Körjournal

Beställ offerter på körjournaler - Jämför priser här!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Fordonssparning - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av fordon vill ni spåra?

Det tar mindre än 1 minut!

Varför ska ert företag föra körjournal?

Att föra körjournal innebär att dokumentera körningar gjorda med tjänstefordon. Körjournaler krävs inte enligt lag men de används av Skatteverket som dokumentation och bevis för att styrka tjänsteresor. Eftersom bevisbördan ligger hos den skattskyldige är det nödvändigt att föra körjournal.

Det finns även flera andra fördelar med att dokumentera tjänsteresor.

 • Håll koll på företagets utgifter: vart går pengarna?
 • Analysera verksamheten: finns det möjlighet att ändra körvanorna?
 • Effektivisera: spara tid med elektroniskt körjournalsystem

Är ert företag i behov av ett nytt system för att föra körjournal? För att kunna jämföra priser och produkter, kan ni fylla i formuläret ovan med era produktkrav och behov. Sen matchar vi er med upp till fyra leverantörer vars offerter ni mottar. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser!

Elektronisk eller manuell körjournal?

Manuella körjournaler har länge använts av företag som använder tjänstefordon. Men genom åren och teknikens framgång har det utvecklats elektroniska körjournaler som uppdateras automatiskt. Självklart skiljer systemen åt ganska mycket och båda har olika fördelar.

Att föra en körjournal manuellt innebär att föraren fyller i informationen den nödvändiga informationen antingen på papper eller i ett dokument. Detta alternativ är självklart tidskrävande men ger också föraren möjligheten att redigera och uppdatera journalen på detaljnivå.

En elektronisk körjournal kan fungera på olika vis, men vanligtvis samlas informationen till journalen in med hjälp av en liten GPS enhet som placeras i fordonet. Enheten loggar alla resor som fordonet gör, både i tjänst och privat. Informationen förs sedan enkelt över till en dator där den sammanställs i dokument.

Fördelar med att använda ett elektroniskt system:

 • Spara tid genom att slippa tidskrävande manuell inmatning
 • Slippa krångel vid månadsslutet när alla körjournaler ska lämnas in
 • Spara pengar genom att enkelt se vilka körningar som är kostsamma

 

Priset på en körjournal

Priset på en körjournal varierar beroende på omfattning och vilka tekniska krav som ställs på enheten. Kostnaden för manuella journaler beror på om man köper färdiga blanketter, laddar ner en gratis mall eller utformar en egen. Men man kan räkna att kostnaden är något så nära noll.

På marknaden för elektroniska körjournaler finns det olika lösningar och priset varierar beroende på leverantör samt mängden fordon som ska kopplas till systemet. Priset påverkas även av köpsätt, vanliga alternativ är att köpa, hyra eller något slags abonnemang. Det är vanligt att själva GPS enheten köps för en engångsavgift samt som mjukvara och support är kopplade till abonnemang. Fast pris för ett elektroniskt system rör sig runt 1000–5000 kronor.

När det kommer till elektroniska system bör man även ta installationskostnaden i beaktande. Vissa system kräver ingen större installation är placering i fordonet, koppling till GPS eller att bära med sig en smart telefon (gäller för app versioner). I sådana fall uteblir självklart installationskostnaden. Om en mer omfattande installation krävs så kan kostnaden ligga mellan 500 och 2000 kronor.

Ta reda på vad det skulle kosta just er verksamhet! Fyll i formuläret och få upp till fyra skräddarsydda offerter - Helt utan kostnad och förbindelser!

Beställ offerter Det tar endast 1 minut!

 

Koerjournal Lastbil Bil

Vilka företag ska föra körjournal?

Körjournalerna används av Skatteverket för att vid granskning styrka tjänsteresor och användningen av fordon i tjänst. Det är därför rekommenderat att företag med fordon i tjänst för journal över körningar. Företag som baserar sin verksamhet på fordonskörning kan även lätt spara tid och pengar genom att använda en elektronisk körjournal.

Exempel på branscher var elektroniska körjournaler kan förbättra verksamheten:

 • Logistik och transport
 • Persontransport
 • Hemtjänst
 • Hemförsäljning
 • Service
 • Arbetsledning inom exempelvis jordbyggnad

Vad ska en körjournal innehålla?

För att en körjournal ska vara tillräcklig för att styrka och bevisa tjänsteresor så finns det en del krav ställda av Skatteverket. Det är viktigt att alla dessa poster inkluderas i journalen för att undvika underkända journaler vilka kan leda till stora skatteåterbetalningar och utgifter.

Enligt Skatteverket är följande information nödvändig att inkludera i körjournalen:

 • Mätarställning för årets början och slut
 • Datum för enskilda resors start och slut
 • Mätarställning vid enskilda resors start och slut
 • Adress för enskilda resors början
 • Adress och kontaktperson/företag/plats för enskilda resors slut
 • Antalet körda kilometrar

Det också viktigt att körjournalen är löpande och fylls i kontinuerligt. Annan information som rekommenderas att inkludera mängden tankade liter och bränslepriser så att värdet på privat körning enkelt kan räknas ut samt namnet på föraren och fordonets registernummer. För vidare förståelse följer nedan ett exempel på hur en körjournal kan utformas.

Koerjournal _exempel

Kom ihåg att detta exempel endast innehåller den information som anses vara nödvändig. Det är rekommenderat att företag utarbetar en uppsättning utgående från deras behov och önskemål. Detta för att kunna använda journalen optimalt.

Företagsbil eller privatbil, är det någon skillnad?

För ett fordon som används i tjänst ska det alltid föras körjournal, även om fordonet är privatägt. Detta för att kunna styrka tjänsteresorna vid eventuell skattegranskning. Även om en journal alltid ska föras så finns det olika regler för om fordonet är privatägt eller ägs av företaget.

Företagsbil, fordonet ägs av företaget

Om ett fordon ägs av ett företag och disponeras för användning åt anställda finns det en del regler som måste följas för att fordonet inte ska antas vara en förmånsbil. Fordonet får inte användas för privat körning över 10 gånger per år eller köras med privat över 100 mil. Om något av dessa överskrids antas fordonet vara en förmånsbil och beskattas på så vis.

Det är även allmänt känt att körjournaler från företagsbilar granskas mer noggrant. Samt som icke godkända journaler leder till högre utgifter än om fordonet är privatägt. Det är därför rekommenderat att företagsfordon använder elektroniska körjournaler för att undvika skattesmällar och underkända journaler.

Privatbil, fordonet ägs av anställd

Om ett fordon ägs av en anställd men används i tjänst är det en privatbil. Även om reglerna inte är lika hårda för privatägda bilar så är det nödvändigt att föra journal på tjänsteresorna. Detta för att kunna styrka tjänsteresorna och få ut kilometerersättning.

Granskningen av körjournaler på privatägda fordon i tjänst är inte lika hård som för fordon ägda av företag samt som bestraffningen vid icke godkända journaler är mildare. Om en körjournal från privatägd bil inte godkänns ska den skattefria kilometerersättningen beskattas som inkomst.

Om företagets anställda kör med privata fordon i tjänst kan det räcka bra med manuella körjournaler men om man vill effektivisera arbetstiden och spara pengar kan ett elektroniskt system vara ett alternativ. Önskar ledningen mer information om hur företaget kan öka effektiviteten kan även fordonsspårning vara ett alternativ.

Beställ offerter! Det tar mindre än 1 minut!