Jämför priser på inkassotjänster
Beställ flera offerter utan kostnad
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
Expressen
Allt om Bostad
Telia
Få upp till 4 offerter här Inkasso - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vad är beloppet för indrivning?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 24. augusti 2018

Inkasso som lösning på obetalda krediter

Att sälja på kredit

Som företag har man möjligheten att sälja varor och tjänster på kredit. Att sälja på kredit innebär att man säljer något på till exempel avbetalning eller delbetalning. När ett företag säljer på faktura kan det även kallas kredit, sådana fall regleras däremot inte av konsumentkreditlagen.

Ett företag som säljer varor på kredit kan ta del av bland annat följande fördelar:

 • Kunden blir mindre priskänslig
 • Kunden kan fatta snabbare beslut
 • Konkurrensfördel och ökad lönsamhet

Även om de flesta kunder uppskattar och respekterar krediten så finns det alltid risken att behöva ta hjälp av ett inkassoföretag för att driva in skulden. Genom Expertvalet kan ert företag motta upp till fyra offerter på inkassotjänster. Fyll i formuläret - tjänsten är självklart kostnadsfri och utan förpliktelser!

Företagets skyldigheter vid försäljning på kredit

När man som företag väljer att sälja varor och tjänster på kredit så är man skyldig att följa Konsumentkreditlagen. Lagen är tvingande till fördel för konsumenten. Nedan finner ni en kort sammanfattning av lagen och företagets skyldigheter.

God kreditgivningssed

Som kreditgivare, även kallad näringsidkare, så bör man följa så kallad god kreditgivningssed. Detta innebär att näringsidkaren ska beakta konsumentens goda intressen, alltså bistå med den information som är nödvändig. Till exempel bör man informera väl om kreditens uppställning och kostnad.

Marknadsföring

I marknadsföringssammanhang ska näringsidkaren med hjälp av exempel ge klara upplysningar om avtalet. Det är nödvändigt att information om den effektiva räntan upplyses samt vad den faktiska kostnaden är.

Inkasso2

 

Förköpsinformation

Innan avtalet blir gällande ska näringsidkaren i rimlig tid delge köparen information om vilken slags kredit det handlar om, samt löptiden. Det ska även vara klart för köparen vem som är kreditgivare, vilken ska bistå med information om namn, orgaisationsnummer, adress och kontaktinformation.

Näringsidkaren ska vidare ge information om:

 • Effektiv ränta
 • Kreditränta med referensindex
 • Avbetalningarnas storlek
 • Övriga avgifter
 • Notariat avgifter
 • Kreditbelopp och villkor
 • Åtgärder vid försenade betalningar

För att göra avtalet klart för köparen bör man även informera om deras rättigheter. Till exempel bör man informera om köparens rätt till ett utkast på kreditavtal och rätt till att få information om varför ett kreditköp nekats.

Kreditprövning

För att kunna sälja en vara på kredit måste en kreditprövning, grundad på tillräckliga uppgifter, genomföras. Om kunden inte efter kreditprövning anses ha ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka krediten så ska ärendet avslås. Kunden har rätt att veta på vad avslaget är grundat på.

Dokumentation

Ett skriftligt eller elektroniskt undertecknat avtal ska finnas hos både näringsidkare och köpare. Uppgifterna om avtalet ska ges på ett förståeligt och kortfattat sätt i ett format som är varaktigt.

För närmare, mer detaljerad information, läs Konsumentkreditlagen.

När en kredit förblir obetald

När en köpare inte betalar kreditfordringarna så kan delbetalningar och avbetalningar behandlas som vanliga inkassoärenden. Det innebär att månadsfakturan går vidare till inkasso för indrivning.

Inkassoärenden kan antingen drivas av näringsidkaren eller så anlitas ett externt inkassoföretag att hantera ärendet. Om näringsidkaren har erfarenhet av och kapacitet att själv hantera indrivningen av skulden är detta absolut ett alternativ. Om inkasso och indrivning känns obekant rekommenderar Expertvalet att ni anlitar ett externt företag.

Fördelarna med att anlita ett inkassoföretag att hantera indrivning är:

 • Företaget behåller en god relation till sina kunder
 • Indrivningen sker på ett korrekt och lagenligt sätt
 • Företaget sparar tid och kan fokusera på kärnverksamheten

Läs mer om Inkassokrav: Vad krävs av borgenären?

Inkasso

Finns det andra lösningar än inkasso?

När en köpare inte betalar av krediten och således inte fullgör sin del av kreditköpsavtalet så har näringsidkaren återtaganderätt. Återtaganderätten måste dock på förhand avtalas och informeras om. Ett sådant avtal får upprättas för att säkra näringsidkarens rätt till betalning.

När en näringsidkare väljer att utnyttja återtaganderätten så ska en avräkning göras mellan parterna. I sådant fall tillgodoräknas varans värde vid avräkning till köparen och den obetalda delen av kreditfordran tillgodoräknas näringsidkaren.

Näringsidkaren kan även till viss grad kräva dröjsmålsränta och ersättning för återtagandeavgift, transport och ersättning för eget arbete. Bemärk att alla ytterligare ersättningar som krävs in ska alla vara av skälig summa.

Känns indrivningen tidskrävande?
Om ert företag upplever att obetalda kreditfordringar är ett återkommande problem så är kanske externa inkassotjänster något för er? Fyll i formuläret så mottar ni flera offerter från lokala leverantörer av inkassotjänster. Expertvalets service är kostnadsfri och utan förpliktelser!

Beställ offerter Det tar endast 1 minut!