Kundservice: 010-884 81 69
Måndag - torsdag kl. 09:00 - 20:00
Fredag kl. 09:00 - 16:00
Senast uppdaterad: 12. april 2018

Sveriges bästa regioner för startups

Läs mer om Sveriges top fem regioner för startups!

Sverige är världens fjärde bästa land för företag, enligt Forbes lista Best Countries for Business, och antalet nystartade företag i Sverige har ökat de senaste åren. Från 69 242 nya företag 2013 till 71 825 under 2016. 

När ni startar ett företag så bör ni inte förvänta er att gå plus direkt, det tar tid och kan i vissa fall ta flera månader. Det är en av anledningarna till varför Sverige är ett så bra land att starta företag i. Skyddsnätet och bidragen som finns i Sverige gör att vi kan satsa helhjärtat på företaget, utan att behöva vara rädd för den personliga ekonomin ifall det inte skulle gå vägen.

Vid en uppstart av ett företag i Sverige kan ni få hjälp på många olika håll. Arbetsförmedlingens “Stöd till start av näringsverksamhet” är ett försörjningsstöd för att kunna starta ett företag utan att behöva oroa sig över att inte ha mat på bordet. Lån till att starta företag går att få på i stort sätt varje bank i Sverige, men är inte alltid helt enkelt. Den svenska staten har därför ett företag vid namn Almi, som ska vara ett statligt alternativ för både finansiell och strategisk hjälp vid uppstart av företag.

Men var i Sverige är det egentligen bäst att starta företag? 

Vi på Expertvalet.se har undersökt just detta och gjort en lista på vilka län som är de bästa för startups.

Ranking Sveriges Län

Vill du använda kartan på din webbsida? Det är bara att kopiera koden nedan!

<p><iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1YCwGD_XWAbO8sP-vzA1dYK8mcXdlqIL8&ll=61.92853890048302%2C12.090452840625176&z=5" width="100%" height="700"></iframe><br><em>Created by <a href="https://www.expertvalet.se" target="_blank">Expertvalet</a></em></p>

Vad du kan läsa om i den här bloggposten

Sveriges top 5 län att starta företag i

Det var några län som lyckades prestera bättre än de andra. För att ge en liten inblick till varför har vi valt ut några egenskaper från dessa regioner som kan bidragit till deras placering.

Stockholms län

 • Expertvalets poäng: 61

Att Stockholm skulle vara det län som toppar vår lista var föga förvånande. Många stora företag, både internationell och nationella, har sina huvudkontor i vår huvudstad. Stockholm har under den senare tiden varit födelseplatsen för jätteföretag som Spotify och Soundcloud.

Information and Communication Technology (ICT) klustret i Kista är europas största och det tredje största i världen. Med Sveriges egna Silicon Valley så är Kista en plats ni mer eller mindre är tvungna att överväga när ni ska starta ett IT företag. Stockholm har blivit utnämnd till en av Europas, och även världens, bästa startup-städer. Stockholm fick en 8:e plats i världens bästa startup hubs, enligt en ranking av The Economist Intelligence Unit. Och under 2017s undersökning av Nestpick.com  steg de upp till en 5:plats för bästa städer att leva i som startup-anställd.

Uppsala län

 • Expertvalets poäng: 43

Med Sveriges snabbast växande befolkning har Uppsala län lyckas ta sig in på en andra plats. Och även om Uppsala har svårt att få sina studenter att stanna kvar efter examen, jämfört med Stockholm, så har Uppsalas län ökat med 70 000 invånare sedan 2000, en ökning på över 20 %, enligt Tillväxtverket.

I Uppsala finns en av världens bästa startup-inkubator med koppling till ett universitet. Uppsala Innovation Centre har kommit på en 4:e plats enligt World Ranking Report 17/18 av UBI global. Rankingen visar hur mycket värde de erbjuder till startups samt hur attraktivt programmet är.

Västra Götalands län

 • Expertvalets poäng: 41

Västra Götaland län har gjort en storsatsning på entreprenörskap och nyföretagande med ambitiösa mål till 2020. För att nå dessa mål erbjuder de under den här tiden tre stora program.

De ska öka intresset och attityder kring företagsamhet hos unga genom satsningar på ung företagsamhet. De andra två är satsningar är på nyföretagande och Innovativt Entreprenörskap. För att stärka dessa program satsar de på högre kvalité och samverkan på de rådgivningstjänster som finns tillgängliga. Västra Götalands län arbetar även för att stärka inkubatorverksamheten för att bistå innovationen som finns.

Skåne län

 • Expertvalets poäng: 39

Skåne har under senare år börjat dra åt sig ögonen från stora riskkapitalister. 2016 drog Skåneregionen om både Helsingfors och Oslo i startup-investeringar, enligt Business Insider, och har inget stopp i sikte.

Skåne är även en del i Øresundsområdet, även kallat Greater Copenhagen, med västra Köpenhamn. Den här regionen har ett väldigt nära samarbete, och enligt Greater Copenhagen så är det Skandinaviens mest kunskapsintensiva forsknings- och företagsområde.

