Jämför priser på kaffeautomater
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kaffeautomater - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Hur många koppar konsumerar ni dagligen?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 28. juni 2018

Funderar du på att hyra kaffemaskin?

Om du inte önskar köpa en kaffeautomat till din verksamhet finns alternativet av att hyra eller leasa en sådan maskin, vilket innebär att du inte behöver anskaffa den till inköpspris. Vid leasing eller hyra av kaffemaskin betalar din verksamhet vanligtvis ett månadsbaserat belopp och avtal för detta kan tecknas på en kort- eller långvarig basis. En del avtal kan även innebära att verksamheten betalar av på kaffemaskinen som till sist blir friköpt.

3 anledningar till att hyra en kaffemaskin till kontoret

Vi har nedan listat 3 anledningar till varför det är bra att hyra en kaffemaskin till kontoret. Vill ni hyra en kaffemaskin kan ni fylla i formuläret uppe till höger för att beställa offerter. 

Positivt arbetsklimat

Medarbetarna inom din verksamhet behöver sitt dagliga kaffe - det är deras bränsle som håller energinivå och fokusering uppe under arbetsdagen. Kaffe och glada miner för alla!

Prisvärt

Fördelen med att hyra en kaffemaskin är att du i motsats till att köpa en inte behöver slänga ut en stor engångssumma vid anskaffningstillfället. Om din verksamhet har ett kortvarigt behov av en kaffemaskin kan det vara en god idé att använda alternativ för hyrning eller leasing, då avtal om en kortvarig användningsperiod kan tecknas. Däremot kan det i det långa loppet bli mer kostsamt att teckna ett hyres- eller leasingavtal.

Driftsunderhåll

Genom att hyra eller leasa en kaffemaskin följer fördelen av att du inte behöver underhålla denna specifikt om ett sådant avtal tecknats - detta sköter återförsäljaren av tjänsten. Allt från installation till påfyllning, rengöring och underhållsservice kan alltså skötas av den verksamhet som hyr eller leasar ut varan, vilket gör detta alternativ till ett tidseffektivt och bekvämt sådant för din verksamhet.

Här på Expertvalet kan du beställa offerter från olika leverantörer som erbjuder den produkt du planerar att köpa in till din verksamhet. Detta är en service för prisjämförelser mellan olika leverantörer av främst business-to-business-relaterade produkter såsom kaffemaskiner, kopiatorer och telefonsystem. Fyll helt gratis och oförpliktigande i formuläret för att komma i kontakt med leverantörer som erbjuder kaffemaskiner och tilläggstjänster som matchar din verksamhets behov.

Kaffeløsning - Ny

Att tänka på när du jämför olika alternativ

Att hyra en kaffemaskin kan innebära en helhetslösning komplett med krav på att förbrukningsvaror såsom kaffebönor ska inhandlas av leverantören man hyr av. I detta fall kan leverantören ställa krav på en viss miniminivå av de förbrukningsvaror man är skyldig att köpa som komplement till den kaffemaskin man hyr. Ett sådant avtal träffas ofta eftersom leverantören erbjuder kaffemaskinen till ett lågt pris och istället tjänar in dessa pengar på förbrukningsvarorna.

Är detta en lösning som passar din verksamhet, eller skulle du föredra att inte vara uppbunden till en viss minimimängd av kaffebönor var månad, även om detta innebär att hyran för själva maskinen blir högre?

När du värderar funktioner hos olika kaffemaskiner och tjänster för att hyra kaffemaskin, kan det vara svårt att tillfredsställa de preferenser och behov som din verksamhets många medlemmar har. Vilken typ av maskin och lösningstyp du väljer bör baseras på de önskningar och det primära kafferelaterade behov som existerar inom din verksamhet, i tillägg till prisaspekter. Med andra ord:

Vid anskaffning av en tjänst för att hyra kaffemaskin bör du överväga ett flertal element eftersom faktorerna som varierar mellan olika slags modeller och tjänstelösningar är många. När du fyllt i formuläret rekommenderas du att tänka över och skaffa dig en grov översikt över vad du söker med hänsyn till kvalitet och kvantitet, kapacitet och prisnivå, för att vara bättre förberedd på att noga jämföra de olika offerter som du sedan mottar av leverantörer.

Obs! Det är viktigt att fundera över om ni ska hyra en kaffemaskin med fokus på kvalitet, eller en kaffemaskin med fokus på kvantitet?

Kaffeautomat - Ny

3 faktorer att ungefärligt uppskatta innan du jämför olika leverantörers erbjudande

Nedan listar vi 3 faktorer som är viktiga att tänka på innan ni införskaffar en kaffemaskin. 

Kvalitet och kvantitet

Efterfrågar din verksamhet en högkvalitativ kaffemaskin som kan brygga en mängd olika kaffesorter, eller räcker det lång väg med en enklare maskin som enbart brygger vanligt svart kaffe på ett mer tidseffektivt sätt?

Kapacitet

fterfrågar din verksamhet en maskin med kapacitet att brygga ett flertal varianter av kaffe (kvalitet), eller föredras en maskin med kapacitet att framställa vanligt svart kaffe på kort tid (kvantitet)?

Prisnivå

Ungefär hur mycket är din verksamhet beredd att spendera på en ny kaffemaskin?

När du i grova drag kartlagt hur mycket din verksamhet är beredd att spendera på den nya kaffemaskinen, hur mycket kaffe som dagligen efterfrågas och vilka preferenser som finns för olika slags kaffedrycker, är du redo att företa en mer omfattande analys av egenskaper hos olika typer av kaffemaskiner. Du är nu förberedd på att kritiskt jämföra de alternativ du mottagit av olika återförsäljare och på att fatta ett välbegrundat beslut som gynnar din verksamhet.

Läs också hyra kaffemaskin för mer utfyllande information om vilka aspekter du bör överväga när du är i färd med att hyra in en kaffemaskin till din verksamhet.

Beställ offerter Det tar endast 1 minut!