Kontakta ett inkassobolag

Jämför pris och kvalitet på olika inkassobolag - Beställ flera offerter här!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Inkasso - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vad är beloppet för indrivning?

Det tar mindre än 1 minut!

Driv in era skulder och behåll den goda kundrelationen

Inkasso innebär att driva in en skuld som inte är betald. Scenarion där detta kan förekomma är exempelvis att ni som företag eller organisation har sålt en tjänst eller produkt på kredit och inte fått betalt. I detta scenario finns det flera fördelar att kontakta ett inkassobolag:

  • Ni behåller den goda kundrelationen
  • Ni försäkrar er om att indrivningen går lagenligt till
  • Ni slipper avsätta tid på indrivningsprocessen

Är ni i behov av att komma i kontakt med inkassobolag?
Fyll i formuläret ovan för att komma i kontakt med och motta flera offerter från bolag som erbjuder inkassotjänster. På så vis kan ni jämföra de olika alternativen för att enkelt välja den leverantör som erbjuder den bästa lösningen för just er.

Kontakta _Inkassobolag

När kan vår verksamhet kontakta ett inkassobolag?

För att ni som försäljare av en tjänst eller vara ska kunna driva ett ärende vidare och kontakta ett inkassobolag krävs att kundfordringen är:

  1. Förfallen
  2. Obetald
  3. Inte bestridd av gäldenären

Det är även sett som god kravsed att vänta några bankdagar för att betalningen ska hinna registreras innan man tar ärendet vidare och kontaktar ett inkassobolag.

Det är vanligt och även av god sed att från företaget skicka betalningspåminnelser även om detta inte enligt lag är ett krav. Kom ihåg att betalningspåminnelser inte är inkassoåtgärder och således inte omfattas av inkassolagen.

Kontakta ett inkassobolag – slipp besvärligheterna

Kortfattat är fördelarna med att kontakta ett inkassobolag trefaldiga:

  • Ert företag behöver inte lägga onödig och kostsam tid på att driva in skulder.
  • Bolaget är insatt i hur man driver in skulder på ett lagenligt och korrekt sätt.
  • Ert företag kan fortsätta upprätthålla och bibehålla goda relationer med kunderna som står i skuld.

Om er verksamhet ständigt tvingas driva in skulder och kundfordringar kan det bli problematiskt att bibehålla en bra kontakt med kunderna i fråga. Dessutom är det en tidskrävande process som kräver juridisk kunskap om hur ni får och ska gå tillväga vid indrivningen av skulden. Genom att använda ett professionellt inkassobolag frigörs både tid och resurser som er verksamhet kan lägga på de områden ni faktiskt vill arbeta med.

Ett inkassobolag kan kontaktas oavsett vilken bransch ni är verksamma inom och oavsett om ni arbetar mot privat- eller företagskunder. Bolaget ser alltid till att under processens gång bistå er med aktuell information om hur de olika ärendena utvecklar sig.

Inkasso _Varfoer Inkasso

Vad brukar ett inkassobolags tjänster kosta?

Inkassobolag har skilda prislösningar för det mesta relaterade till storleken på de belopp som ska drivas in. En exakt avgift baserat på ett generellt underlag är därför svår att uppge. I de flesta fall brukar det dock löna sig att använda sig av ett bolag, oavsett lösning.

Betänk vidare att den rättsliga processen vid indrivning av inkasso kan vara långdragen och tids- samt resursmässigt kostsam. Ifall era kunder drar ut på tiden genom att dröja med svar eller förneka skuld kan fallet pågå under flera års tid. Utöver detta riskerar ni som borgenär att stå för den totala rättsliga omkostnaden utifall ni skulle förlora fallet.

Har er verksamhet ett behov av kontinuerlig hjälp med inkasso? Eller behöver ni bara hjälp med enskilda ärenden? Vill ni abonnera på inkassobolagets tjänster? Eller betala per ärende? Det finns vidare de bolag som enbart tar betalt om de lyckas driva in skulden. Vissa bolag tar å andra sidan provisionsavgift vid ett lyckat och genomfört inkassoärende. Vissa bolag erbjuder enbart sina tjänster inrikes medan de finns andra bolag som kan kräva skulder från utlandet. Detta är några frågor och faktorer ni bör se över innan ni kontaktar ett inkassobolag.

Godkända inkassoföretag i Sverige

Alla inkassoföretag i Sverige måste vara registrerade hos Datainspektionen. Ert eget företag eller verksamhet behöver däremot inte vara registrerat hos Datainspektionen ifall ni väljer att själva driva in skulder, men ni måste självfallet fortfarande följa Inkassolagen.

Inkassobolaget erbjuder ofta även rådgivning och kreditupplysning. Att kontakta och använda ett lokalt bolag är därför att rekommendera. Skulle er verksamhet vara aktiva på en ort där det för tillfället inte finns registrerade inkassobolag behöver detta inte nödvändigtvis innebära några problem.

Utbudet av inkassobolag innebär som sagt att ni kan leta brett för att komma i kontakt med de bolag som erbjuder den lösning ni är ute efter. För att enkelt kontakta och få skräddarsydda offerter från flera leverantörer kan ni fylla i formuläret ovan. Tjänster är för er kostnadsfri och medför inga förpliktelser.

Beställ offerter Det tar endast 1 minut!