Jämför priser på kopiatorer
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kopiator - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Hur många kopior gör ni månatligen?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 02. november 2017

Ny kopiator till ditt kontor?

Kopiatorer har utvecklats avsevärt - såväl utformning och design som funktioner och kapacitet vid dessa maskiner, sedan den första helautomatiska kopiatorn lanserades av Xerox år 1959. Dagens kopiatorer har en hel del gemensamt med datorer och har kapabiliteter som sträcker sig långt över det med att enbart framställa enkla papperskopior.

En modern kopiator i multifunktionsutformning kombinerar funktioner vid maskinerna skrivare, scanner och fax i tillägg till dess kopiatorfunktioner. Förutom att det är smidigt och kostnadseffektivt att samla egenskaperna vid alla dessa kontorsmaskiner i en, är det även fördelaktigt med hänsyn till platsbesparing.

Söker du en ny kopiator till din verksamhet? Fyll i formuläret på denna sida och motta flera skräddarsydda offerter från ledande kopiatorleverantörer. Expertvalet hjälper dig att hitta den bästa lösningen till det bästa priset, enkelt, kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Hur påverkar användande ditt val av kopiator?

Du bör basera ditt val av kopiator på din verksamhets uppskattade användning av en sådan maskin, och därmed de förbrukningsvaror såsom pappersark och färgpatroner som behövs.

Faktorer som du rekommenderas basera ditt beslut om kopiator på:

  • Månadsförbrukning av pappersark och färgpatroner; hur många dokument beräknas framställas per månad?
  • Grad av hastighetsbehov vid framställningsprocessen.
  • Huruvida dokument i färg ska kunna framställas.
  • Huruvida kopiatorn ska ha en funktion för nätverksförbindelse.

Desto mindre kontor, desto mindre antal kopior - generellt sett - framställs i löpet av en dag. Arbetar du inom en stor verksamhet med många medarbetare som var dag har användning för en kopiator och dess eventuella multifunktioner är det en god idé att införskaffa en kopiator med mer avancerad driftsprestanda och högre framställningskapacitet. Priset för en sådan kopiator blir då högre än för exempelvis en analog eller en monokrom kopiator - prisnivån stiger i takt med ökad kapacitet, hastighet och månadsvolym av framställda dokument.

Kopiator till er verksamhet

Vilka typer av kopiatorer finns idag?

Idag kan man hitta ett stort utbud av olika slags kopiatorer på marknaden. Leverantörerna är många, och de erbjuder ofta mycket varierande lösningar för pris och utformning av serviceavtal och driftsunderhåll, och pris på förbrukningsvaror såsom pappersark och bläckpatroner.

De typer av kopiatorer som idag finns kan överordnat beskrivas som: monokroma kopiatorer, färgkopiatorer, multifunktionskopiatorer, digitala kopiatorer och nätverkskopiatorer.

Monokroma kopiatorer

En monokrom kopiator är en sådan som enbart använder en färg - svart, vid framställning av dokument. Denna typ av kopiator finns i en rad olika storlekar, vilka har varierande framställningskapacitet med hänsyn till volymnivå. Monokroma kopiatorer med hög framställningsvolym kan producera så mycket som upp till 100 kopierade sidor i minuten.

Färgkopiatorer

En färgkopiator har kapacitet att kopiera i såväl färg som svartvitt. Vanligtvis har en sådan kopiator fyra trummor och fyra toner som innefattar fyra primärfärger - cyan (C), gul (Y), magenta (M) och svart (K). Genom att blanda dessa fyra färger kan en färgkopiator sedan framställa papperskopior av alla färger.

Multifunktionskopiatorer

Kopiatorer med multifunktionsegenskaper är sådana som klarar av mer än att enbart framställa dokumentkopior i pappersformat. De typiska funktionerna vid sådana kontorsmaskiner är kopiering, utskrivning, skanning och eventuellt faxning. Läs mer om multifunktionskopiatorer här.

Digitala kopiatorer

En digital kopiator är en modern maskin - en modern variant av en analog kopiator. En sådan maskin är ofta i stort sett detsamma som en digital multifunktionskopiator.

Nätverkskopiatorer

Likt produktnamnet förtäljer kan en nätverkskopiator anslutas till nätverket på en arbetsplats för extern utskrivning, skanningsfunktioner och så vidare. I stort sett alla nyare digitala kopiatorer och multifunktionskopiatorer har ett nätverkskort inbyggt, och kan därmed använda sådana funktioner vid framställning och behandling av dokument.

Ny Kopiator Till Kontoret

Ska du köpa eller leasa kopiator?

Priset på olika slags kopiatorer kan variera brett, även bland modeller med liknande eller rent ut av identiska produktattributer. Innan du köper en kopiator till din verksamhet, eller undertecknar ett leasingavtal, är det viktigt att du är uppmärksam på såväl de nutida som de framtida kostnader som en kopiator innebär.

Vanligtvis är det i det långa loppet dyrare att leasa en kopiator än det är att köpa en. Detta då många leasingavtal innefattar att man ska betala per framställd kopia. Dessutom kan ett sådant avtal innebära att man var månad måste betala ett visst minimumbelopp för kopiering, oberoende av hur många kopior man faktiskt framställer. Det kan dock vara värt att överväga alternativ för att leasa en kopiator till din verksamhet om en hög engångsutgift önskas undvikas.

På Expertvalet kan du snabbt och enkelt komma i kontakt med leverantörer som erbjuder tjänster för att leasa eller köpa kopiatorer. Fyll i formuläret och motta offerter och prisförslag från upp till fyra olika leverantörer, helt gratis och utan förpliktelser. 

Beställ offerter Det tar endast 1 minut!