Jämför priser på fordonsspårning
Få flera kostnadsfria offerter
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Fordonssparning - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av fordon vill ni spåra?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 23. januari 2019

Transportoptimering med fordonsspårning för större vinst

Öka omsättningen med transportoptimering

Transportoptimering handlar delvis om att optimera rutterna till att vara så kostnadseffektiva som möjligt, vilket kan kontrolleras bland annat genom fordonsspårning. Likaså kan valet av fordon och bränsle analyseras för att möta verksamhetens vision och mål. Idag är det allt vanligare att företag strävar efter en mer miljövänlig profil, av vilket transportoptimering kan vara en viktig del.

Optimering av transportvägar är inte bara för frakt och gods, det är lika viktigt för serviceföretag såsom taxi, hemtjänst och andra ambulerande verksamheter. Genom att kartlägga rutterna och antal stopp, kan kostnaden och tidsåtgången minska markant. Det finns möjlighet att tranportoptimera helheten, likaväl som man kan analysera specifika delar i logistiken, för att optimera just denna del av transportkedjan.

Transportkostnader står för en stor del av många företags utgifter. Varor ska levereras och komponenter ska beställas. När det handlar om stora volymer och långa transportsträckor, finns det mycket att spara genom transportoptimering. Fyll i formuläret ovan och få upp till fyra skräddarsydda offerter för vad det skulle kosta just er verksamhet - Helt gratis och utan förbindelser!

Läs också om elektroniska körjournaler

Fordonsspaarning _transportoptimering

Möt konkurrenterna med effektiv transportoptimering

Genom att optimera din logistikkedja kan transportoptimering vara en del av att ta en större marknadsandel från dina konkurrenter. Minskade kostnader för fordon och transport leder till en stabil ekonomi och nöjdare kunder. Om det visar sig att justering av en fast rutt kan spara din verksamhet en eller två timmar, innebär det också lägre bränslekostnader och det kan även leda till ett bättre arbetsklimat för dina anställda.

Planlagda rutter är viktigt för snabb och effektiv leverans, men även andra delar av transporten kan optimeras. Hur fordonet lastas har stor inverkan på tidsåtgång vid avlastning och hur stor volym som fordonet kan transportera. Placeringen av godset kan även ha en effekt på fordonets bränsleåtgång, vilket inte är att förglömma.

Transportoptimeringen ska ses som en tillgång till verksamheten, en dynamisk process som ständigt förändras. Ordrar förändras, kunder tillkommer och konkurrenterna arbetar liksom ni för ett bättre flöde i logistiken. Därför är det av stor vikt att vara medveten om alla parametrar som påverkar hur positiv din verksamhet upplevs i förhållande till marknaden ni verkar i.

Hur genomförs transportoptimeringen i praktiken?

Beroende på om verksamheten behöver optimera delar av, eller hela logistikkedjan, måste utgångsläget först definieras. Hur fungerar logistiken idag och var finns de största förbättringsmöjligheterna? Genom att definiera verksamhetens “smärtpunkter”, kan de största utgifterna minimeras till minsta möjliga kostnad.

I första hand måste således omfattningen av transportoptimeringen definieras. Kartläggningen av nuvarande system syftar till att identifiera inom vilka delar som din verksamhet är stark och svag. Likaså måste dessa processer ställas i relation till syftet med transportoptimeringen. Vill ni minska era utgifter eller undersöka om det finns möjlighet att utöka verksamheten inom ramarna för nuvarande budget? Genomgår verksamheten en omställning för en starkare miljöprofil? Dessa är alla viktiga mål att ställa i relation till kartläggningen av nuvarande logistisksystem.

När möjligheter till förbättringar har kartlagts, krävs en undersökning angående hur man bäst går tillväga för att genomföra förändringen. Eventuellt kan ett framtida scenario målas upp för att man utifrån detta ska kunna beräkna besparingsmöjligheterna som transportoptimeringen kan leda till. Därefter måste man gå in på varje delmoment i kedjan för att se var de mest kostnadseffektiva förändringarna kan göras.

Hitta lösningar för fordonsspårning, körjournaler och transportoptimering. Fyll i formuläret och få upp till fyra skräddarsydda offerter från leverantörer i ditt område - Helt gratis och utan förbindelser!  

Beställ offerter! Det tar mindre än 1 minut!

 
Läs också: Strategier för att uppnå konkurrensfördel