Jämför priser på kaffeautomater
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kaffeautomater - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Hur många koppar konsumerar ni dagligen?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 18. juni 2019

Kaffemaskin på jobbet med minimerad miljöpåverkan

Genom att tänka klimatsmart kan du implementera en rad enkla metoder för att sänka den elförbrukning som följer av kaffekonsumtionen inom din verksamhet. En stor del av den miljöpåverkan som framställning och förtäring av en kopp kaffe medför kan härledas till konsumtionsledet på arbetsplatser runt om i landet. Detta enligt en livscykelanalys genomförd av det externa konsultbolaget Quantis, på uppdrag av Nestlé Professional. Av undersökningen kunde även fastställas att rostning, paketering och transport av kaffe från producent till distributör och sedan till konsument - produktionsledet - står för en mindre del av den totala miljöpåverkan. Istället utgörs alltså majoriteten av denna miljöpåverkan av val av kaffetyp, kaffemaskin eller -automat, samt val av koppar (i porslin eller som engångsbägare) och diskningssätt (i maskin eller för hand).

Marie Louise Elmgren, informationschef på Nestlé Sverige, säger följande: “Vi gör allt vi kan för att minimera kaffets miljöpåverkan i produktionsledet och nu vill vi utöka miljöarbetet ytterligare genom att även informera vendingoperatörer och arbetsplatser om hur de också kan bidra till att minska miljöpåverkan.”

Kaffe på jobbet

Vi svenskar dricker generellt sett majoriteten av vårt dagliga kaffe på vår arbetsplats - där många av oss har förmånen att dricka kostnadsfritt kaffe. Alla vi som dricker kaffe på vår arbetsplats kan följa en rad enkla riktlinjer för att minimera vår negativa miljöpåverkan med hänsyn till användning av kaffeautomater och andra energiförbrukande maskiner (exempelvis diskmaskiner). Vidare beror graden av miljöpåverkan på den typ av kaffe - instant kaffe eller bryggkaffe, som används vid bryggning av drycken.

I Sverige serverar de flesta arbetsplatser kostnadsfritt kaffe till sina anställda. Att ha förmånen att när som helst kunna ta sig en kopp kaffe på jobbet är på många sätt en uppenbart motiverande faktor för de anställda. Något inte fullt lika uppenbart är den miljöpåverkande effekt som en ständigt påslagen kaffemaskin på arbetsplatsen kan ha. Kaffedrickande på jobbet påverkar miljön genom den energiförbrukning som en kaffemaskin medför vid bryggning av kaffe men även vid de tillfällen då den står oanvänd. Såväl anställda som hela företag kan bidra till en mer klimatsmart kaffekonsumtion genom att genomföra en del enkla åtgärder för att förändra sina kaffevanor på arbetsplatsen.

Instant kaffe vs. bryggkaffe

Graden av den miljöpåverkan som framställning av en kopp kaffe medför beror bland annat på vilken typ av kaffe - instant kaffe eller bryggkaffe, som används vid bryggning av drycken. Nedan har vi samlat en del faktorer som skiljer sig åt mellan de olika produktsorterna instant kaffe och bryggkaffe, och de framställningsmetoder som används vid respektive produkt. Det allra bästa alternativet för framställning av kaffe ur en miljömässig synvinkel vore att koka upp vatten i en vattenkokare och tillsätta instant kaffe för att sedan bevara drycken i en värmehållande termos.

Jämförelse mellan instant kaffe och bryggkaffe, med miljömässiga implikationer:

  • Generellt sett är klimatpåverkan lägre vid tillberedning av instant kaffe (dock är produktionsprocessen för instant kaffe mer omfattande än för bryggkaffe, men tillberedningen är effektivare och ger mer färdigt kaffe per använd böna).
  • För instant kaffe är förpackningsstorleken vanligtvis tre gånger mindre än för bryggkaffe, vilket innebär att miljöpåverkan beroende på förpackningsvolym är lägre.
  • Miljöpåverkan med hänsyn till distribution är cirka tre gånger lägre för instant kaffe jämfört med bryggkaffe.

Kaffemaskin på jobbet

Kaffemaskinen på en arbetsplats påverkar miljön genom dess elförbrukning, vilken typ av koppar som används för drycken, samt maskinens storlek och de anställdas användningsfrekvens av denna. Med andra ord har kaffemaskinens utformning, framställningskapacitet och funktioner en stor betydelse för hur mycket energi som förbrukas vid bryggning av kaffe. Denna energiförbrukning är betydande med hänsyn till miljön och innebär en negativ inverkan genom grad av elkonsumtion.

För att hålla graden av elkonsumtion på en så låg nivå som möjligt är det en god idé att köpa, hyra eller leasa en kaffemaskin med stand-by-funktion. En sådan inställning i kombination med hänsynsfullt bruk av maskinen kan spara mellan 15-25 % av den elförbrukning som kaffemaskinen på din arbetsplats medför. Vidare innebär större kaffemaskiner som används regelbundet en lägre miljöpåverkan jämfört med små maskiner som används mer sällan men ändå står igång. Eftersom kaffemaskiner och -automater ständigt står igång eller i stand-by-läge medför de en mindre grad av miljöpåverkan per kopp kaffe ju mer koppar som bryggs under dagen. Slutligen kan det vara mer miljövänligt att använda pappers- eller plastbägare för kaffet på en arbetsplats, jämfört med att använda porslinskoppar som måste diskas i maskin var gång man druckit en kopp kaffe.

Minimera miljöpåverkan orsakad av kaffemaskinen på jobbet genom att:

  • Byta till instant kaffe och använda optimerade maskiner, vilket kan leda till förminskade koldioxidutsläpp.
  • Byta ut en gammal kaffemaskin mot en ny med funktioner för energibesparing och stand-by-läge.
  • Företa en grundlig behovsanalys med hänsyn till konsumtionsmängd och preferenser för olika sorters kaffedrycker inom verksamheten för att kunna fatta rätt beslut om vilken slags kaffemaskin och vilken maskinstorlek som passar bäst för din specifika arbetsplats.
  • Använda plastbägare av polypropylen (PP) som kan återvinnas istället för bägare av polystyren (PS).
  • Vid användning av porslinskoppar för servering av kaffe skölja dessa i kallt vatten och använda flera gånger under en dag. Använder din arbetsplats en diskmaskin för att rengöra kaffekoppar? - Se isåfall till att denna är full innan den sätts igång.

Läs även: Hyra kaffeautomat: 6 saker att överväga och Vad är priset för en kaffeautomat?