Jämför priser på fordonsspårning
Få flera kostnadsfria offerter
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
Expressen
Allt om Bostad
Telia
Få upp till 4 offerter här Fordonssparning - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av fordon vill ni spåra?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 12. december 2018

Spåra bil som företag

Bästa pris på fordonsspårning

Att spåra bilar med hjälp av GPS-trackers blir allt mer vanligt, både hos företag och privatpersoner. Fordonsspårning används traditionellt mest av företag vars verksamhet är uppbyggd runt transport och åkeri. Idag kan man dock se en utökning av företag inom andra branscher som är i behov av att spåra bilar.

Fördelar med att kunna spåra bilar är bland annat:

  • Öka säkerheten: Kontrollera bilen vid stöld eller inkludera nödknapp
  • Minska bränsleförbrukning och slitage
  • Effektivera verksamheten

Vill ni få bästa pris på tjänster för att spåra bilar? Genom att fylla i formuläret ovan mottar ni upp till fyra skräddarsydda offerter för fordonsspårning. Tjänsten är kostnadsfri och helt utan förpliktelser!

Hur fungerar det att spåra bilar?

Att spåra bilar görs med hjälp av en GPS-sändare som placeras i fordonet som ska spåras. Sändaren kopplas till en enhet som används för att spåra fordonet. Enheten kan till exempel vara en dator eller en mobilenhet.

Att spåra en bil kan antingen göras passivt eller aktivt. De flesta företag som använder fordonsspårning i sin dagliga verksamhet använder aktiva spårsystem. Detta innebär att GPS-sändaren kontinuerligt skickar information till den kopplade enheten som i sin tur visar bilens position i realtid på exempelvis en karta.

Passiv fordonsspårning innebär att GPS-sändaren inte uppdaterar fordonets position i realtid. Positionen mottas endast genom att sända en begäran till GPS-sändaren, vilken då svarar med fordonets koordinater och eventuell länk till karta med utmärkning.

SPåra Bil Gps

Spåra bil - olika branscher, olika behov

Beroende på bransch så används fordonsspårning och tjänsterna runtom det på olika sätt. Ett serviceföretag är till exempel i behov av andra lösningar än ett åkeriföretag. Nedan finner ni exempel på hur fordonsspårning kan fungera inom olika branscher. Läs om de olika branscherna nedan och hur man kan använda fordonsspårning inom respektive bransch.

Service

Många företag inom servicesektorn, speciellt sådana som har verksamhet som innefattar hemkörning, hembesök och reparationer, har nytta av att spåra sina fordon.

Företag som faller under denna kategori är sådana vars verksamhet innefattar till exempel montering, reparation, installation och annan service. Exempelvis kan det handla om hemtjänst, VVS-reparatörer eller elektriker.

Företag som jobbar inom service kan ha nytta av att spåra fordon för att se både fordonets position och serviceställets position. Detta för att ha en klar bild över flottan och var de rör sig, men också så att flottan vet var de ska infinna sig.

Med hjälp av fordonsspårning kan företaget förbättra kundservicen, främst genom att meddela exakt när servicen anländer, men också genom att förkorta väntetider eftersom närmaste bil blir dirigerad till platsen. Serviceföretag som spårar sina bilar har även sett en förbättring i kundnöjdhet eftersom de kunnat ange exakta tider som underlag i faktureringen.

Persontransport

Det är också vanligt att fordon som taxi, buss och även tåg är kopplade med GPS-trackers. Om ert företag är verksamt inom denna sektor så kanske ni är i behov av att spåra era bilar.

För företag som jobbar med persontransport kan fordonsspårning framför allt hjälpa kunden få snabbast möjliga service genom att skicka närmaste bil, men det finns också andra fördelar. Genom att analysera körbeteendet hos chaufförerna kan företaget till exempel minimera både bränslekostnader och slitage på bilar.

Taxibilar ägs ofta också av chaufförerna och företaget står bara för verksamheten och kundförmedlingen. I sådana fall är det optimalt att använda en elektronisk körjournal som visar om bilen används privat eller i tjänst.

Åkeri

Åkeri är den bransch där det är som mest vanligt att spåra de bilar som ingår i ett företags flotta. När hela företagets verksamhet är baserad på fordon och deras rörelse så underlättar det den dagliga verksamheten om man kan samla alla fordon på en karta.

För företag vars verksamhet bygger på åkeri så kan det vara mycket lönsamt att använda sig av ett system för att spåra fordon. Detta för att kunna samla information om var leveranser befinner sig och när de kommer levereras. Informationen kan användas för att optimera både lastning och lossning av gods.

Företag kan även använda elektroniska körjournaler för att minimera de administrativa uppgifterna, vilket också leder till förenklad fakturering. Statistiken som samlas in med hjälp av GPS sändaren kan också analyseras och användas för att reducera slitage och bränslekostnader.

Fordonsflotta

Personuppgiftslagen om att spåra fordon

När ett företag väljer att spåra bilar och andra fordon som används av arbetstagarna är det viktigt att beakta personuppgiftslagen. Även om man inte direkt ser vem som kör vilket fordon så är det möjligt att genom timlistor räkna ut vem som kört bilen vilket gör att personuppgiftslagen gäller.

Nedan följer en sammanfattad lista med saker att tänka på när det kommer till personuppgiftslagen och att spåra fordon.

  • Klargör för vem som har personuppgiftsansvaret
  • Klargör för varför positioneringsysstem ska användas
  • Spara inte uppgifterna längre än nödvändigt
  • Informera de anställda om varför systemet används
  • Skydda personuppgifterna

Företag har rätt att använda insamlad information till logistik och fördelning av resurser, säkerhet, framställning av statistik, klagomålshantering och kundservice samt elektronisk körjournal. Företag har normalt inte rätt att använda insamlad information för kontroll av anställda och arbetad tid.

Läs mer om personuppgiftslagen gällande positioneringssystem hos Datainspektionen.

Hur ska man bemöta arbetstagarna?

Vid implementering av fordonsspårning och positioneringssystem är det viktig att informera arbetstagarna om varför systemet ska användas. Företagets orsaker till att använda systemet ska väga tyngre än arbetstagarnas intresse av skydd mot intrång i den personliga integriteten.

Anställda har ofta en negativ inställning till användningen av fordonsspårning eftersom de känner sig överbevakade och kontrollerade. Det är därför viktigt att förklara för de anställda varför systemet tas i bruk. Förklara även vilka slags uppgifter som kommer att samlas in och hur de hanteras och analyseras. På så sätt kan dina anställda känna sig säkra på vad förändringen innebär.

Fyll i formuläret och få upp till fyra skräddarsydda offerter utifrån er verksamhets behov - Helt kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Beställ offerter! Det tar mindre än 1 minut!