Jämför priser på kopiatorer
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kopiator - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Hur många kopior gör ni månatligen?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 12. oktober 2017

Kopiatorer och multifunktionsmaskiner för din arbetsplats

Dagens verksamheter har vanligtvis ett behov av att kunna framställa dokument såsom kopior och utskrifter av informations- och arbetsunderlag. Under början av 2000-talet blev det vanligt att använda multifunktionsskrivare - kopiatorer utrustade med teknik som bildläsare och skrivare. Multifunktionsskrivaren är därmed en multifunktionsmaskin där skrivaren är kombinerad med en eller flera andra apparater - vanligtvis scanner, kopiator och eventuellt fax.

Vad ska jag tänka på?

När du ska köpa in en ny kontorsmaskin såsom en multifunktionsmaskin med kopiatoregenskaper till din verksamhet finns det en hel del att tänka på. Att besvara följande frågor kan hjälpa dig vid processen med att komma fram till vilken slags maskin som är bäst lämpad för just din verksamhet:

  • Vilket behov ska inköpet av den nya kontorsmaskinen täcka?
  • Inom vilka användningsområden och för vilka arbetsuppgifter ska maskinen användas?
  • Är vi i behov av en maskin med fler funktioner än vanlig utskrivning?
  • Vilka resultat önskar vi uppnå genom att använda den nya maskinen?

Valet av en ny multifunktionsmaskin för en verksamhet beror i största grad på vilka behov verksamheten har av att framställa dokument såväl som användningsområden för dessa. Därmed blir bland annat följande frågor intressanta att överväga:

  • Ska maskinens skrivarfunktion främst användas för att skriva ut text, eller ska den även användas för att skriva ut bilder?
  • Hur stor volym av utskrifter och kopior planeras att framställas via maskinen; hur kommer den regelbundet att användas och förväntas speciella projekt som kräver högre driftskapacitet?

Skrivare _printer

Hur väljer jag en multifunktionsmaskin?

En multifunktionsmaskin kombinerar funktionerna för en skrivare, scanner, kopiator och ibland även en fax i en och samma maskin. En multifunktionsskrivare är mycket behändig eftersom den innefattar alla funktioner i en maskin, vilket inte minst innebär fördelar vad gäller besparing av utrymme. Det kan även vara prisfördelaktigt att enbart köpa en maskin med alla funktioner som behövs jämfört med att köpa flera in tre till fyra separata maskiner.

En multifunktionssmaskin kan vara en kombination av följande maskiner: 

  • Skrivare.
  • Scanner.
  • Kopiator.
  • Fax.

Nedan kan du läsa mer om funktioner och egenskaper vid dessa olika maskiner.

Skrivare

Det finns idag huvudsakligen två typer av skrivare; laserskrivare och bläckstråleskrivare. Laserskrivaren är den typ av skrivare som är vanlig på ett kontor, medan bläckstråleskrivaren ofta förekommer vid privat bruk. Det vanligaste formatet för utskrifter från en skrivare är vanliga A4-ark, men det finns även de skrivare som klarar av större format - ett alternativ som kanske är nödvändigt för just din verksamhet.

Upplösningen för en skrivare anges i pixlar per tum och ju högre upplösning, desto finare utskrifter. Om du har för avsikt att skriva ut bilder är det därmed viktigt att anskaffa en skrivare med god upplösningskapacitet. Slutligen är det viktigt att välja en apparat som är kompatibel med operativsystemet för den dator som den ska kopplas till.

Multifunktionsskrivarefunktioner

Scanner

Kvaliteten på de inläsningar som en scanner utför bestäms av den optiska upplösningen. Upplösningen hos en scanner beskriver skarpheten och klarheten i den bild som läses in och mäts i punkter per tum. Upplösningsmängden och bildkvaliteten beror på antalet punkter per tum, ju fler desto bättre. En annan faktor att ta hänsyn till vid värdering av en scanner är färgdjupet. Detta visar antalet färger och nyanser som kan utskiljas i den bild som ska läsas in.

Teknologin vid en scanner kan beskrivas via två olika typer av apparater; flatbäddsscanner och sheet-fed-scanner. I en flatbäddsscanner läggs dokumentet som ska läsas in på en glasskiva och i denna apparat kan dokument och objekt läsas in oberoende av storlek eller tjocklek (exempelvis tidningar, böcker eller kartor). I en sheet-fed-scanner dras dokumentet istället genom scannern. Denna teknik är därmed lämplig vid inläsning av enstaka pappersark, medan blad från tidningar eller böcker måste lossas. Scanners säljs vanligtvis med en specifik mjukvara som kontrollerar inläsningen och justerar det material man scannat in.

Kopiator

Aktivitetstiden för framställning av kopior är ofta samma som vid en vanlig utskrift via skrivarfunktionen i en multifunktionsmaskin. Utöver i stort sett samma kopieringshastighet och upplösning som för en skrivare, har en digital kopiator ett större intervall för förminskning och förstoring av dokument jämfört med en analog kopiator.

Fax

Utöver funktioner och egenskaper vid kontorsmaskiner såsom skrivare, scanner och kopiator kan just din verksamhet även vara i behov av funktionerna vid en fax. En fax scannar pappersark som placeras i denna apparat och konverterar bilden till en serie av ljusa och mörka punkter. Detta mönster översätts sedan till ljudsignaler som sänds till en mottagande fax via telefonnätet, vilken tolkar dessa toner och omvandlar dem tillbaka till punkter för att sedan skriva ut bilden.

Hur beställer jag offerter för nya kontorsmaskiner?

Då du övervägt de faktorer som bör forma ditt beslut om vilken slags maskin som passar bäst för just din verksamhet är det dags att hämta in information från olika återförsäljare av sådana produkter. Sedan går du vidare i inköpsprocessen genom att analysera vad de olika leverantörerna erbjuder dig och din verksamhet i form av bland annat produkttyp, pris, serviceytelser och driftsunderhåll.

För att hitta den leverantör som bäst matchar din verksamhets behov och preferenser för en ny kontorsmaskin kan du använda tjänsten som erbjuds av Expertvalet. Genom att fylla i formuläret mottar du upp till fyra skräddarsydda offerter från olika leverantörer av kopiatorer och multifunktionsmaskiner för din arbetsplats. Denna tjänst är kostnadsfri och helt utan förpliktelser - en god deal helt enkelt.

Beställ offerter Det tar endast 1 minut!