Offerter på tjänster inom telemarketing
Jämför priser och kvalitet här!
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
Expressen
Allt om Bostad
Telia
Få upp till 4 offerter här Telemarketing - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken tjänst önskas?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 14. december 2018

Utveckla företaget med kvalificerad mötesbokning

Kvalificerad mötesbokning för befintliga och nya kunder

Kvalificerad mötesbokning kan utföras både mot befintliga och nya kunder. För att kunna utföra kvalitativa bokningar av möten krävs att mötesbokaren har goda kunskaper om din verksamhets mål och visioner. Företagets värdegrund måste lyftas för att skapa mervärde i samtalet. Det är viktigt att uppringda befintliga eller potentiella kunden förstår syftet med mötet och fördelarna med ett framtida möte.

Mötesbokning till befintliga kunder används ofta i syfte att stärka en god relation eller skapa merförsäljning. Det är stor skillnad på att skapa förtroende per telefon jämfört med ett fysiskt möte, vilket också gör mötesbokning till en eftertraktad tjänst att hyra in. Genom att använda dig av mötesbokning genomförd av professionella mötesbokare, vet du att dessa har väl beprövade tekniker för att skapa både kvalitet och volym.

Nya kunder kan med fördel kontaktas per telefon i ett första skede. Gällande nykundsbearbetning finns det stora skillnader beroende på om er produkt eller tjänst är avsedd förandra företag, offentliga verksamheter eller privatpersoner. Därför är det av vikt att segmentera vilken som är din verksamhets målgrupp vid nyttjande av externa telemarketingtjänster såsom mötesbokning.

Jämför olika tjänster inom mötesbokning - fyll i formuläret till höger, så matchar vi dig med våra professionella samarbetspartners.

Utveckla företaget med extern mötesbokning

Mötesbokning är kärnan i att skapa nya kundrelationer. Det är en viktig del just med tanke på att det ofta är den första kontakten kunden får med ditt företag. Däremot är mötesbokning en tidskrävande uppgift och säljarens tid kan bli något knapphändig. Om ditt företag eller din verksamhet står i fas för utveckling och ökad försäljning, kan det därför vara läge att utnyttja en extern tjänst för kvalificerad mötesbokning.

Kvalitativa mötesbokningar leder till möten av hög kvalitet och att kunden har förväntningar som motsvarar den tjänst din verksamhet kan erbjuda. Därför erbjuder många företag, som specialiserat sig på mötesbokning, dedikerade mötesbokare åt er verksamhet. Det är ocksåviktigt att företaget som utför mötesbokningen har god insikt i din verksamhets förutsättningar och utmaningar.

De företag som erbjuder tjänster inom mötesbokning har vanligen en eller flera spetskompetenser, varför det är viktigt att din verksamhet finner den perfekta partnern för att utveckla just ditt företag i en positiv riktning. Uppstarten vid mötesbokning kostar vanligen från 20 000 kronor och uppåt, beroende på omfattning, målgrupp och verkställt förarbete med samtalslistor och kontaktuppgifter. Här kan du läsa mer om telemarketing som en extern tjänst. 

Så fungerar extern mötesbokning

Moetesbokning TelemarketingNär du söker ett företag som kan arbeta med mötesbokning för dina befintliga eller nya kunder, vill du säkerställa att tjänsten motsvarar dina förväntningar gällande kvalitet och kompetens. Dessutom har säkert din verksamhet en budget att förhålla sig till.

Ställ dig därför följande frågor innan du väljer vilket företag som ska anlitas för att sköta mötesbokningen:

  • Vilken är er målgrupp?
  • Finns det upprättade samtalslistor med kontaktinformation? 
  • Är projektet långsiktigt eller handlar det om en punktinsats? 
  • Ska uppföljning ske på de kontaktade kundämnena?

Processen med extern mötesbokning börjar vanligen med ett möte. Under mötes ska målgruppen definieras, uppgifterna specificeras och verksamhetens utmaningar och mål presenteras. Därför är det viktigt att du vet vad ditt företag vill ha ut genom samarbetet och inom vilken tidsperiod som ni förväntar er ett synligt resultat. När samtalslistor, kontaktuppgifter och administrativa rutiner har upprättats, kan mötesbokningen ta sin början.

Det är viktigt att ha en nära dialog med uppföljning av resultaten för att alla parter ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Många företag som sköter mötesbokning åt företag, erbjuder också säljutbildningar och kompetensutveckling inom mötesbokning. Detta kan vara ett nästa steg, särskilt för det medelstora företaget som har resurser i form av personal, men kanske inte den rätta kompetensen.

Behöver ni uppgradera ert telefonsystem? Expertvalet erbjuder flera lösningar inom system för telefonväxel och ip-telefoni

Mötesbokning i Stockholm, Göteborg och Malmö

På Expertvalet samarbetar vi med företag som har lång erfarenhet av mötesbokning. Här kan du hitta en lösning som passar din verksamhet, oavsett om ditt företag finns i Stockholm, Göteborg eller Malmö - du kan alltid få hjälp med mötesbokning via oss. Många telemarketingföretag arbetar också nationellt, eftersom tjänsten är telefonbaserad. Däremot kan det finnas fördelar med att mötas och diskutera mål och tillvägagångssätt för att kunna uppnå bästa möjliga resultat.

Branchspecifika mötesbokare har större förståelse för din bransch och de behov som finns på marknaden. Företag som är profilerade finns inom de flesta branscher, varav några vanligt förekommande är:

  • Finans
  • Public Relation & Media
  • IT & Telecom
  • Byggbranschen
  • Transportsektorn

När nya kunder kontaktats och mötet har genomförts, krävs givetvis uppföljning på samtalen. Likaså kan det vara aktuellt att återuppta kontakt med aktiva kunder eller kunder som tidigare nyttjat era tjänster, vid försäljning av nya tjänster eller produkter. Genom att skapa ett ömsesidigt förtroende mellan din verksamhet, dina kunder och externa mötesbokare, finns det goda möjligheter att utveckla företaget med kvalificerad mötesbokning.

Beställ kostnadsfria offerter på mötesbokning - oavsett var i Sverige du befinner dig!

Moetesbokning _telemarketing2

Marknadsför din verksamhet genom kvalificerad mötesbokning

Vid nykundsbearbetning är mötesbokaren många gånger den första person som en potentiell kund kommer i kontakt med. Därför är det viktigt att mötesbokaren inte enbart är en god säljare, utan också är duktig på service och arbetar för att samtalet ska mynna ut i en positiv upplevelse både för kunden och uppdragsgivaren.

Många telemarketingföretag arbetar hårt med att, trots sin externa position, vara som en förlängd arm för uppdragsgivaren. Likaväl som det för din verksamhet är viktigt att mötesbokningen leder till kvalitativa möten, är det viktigt för telemarketingföretaget att du som uppdragsgivare blir nöjd med resultatet.

Inför mötesbokningen kan din verksamhet även vara behjälpt av en kartläggning av er befintliga och potentiella marknad. Liksom själva mötesbokningen, är kartläggning av marknaden en tidskrävande process. Därför kan det många gånger vara mer kostnadseffektivt att hyra in professionella mötesbokare som har erfarenhet av att ringa kalla samtal, om inte dina anställda har kompetens eller tid för dessa uppgifter.