Kopiator

Jämför pris och kvalitet på kopiatorer

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kopiator - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Antal kopior per månad?

Det tar mindre än 1 minut!

Kopiatorer - standard på arbetsplatser

De flesta organisationer har idag ett behov av att kunna producera dokument och därmed är kopiatorn en av de kontorsmaskiner som idag återfinns på de flesta arbetsplatser. Under början av 2000-talet blev det allt mer vanligt med modeller innefattande digital teknik såsom en integrerad scanner och skrivare - en så kallad multifunktionsskrivare.

På marknaden finns det ett stort utbud av kopiatorer, med olika kvalitetsnivå, framställningskapacitet, funktioner och prisnivå. Innan inköp är det därför viktigt att reflektera över de behov som denna ska täcka med hänsyn till önskvärd dokumentframställningsvolym och dokumenttyper.

På jakt efter en ny kopiator? Fyll i formuläret så mottar ni upp till fyra offerter av ledande leverantörer i Sverige! Offerterna ni mottar är skräddarsydda och ger er möjligheten att enkelt jämföra pris och kvalitet. Tjänsten är självklart kostnadsfri och utan förpliktelser!

Vad ska övervägas vid anskaffning av kopiator?

Vid anskaffning av en kopiator bör man överväga ett flertal element, då det är många faktorer - såsom kvalitet, kapacitet och pris, som skiljer olika slags typer och modeller åt. Det är därför väsentligt att reflektera över de behov på arbetsplatsen som en kopiator ska täcka. Vidare är det även viktigt att besluta om huruvida kopiatorn ska vara kapabel att framställa dokument i färg och i olika storleksformat. Samt om den ska innefatta multifunktionskapaciteter exempelvis funktion för olika typer av utskrifter och skanning. 

Kopiator1

Vad är priset för en kopiator?

Vid anskaffning av en kopiator kan man använda sig av olika slags lösningstyper såsom inköp, hyrning eller leasing. Prisnivån för denna typ av vara varierar brett och beror på en mängd olika parametrar. Faktorer som påverkar anskaffningspriset för en kopiator utgörs av maskinens storlek och urval av framställningsbara dokumentvarianter såväl som av design, modelltyp, kapacitet och prestanda.

De löpande driftskostnader som en kopiator innebär beror på konsumeringsmängden av olika slags bläckpatroner i färg eller gråskala - där priset ofta är högre för att kopiera i färg, såväl som varianter och mängd av pappersark. Om en organisation således ämnar att kopiera och framställa dokument i svartvitt eller gråskala finns det besparingar att göra med hänsyn till val av bläckpatroner.

Köpa kopiator?

Priset för att köpa en ny kopiator varierar brett och kan vara en kostsam - men nödvändig, utgift för en verksamhet. Det aktuella priset för en kopiator sammanhänger naturligtvis med produktens funktion och kapacitet, men även med faktorer såsom design och varumärke.

Priset för inköp av kopiator ligger runt 20000 kronor. Detta är dock endast en uppskattning baserad på en generaliserad situation. Fyll i formuläret på denna sida för att få ett korrekt pris, baserat på ert behov.

Hyra eller leasa kopiator?

Genom att hyra eller leasa en kopiator följer fördelen av att en eventuell driftsservice ingår i tjänsten. Leverantören står då för att maskinen är kapabel att prestera till sin fulla kapacitet, samt att bläckpatroner blir kontrollerade och utbytta vid lämpligt tillfälle. Därmed blir detta anskaffningsalternativ tidseffektivt och bekvämt för företaget.

Månadskostnaden för att hyra en kopiator ligger runt 495 kronor exklusive kostnader för bläckpatroner. Månadskostanden är endast en uppskattning, för att få korrekt pris för er situation: fyll i formuläret och motta skräddarsydda offerter.

Att hyra kopiator, eller leasa den, kan för en kort period vara en god och kostnadseffektiv lösning. Däremot kan det i längden bli mer kostsamt att teckna ett hyres- eller leasingavtal, jämfört med att köpa in en kopiator.

Beställ offerter nu Det tar mindre än 1 minut!

Kopiator2

Funktioner hos en kopiator?

Kopiatorer existerar med en rad olika funktioner och kapabiliteter, det är därför viktigt att vid jämförelser av sådana värdera vad som utefter arbetsplatsens konkreta behov väger tyngst - kvalitet eller kvantitet.

Vid behovskartläggning för en ny kopiator på arbetsplatsen kan det vara en god idé att besvara följande frågor:

  • Inom vilket arbetsområde planeras den nya kopiatorn att användas?
  • Är dess syfte att framställa en omfattande mängd dokument var dag, eller är det att kopiera högkvalitativa visuella element i färg?
  • Vilka är det som regelbundet ska använda den och vilka slags dokument önskar de framställa?
  • Var på arbetsplatsen bör den strategiskt placeras för att kunna uppnå dess fulla funktion och vara tillgänglig för medarbetarna?

Många organisationer och företag har även ett behov av att kunna arbeta tvärsöver olika avdelningar och divisioner. Därmed blir det av essentiellt värde att anskaffa en kopiator med nätverksfunktion - en egenskap som större standardiserade modeller idag vanligtvis har.

Kopiator för olika företag?

Beslutet om vilken slags kopiator man ska välja för en specifik verksamhet bör fattas med tanke på syftet den ska uppfylla på arbetsplatsen. Ska kopiatorn exempelvis ha kapacitet att kopiera dokument i färg är detta ett attribut som bör viktläggas. Vidare är det viktigt att ta reda på vilka pappersformat som stöds av olika slags modeller, för att kunna välja en som stödjer de format företaget önskar använda sig av.

Kopiator för kontor?

På en arbetsplats såsom ett större kontor är den vanligtvis mest förekommande typen av kopiator en så kallad A3-kopiator. Detta beror på att det inom ett företag ofta är nödvändigt att framställa och duplicera stora format av olika slags originaldokument för exempelvis presentationer och kundmöten.

Den typ av kopiator som är utformad för att framställa dokument i A4-format saknar kapacitet att producera kopior i A3-format, medan en A3-kopiator kan framställa dokument i format av såväl A3 som A4. Dock kan båda modellerna framställa kopior av mindre pappersformat, såsom A5 och A6. Detta innebär med andra ord att om man i framtiden spår ett eventuellt behov av att nyttja en kopiator med kapacitet att framställa kopior i A3-format bör investera i en sådan modell, även om priset för en sådan vanligtvis är något högre än för en A4-kopiator.

Läs mer om A3-skrivare.

Vilken typ av underhåll och service behövs för en kopiator?

Eftersom en kopiator är en kontorsmaskin som ska behållas och fungera under en längre period är regelbundna kontroller och driftsunderhåll essentiellt. Detta för att minimera risken för att oförutsedda problem inträffar, vilka kan resultera i dyra reparationer eller att kopiatorn måste ersättas. Att vid anskaffning av en ny kopiator köpa med en service för löpande driftsunderhåll är således att rekommendera - en tjänst som de flesta leverantörer i dag erbjuder.

Läs mer om kopieringsmaskiner.

Genom att fylla i formuläret uppe på sidan kan ni enkelt beställa upp till fyra kostnadsfria offerter - utan förpliktelser.

Beställ offerter nu Det tar mindre än 1 minut!