Hallands län

 • Expertvalets poäng: 39

Halland toppar inte bara listan för Sveriges vackraste län, som Sveriges tredje mest växande län har Halland även kommit på en delad 4:e plats i Expertvalets lista. Halland domineras av små och medelstora företag, vilket gör dem mindre påverkade av eventuella konjunkturer. 29,5 % av de småföretag som ansöker om lån och krediter blir beviljade

I Halland finns det även ett initiativ för att hjälpa företag kallat Timbanken. De erbjuder upp till fem gratis konsulttimmar, de har kvalificerade konsulter inom olika områden för att kunna hjälpa er vid uppstart och drift av företag.

Metod

Expertvalet har valt ut de kriterier vi anser vara viktiga för att mäta hur bra en region är för startups. Datan är tagen från SCB och sammanställd av antingen SCB, ekonomifakta.se eller oss på Expertvalet. Vi har även tagit del av undersökningar från tillväxtanalys.se som presenteras på SCB’s hemsida.

När vi sammanställt datan delade vi in varje indikator i 10 stycken intervaller. Vi tog det största värdet minus det minsta och delade upp skillnaden i 10 lika stora delar för att få våra intervaller. Regionerna blev tilldelade en poäng mellan 1-10 för varje indikator, beroende på vilken intervall de hamnade i.

Vi rankade länen enligt följande indikatorer:

 • Befolkning - SCBs statistikdatabasen

En större befolkning ger otaliga med fördelar för ett startup. Networking, möjligheter, investerare och event är några av de fördelar en större stad kan erbjuda.

 • Befolkningsökning i % - Sammanställd av Ekonomifakta

Om befolkningen i regionen växer så kommer även företagsklimatet och efterfrågan påverkas. En ökning i befolkningen visar på en positiv förändring.

 • Vilken andel av befolkningen i åldrarna 16-74 med minst treårig eftergymnasial utbildning - SCBs statistikdatabasen

För att kunna förverkliga en idé krävs det att man har rätt kunskap och kompetens. Speciellt när ni ska utöka ert företag underlättar det om rätt kompetens finns tillgänglig, vilket gör utbildningsnivån i regionen en faktor.

 • Skattesats - SCBs statistikdatabasen

Då arbetsgivaravgiften ligger på 31,42 % av din bruttolön över hela landet har vi valt att ta med privata skattesatserna i beräkningen då den påverkar hur mycket pengar du får ut på lönen. Även om lön kanske inte är det viktigaste när ni har nästa Spotify eller iPhone på gång, så är det definitivt något värt att överväga.

 • Hur många nya företag som startades senaste två åren / befolkningen - SCBs statistikdatabasen

Att det finns fler entreprenörer i ett område kommer organiskt leda till fler resurser för startups. Även det här visar på hur attraktivt det är att starta ett företag kontra att jobba hos ett existerande företag.

 • Andel företag som gick i konkurs senaste två åren / nystartade företag senast två åren - SCBs statistikdatabasen

Om en region har fler företag som går i konkurs än som startas kan det visa på en trend om hur lönsamt och attraktivt det är att starta ett företag i den regionen.

 • Överlevnadsgrad tre år efter start bland nystartade företag 2012 efter NUTS 2 område - Tillväxtanalys

Hur många företag som fortfarande är i drift tre år efter uppstart ger även det en bild av det rådande företagsklimatet i regionen.

Att ha i åtanke gällande datan (begränsningar)

Företagets överlevnadstid

De svenska myndigheternas undersökning för att se hur många företag som överlever efter 3 år har gjorts i en begränsad utsträckning. Den är ej undersökt i län utan NUTS 2 vilket delar in Sveriges län i 8 grupper. Och att ett företag överlevt betyder bara att det inte gått i konkurs. Det går därför ej att förlita sig på endast dessa siffror för att se vart de mest framgångsrika företagen är belägna.

Kostnader för företagslokaler

Vi försökte ta reda på kostnaderna för att hyra företagslokaler i de olika länen. Men då detta inte är offentlig data och många faktorer spelar in på hyreskostnader kunde vi inte hitta nog med data för det.

Vill ni veta mer om kostnader för att hyra lokaler i olika städer kan ni titta på data från yta.se angående Stockholm  och Göteborg. Den visar på hur hyran per kvadratmeter för kontor är mer än dubbelt så hög i Stockholm jämfört med motsvarande område i Göteborg. Objektvision har även de sammanställt data över 12 svenska städer där ni kan se de olika priser för butiks-, kontors- och industrilokaler.

Flera företagsrelaterade kostnader kunde inte beaktas

Expertvalets lista reflekterar inte heller vilka andra kostnader som kan uppkomma i samband med uppstart av ett företag. Försäkringar och liknande kostnader kan ha olika premier beroende på vart i landet du befinner dig.

Typ av verksamhet

Värderingen beaktar inte heller lämpligheten för olika typer av verksamheter, vilket kan ha stor betydelse med tanke på vilket län blir lämpligast. Driver ni exempelvis ett internetbaserat företag, som kanske inte kräver någon fysiskt nätverkande eller kundbemötande alls, så påverkas inte det av stadens storlek och utveckling. Detta medför att listan inte blir lika aktuellt för exempelvis den sortens företag.

Tabell för poäng

Med den här interaktiva tabellen kan du se exakt hur mycket poäng regionerna fick inom de olika kriterierna, och hur de rankade inom dem.

Tabell för data använd vid ranking

I den här interaktiva tabellen så ser du den faktiska datan vi använt för att få fram regionernas poäng.