ett kassaregister av standardiserad modell består av en streckkodsläsare, en kvittoskrivare samt en kassalåda för förvaring av dagskassa. Ett kassaregister i en verksamhet såsom en matbutik består även i de flesta fall av en våg, vilken möjliggör uträkningar av pris för sådana varor som säljs till kilopris.

I butiker för dagligvaruhandel är även ytterligare en funktion för kassaregister vanligt förekommande; ett rullband för att transportera varor från kund till kassör. Varorna rullar via en streckkodsläsare och därigenom registrering i ett kassaregister och samlas därefter för kunden att plocka i kassar. Vidare kan en display ofta kopplas till ett kassaregister för att låta kunden se de varor som registreras, såväl som priset för dessa och sedan den totala inköpssumman.

Kortlaesare

Hur fungerar ett kassaregister?

Det vanliga händelseförloppet vid användning av ett kassaregister utgörs av att en kassör eller kassörska drar den streckkod som finns på de allra flesta varor framför en streckkodsläsare. Streckkodsläsaren kollar vid inläsning upp den aktuella varan och hämtar information om denna gentemot ett varuregister. Informationen om varan - bland annat namn och pris, sänds vidare till ett kassaregister där den tillfälligt sparas. Därefter - när alla de varor kunden önskar köpa har sammanställts i detta kassaregister, kan kassören eller kassörskan avsluta köpet genom att ta emot betalning och skriva ut ett kvitto.

Läs också om kassasystem till restaurang.

Kassaregister förr och idag?

Kassaapparater användes förr om åren primärt för att förvara pengar under en försäljningsdag. Med hjälp av olika spakar och knappar kunde kassören eller kassörskan som opererade maskinen ställa in det pris som en specifik kund skulle betala och sedan veva i en vev som öppnade luckan till kassaskåpet, där dagskassan förvarades.

I dag är mekanismerna kring kassasystem och kassaapparater långt mer utvecklade än så och de består av en mängd olika funktioner för att underlätta och hålla ordning på den dagliga driften i en verksamhet. Det är vanligt förekommande att en kassaapparat är utrustad med ett tangentbord såväl som en display, vilken visar för användaren av systemet vilka produkter som registrerats.

I dag måste även alla verksamheter ha kapacitet att erbjuda kunden ett gediget kassakvitto, vilket kan vara elektroniskt eller av pappersformat. Användningen av ett kassaregister bidrar till att detta krav kan uppfyllas. Begreppet "kassaapparat" byts numera vanligtvis ut mot "kassaregister" eller "kassasystem", eftersom de funktioner som erbjuds av dessa system är betydligt mer utvecklade såväl som fler än förr.