Jämför priser på fordonsspårning
Få flera kostnadsfria offerter
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Fordonssparning - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av fordon vill ni spåra?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 13. december 2018

Spara pengar med fordonsspårning

Spara tid och pengar med fordonsspårning

Fordonsspårning är inte nödvändigtvis något nytt, men den alltmer utvecklade hårdvaran och de optimerade systemen gör att du idag kan genomföra besparingar inom företaget när du använder ett fordonsspårningssystem.

Ett system för fordonsspårning gör det lätt att kontrollera samtliga verksamhetens fordon, och kan optimera både de enskilda förarnas körstil, samt hela flottans gemensamma körning, och därmed innebära ekonomiska besparingar. Så sparar du pengar med ett fordonsspårningssystem:

  • Effektivisera körning med fordonsspårning
  • MIljövänligare körning är billigare körning 
  • Elektronsika körjournaler sparar tid och pengar
  • Ett spårat fordon har lägre självrisk

Ta reda på vad det skulle kosta att förse er fordonsflotta med fordonspårning! Fyll i formuläret ovan och få upp till fyra skräddarsydda offerter - Helt gratis och utan förpliktelser!

Effektivisera med fordonsspårning - spara pengar

Fordonsspårning innebär att du när som helst kan se exakt position för alla fordon som ingår i en flotta, deras hastighet och vart de är på väg. Den här informationen kan användas för att analysera och effektivisera varje enskild förares körning, eller hela flottans, och därmed innebära ekonomiska besparingar på företaget.

Det går kanske att planera om körvägar för att minimera körtiderna?

Ett system för fordonsspårning visar både pågående körningar och skapar statistik för genomförda körningar. Genom att kartlägga och analysera statistiken är det enkelt att spåra ineffektivitet och onödigt komplicerade arbetsgångar, för att sedan genomföra ändringar som leder till förbättringar och ekonomiska besparingar. Statistiken kan inkludera:

  • Avstånd
  • Tidsåtgång
  • Ståtider
  • Hastighet
  • Bränsleförbrukning

Eftersom fordonsspårning innebär full översikt över flottan dygnet runt upplever företag ökad effektivitet i körningarna, då förarna blir mer punktliga och måna om att optimera sin tid. Jobb både startas och avslutas i tid och körningar sker utan onödiga omvägar, vilket bidrar till nöjda kunder och ökad ekonomisk lönsamhet.

Optimera planeringen

Fordonssparning Gps iPhoneFordonsspårning gör det möjligt att optimera planering genom att skicka ut till exempel en order eller beställning till det fordon som befinner sig på lämpligast plats geografiskt. I vissa system kan den här funktionen automatiseras och också inkludera instruktioner och karta i utskicket. En sån här funktion skapar möjligheter till stora tidsbesparingar för exempelvis taxibolag och servicefirmor, vilket kan skapa ökad lönsamhet. 

Mejluppdateringar sparar tid

Det finns fordonsspårningssystem vars mjukvara erbjuder automatiska uppdateringar via mail, där information som du själv väljer inkluderas och skickas till dig varje vecka eller vid vald tidpunkt. Det här är en populär funktion hos de leverantörer som erbjuder den, då den förenklar och gör det möjligt för verksamheten att ha full koll på körningen för att ständigt kunna effektivisera och spara både tid och pengar.

Miljövänlig körning är billigare körning

Eftersom ett system för fordonsspårning skapar en tydlig översikt över hur alla flottans fordon kör, minskar ofta fortkörning och onödig fordonsanvänding i och med införandet av systemet. Minskningarna innebär både sänkt bränslekonsumtion och minskade koldioxidutsläpp - positiva förändingar för både miljön och företagets ekonomi.

Fordonsspårningssystem med verktyg som är avsedda att granska körningen ur ett miljöperspektiv, kan utöver sträcka och bränsleförbrukning, också visa exempelvis när häftiga inbromsningar och accelerationer har förekommit. Tillsammans utgör den här informationen en bra grund för att granska körningar ur ett miljöekonomiskt perspektiv.

Tabellen visar hur olika hastigheter påverkar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp: 

Hastighet (4)

Digitala körjournaler sparar tid och pengar

Om ni idag använder er av fysiska körjournaler vet ni vilket tidskrävande jobb det kan vara att fylla i dem, samt hur lätt det är att fylla i dem felaktigt. Felaktigt ifyllda körjournaler kan kosta företaget dyrt vid Skatteverkets granskningar. Den digitala körjournalen inkluderar all information som är nödvändig för Skatteverket. 

Med ett system för fordonsspårning skapas digitala körjournaler som sparar både tid och pengar, samt minimerar risken för felaktig rapportering. Den digitala journalen skapas i och med att systemet för fordonsspårning är aktivt. Systemet sammanställer körningen som sedan när som helst kan granskas i form av en digital eller utskriven journal.

Den digitala journalen gör det möjligt att gå tillbaka och granska specifika resor närmare, även på karta, vilket kan vara användbart vid eventuella tvister, eller när körningen ska analyseras och effektiviseras i besparingssyfte.

Läs mer om vad som utgör kostnaden för körjournalen.

Privata resor och tjänsteresor 

Körjournalerna kan dessutom anpassas funktionsmässigt efter företagets önskemål eller efter privata önskemål. Med flera system är det också möjligt att dela in datan från körningarna i arbete respektive privat, vilket lämpar sig för företag som erbjuder de anställda tjänstebil.

Ett spårat fordon har lägre självrisk

GPS-enheterna som placeras i fordonen är ofta små, men kan göra stor skillnad. Fordon som har en GPS-enhet monterad, är lättare att söka och finna vid stöld och kan därför ge en lägre försäkringspremie och självriskreducering. Försäkrings- och självriskskostnaden för fordon som är spårade varierar hos olika försäkringsbolag och beroende på fordon och län. 

Försäkringsbolag förekommer som erbjuder 100% självriskreducering när GPS är installerad i bilen. Kontakta ditt försäkringsbolag för exakt information om pris och reducering.

Vissa system för fordonsspårning har en typ av överfallslarm, vilket aktiveras av föraren. Larmet registerar position och rörelse på fordonet och sänder ett SMS till en förutbestämd mottagare om fordonet flyttar på sig. Larmen kan också kopplas till bränsletanken och meddela om bensin eller diesel når en onormalt låg mängd eller har ett onormalt flöde. 

Självriskreducering

Funderar du på fordonspårning till er verksamhet? Fyll i formuläret och få upp till fyra skräddarsydda offerter för vad det skulle kosta just er verksamhet - Helt gratis och utan förbindelser!

Beställ offerter för fordonspårning! Det tar mindre än 1 minut!