Jämför priser på kopiatorer
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kopiator - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Hur många kopior gör ni månatligen?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 30. oktober 2017

Kopiator till företag: miljövänlig dokumentframställning

Miljöpåverkan vid daglig verksamhetsdrift?

Alla företag orsakar klimatpåverkan i samband med aktiviteter vid den dagliga verksamhetsdriften. Exempel på sådan påverkan är energi- och materialförbrukning vid dokumentframställning, växthusgasutsläpp från arbetsplatsen och produktion och distribution av varor. Genom att skära ned på energiförbruk och använda mer miljövänlig energi alstrad från sol, vind och vatten kan extrema klimatförändringar undvikas. Vid användande av en kontorsmaskin såsom en kopiator eller en skrivare finns också en rad miljöfaktorer att ta hänsyn till, och därmed en rad åtgärder att ta för att bidra till minimerad negativ miljöpåverkan.

Miljöbelastning vid en kopiator?

Den största miljöbelastningen orsakad av såväl kopiatorer som andra kontorsmaskiner har sitt ursprung i användar- och avfallsledet (det är svårt att återvinna en kopiators material). Därför är det viktigt att välja en energieffektiv kopiator innehållandes så få miljöbelastande ämnen som möjligt för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan.

De miljöbelastande medel som finns att finna i en kopiator utgörs av lösningsmedel, tungmetaller, bromföreningar, freoner, dioxiner och andra giftiga ämnen. Utsläpp av dessa medel orsakar de största miljöproblemen vid användande av en kopiator, men även hög energiförbrukning är en miljöpåverkande faktor vid dokumentframställning inom den dagliga verksamhetsdriften.

  • Studera noga produktinformationen för olika sorters kopiatorer - bland annat innehåll av miljöbelastande ämnen och energiförbrukningsmängd, för att fastställa dessas miljökonsekvenser med hänsyn till driftsunderhåll och daglig användning.
  • Se till de kriterier som etablerats för kopiatorer med syfte om att ta hänsyn till miljön - är den tilltänkta kopiatorn miljömärkt?

Gron _kontorsmaskin

Flamskyddsmedel hos en kopiator?

Vid elektronisk utrustning används ett bromerande flamskyddsmedel som brandskydd - hos en kopiator finns detta medel i kretskort, kablar och maskinens hölje. Vid sopförbränning kan det bromerande flamskyddsmedlet omvandlas till giftiga bromerade dioxiner och det ozonförstörande ämnet metylbromid. Dessa ämnen förblir i naturen under en lång period när de hamnat där och kan utan att brytas ned lagras i kroppen på människor och djur.

Förminska företagets negativa miljöpåverkan

Vad kan din arbetsplats göra för att förminska dess negativa miljöpåverkan vid dokumentframställning?

  • Genom att använda elektronisk post för intern och extern kommunikation kan förbruk av pappersark minimeras.
  • Använd ett mindre dokumenttypsnitt och skriv ut tvåspaltigt.
  • Skriv ut och kopiera dubbelsidigt.
  • Genom att spara information på hårddisken, istället för att slentrianmässigt skriva ut en stor mängd dokument, kan såväl pappers- som tonerförbrukning sänkas.
  • Det mesta utskriftspapper är återanvändbart. Insamla därför returpapper och se detta som en naturresurs att hushålla med; ett ton returpapper motsvarar 14 normalstora träd.
  • Även när kopiatorer och skrivare inte används drar de stora mängder energi. Genom att ställa in dessa maskiner så att de går ned till energisparläge när de inte används, och genom att stänga av dem helt under helger, nätter och semestertider, kan stora mängder energi sparas.

Hitta en miljömärkt kopiator till bästa pris via Expertvalet! Fyll i formuläret och motta upp till 4 skräddarsydda offerter från ledande leverantörer. Tjänsten är kostnadsfri och medför inga förpliktelser!

Beställ offerter Det tar endast 1 minut!