Jämför priser på fordonsspårning
Få flera kostnadsfria offerter
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
Expressen
Allt om Bostad
Telia
Få upp till 4 offerter här Fordonssparning - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av fordon vill ni spåra?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 26. februari 2018

Det utgör kostnaden för körjournalen

Körjournal efter behov

Körjournaler används idag för att kunna redovisa för körningar med fordon i tjänst, både för Skatteverket och företagets egna räkning. När ert företag väljer att föra körjournal så finns det flera alternativ på marknaden att välja mellan.

Exempelvis kan ni:

Bästa pris på körjournal

För att få bästa pris på körjournaler är det rekommenderat att ta in flera offerter för att jämföra. Genom att fylla i formuläret ovan hittar Expertvalet leverantörer som matchar er verksamhets behov. Få upp till fyra skräddarsydda offerter helt kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Elektronisk eller manuell körjournal

Den största skillnaden i pris och kostnad för körjournalen kommer att bero på om journalen förs elektroniskt eller manuellt. Manuell körjournal innebär att föraren manuellt dokumenterar den information som krävs, medan elektroniska körjournaler automatiskt loggar informationen.

Manuella körjournaler förs antingen med hjälp av penna och papper eller i ett dokument på en dator. Kostnaden för manuella körjournaler är alltså låg, men risken för feldokumentering och utlämnade uppgifter är hög.

En elektronisk körjournal innebär att nödvändig information loggas direkt genom en GPS-enhet, även kallad GPS-tracker, som placeras i fordonet. På så vis sparar föraren tid genom att de slipper att manuellt fylla i journalen. Samtidigt blir informationen korrekt och utan mänskliga fel.

Koerjournaler

Det utgörs kostnaden av

Manuella körjournalers kostnader utgörs till största del av arbetstid, papper och dator. Arbetstiden är den största utgiftsposten när det kommer till manuella körjournaler eftersom det administrativa arbetet tar upp en stor del av förarens tid.

Elektroniska körjournalers utgiftsposter och vad som utgör slutpriset för dem är dock mer komplext. Det finns en hel del alternativ på marknaden vilka alla erbjuder olika tilläggstjänster och system.

För att göra kostnaden klarare följer en genomgång av faktorerna som påverkar slutpriset på en elektronisk körjournal. Bemärk att priserna är uppskattade och att den egentliga kostnaden varierar mellan olika leverantörer.

Hårdvara

Inköpspriset består till stor del av kostnaden för hårdvaran som används för att spåra och logga fordondet. Hårdvaran kan vara en GPS-enhet som installeras i fordonet eller som kopplas upp genom cigarettuttaget. Det finns även appversioner som endast kräver nedladdning och tillgång till mobila enheter med GPS.

Kostnaden för GPS-enheter som fungerar enskilt och kräver installation är högre än för de som kan kopplas till existerande enheter som smarttelefoner. Dock kan de ge en säkrare och mer stabil insamling av data.

Mjukvara

Inköpspriset kan även påverkas av den mjukvara som gör det enkelt att hantera informationen som samlats in genom GPS-enheten. Antingen ingår ett program som kan installeras på en dator eller mobilenhet, eller så exporteras insamlad data genom USB-kabel till önskat kalkylprogram på en dator.

Inköpspriset/startkostnaden för elektroniska körjournaler ligger runt 2000-3000 kr (gäller för lösningar med GPS enhet)

En enkel appversion kan köpas för runt 100 kr, men är då inte lika komplex eller stabil.

 

Månadskostnad

En del körjournaler kräver uppkoppling till mobilnätet för att kunna överföra data till mottagande servrar. Detta medför en månadskostnad, ett sådant abonnemang ligger runt 100kr/månad.

Utöver abonnemang för mobilnät så finns det även företag som har en löpande månadskostnad. I månadskostnaden ingår oftast mobilabonnemang, support och serverutrymme. En sådan månadskostnad varierar, men kan ligga mellan 100-400 kr per månad.

Installation

Som tidigare nämnts kräver en del elektroniska körjournaler installation av en GPS-enhet. Detta kan ibland ingå i inköpspriset eller så kan installationen göras av kunden själv. Det är även möjligt att GPS-enheten måste installeras av sakkunniga på en verkstad. En installation på verkstad ligger på runt 500 kr per bil, installationen tar vanligtvis ca. 1 timme.

Dataöverföring

Kostnaden för den elektroniska körjournalen kommer även att påverkas av hur dataöverföringen hanteras. Om överföringen sker via mobilnät så krävs ett abonnemang som medför en månadskostnad.

Det finns även möjligheten att överföra data med hjälp av en USB-koppling till dator, vilket kräver att man manuellt laddar över data med jämna mellanrum. Detta utgör dock ingen kostnad.

Elektronisk koerjournal

 

Varumärke

Som för andra tjänster och produkter så kommer också varumärket att påverka kostnaden. Företag med märken som fokuserar på kvalitet och service kan till exempel leda till ett högre pris.

Tilläggstjänster

Kostnaden för den elektroniska körjournalen påverkas av de tilläggstjänster som ert företag är i behov av. Tilläggstjänster kan till exempel vara beräkning av milersättning och bränsleförmån, beräkning och notering av trängselskatt, fordonskontroll, föraridentifiering eller datalagringsgaranti.

Kostnaden varierar

Som ni kanske förstår så varierar priserna för körjournaler, beroende på de krav och önskemål som företaget är i behov av. Även om man kan få tag på en enkel variant till ett lägre pris så är den inte lönsam om den inte uppfyller de behov som företaget har.

Därför är det viktigt att på förhand veta exakt vad ert företag är i behov av. Baserat på det kan ni sedan välja den leverantör som kan leverera det till bästa pris. Fyll i formuläret och få upp till fyra skräddarsydda offerter utifrån er verksamhets behov - Helt kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Beställ offerter! Det tar mindre än 1 minut!

Läs mer om hur ni kan spara pengar med fordonsspårning!