Kundservice: 010-884 81 69
Måndag - torsdag kl. 09:00 - 20:00
Fredag kl. 09:00 - 16:00
Senast uppdaterad: 01. maj 2019

Vad hände? En nyhetssammanfattning av april

Företagsnyheter april

 

April månad är slut och vi har gått in i den riktiga vårmånaden maj. Varje månad samlar Expertvalet ihop intressanta artiklar och nyheter som är aktuella för företagare. Vad hände under april?

Vi går igenom vårbudgeten och dess effekt på företagare, betydelsen av försäkringar för småföretag och EU:s nya forsknings och innovationsprojekt som lanserades under april.

I månadens nöjesläsning har vi samlat ihop nya rapporter som kan hjälpa er förbättra er verksamhet på olika plan. Trevlig läsning!

Foeretagsnyheter-april-2019

16 punkter i vårbudgeten som påverkar företagen

Under april månad la regeringen fram vårbudgeten. Driva Eget har samlat ihop 16 punkter som kan komma att påverka företagen i Sverige. Den omtvistade momsen för naturguidning har till exempel hållits kvar på 6 procent.

Budgeten har även reserverat ett ökat stöd till export, lantbruk samt som ett nytt investeringsstöd för åtgärder som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser har satts in.

Vad gäller anställningar har växa-stödet (sänkning av företagets arbetsgivaravgifter för företagets första anställda) förlängts från ett till två år. Arbetsgivaravgiften för ungas (15-18 år) lov- och helgjobb har även sänkts med cirka två tredjedelar. Regeringen vill även öka på antalet nystartsjobb genom att ta bort kravet om att anställningsförmåner utöver lön ska följa rådande kollektivavtal för nystartsjobb.

Läs alla 16 punkter i vårbudgeten som påverkar företaget här:

Driva Eget

Många företag jobbar utan försäkringar

En ny undersökning gjord av Småföretagarnas Riksförbund visar att så mycket som var femte svensk småföretagare saknar försäkring. Det gäller både företag som inte alls tecknar en försäkring samt företag som är felförsäkrade.

Anledningen till att småföretagare inte tecknar försäkringar är som oftast att man inte har råd eller hoppas på att inget ska hända. Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas Riksförbund tror också att det kan handla om okunskap, till exempel att man tror att en hemförsäkring ska täcka om olyckan är framme.

I Svensk Byggtidning ger Svedea deras bästa tips för vad företag bör ha med i sin försäkring. Absolut nödvändigt är ansvarsförsäkring, rättsskydd, egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring. Bra tillägg kan exempelvis vara sjukavbrottsförsäkring, allriskförsäkring och tjänstereseförsäkring.

Läs mer om om undersökningen och försäkringstipsen här:

SVT

Svensk Byggtidning

Klimatfokus i EU:s framtida satsningar på forskning och innovation

En stor del av budgeten för EU:s projekt Horisont Europa har öronmärkts till forskning och insatser för minskade klimateffekter. Planeringen är i ett tidigt skede för projektet som kommer vara igång mellan 2021 och 2027 och den officiella budgeten väntas presenteras i slutet av 2019.

Horistont Europa har som syfte att bland annat ge forskare och innovatörer möjligheten att förverkliga sina ideér, utveckla sina kunskaper och skapa nya marknader för framtiden.

Läs mer om Horisont Europa här:

Vinnova

EU Science & Innovation

Nöjesläsning

Noejeslaesning-april-2019

Skvaller och telefonsamtal stör mest på kontoret

Öppna kontorslandskap har länge varit en omtvistad fråga. Det nyaste tillskottet till diskussionen kommer från forskning gjord vid Högskolan i Gävle som påvisar att öppna kontorslandskap gör folk sjuka och sänker produktiviteten.

Det som, enligt studien, stör mest är bakgrundssamtal, skvaller och telefonsamtal. Mycket bakgrundsljud som leder till avbrott kan leda till en sänkning i produktivitet med 66 procent. En lösning kan vara mer aktivitetsbaserade kontorslandskap med tysta zoner, som påvisats öka produktiviteten hos medarbetarna.

Läs mer om nyheten här:

SVT

Bygg ett superföretag

Den snabba tillväxten av stora globala företag har skapat en buzz kring frågan om “superstar” företag och en “superstar” effekt hos företag. McKinsey har i april publicerat en rad studier kring just superföretag och vad som egentligen gör att de växer så snabbt.

VA rapporterar att 10 procent av världens största företag drar in 80 procent av alla vinster, de så kallade superföretagen. McKinseys mål med undersökningen är dock att ge företag insikter i vad som gör ett superföretag för att också andra lättare ska kunna bygga upp ett. VA rapporterar att det är absolut möjligt att skapa ett superföretag, så länge man gör rätt prioriteringar.

Några av de faktorer som är vanliga bland superföretag är till exempel höga investeringar i immateriella tillgångar som mjukvara, forskning och utbildning. Superföretagen finns också som oftast, helt eller till viss del, inom någon av följande marknader; finans; internet, media och mjukvara; läkemedel; professionella tjänster som forskning eller fastigheter.

Läs mer om rapporten här:

Veckans Affärer

McKinsey (rapport)

McKinsey (artikel)

Bevisat: Kvinnor håller effektivare möten än män

En ny studie från MIT visar att kvinnor faktiskt är bättre på att hålla effektiva möten än vad män är. Detta genom att de är bättre på att förbereda inför möten genom att skicka mötesagendor, håller mötena under 90 minuter och avslutar möten med beslut om vem som ska göra vad och vad som är nästa steg i processen.

Män å andra sidan är bättre på att kunna prioritera arbetsuppgifter, sålla i informationsflöden och låta bli att jämt kolla e-posten. Oavsett kön visar dock undersökningen att en kombination av bådas bästa vanor gör den mest produktiva människan.

Studien har även lagt ihop några tips för hur ni kan förbättra produktiviteten hos er. Planera för möten och avsluta alltid med att dela ut uppgifter inför nästa steg, bryt ner projekt i mindre bitar och belöna när en bit är avklarad, kolla mejlen max en gång i timmen och svara då endast på viktiga mejl.

Läs mer om studien här:

Veckans Affärer