Kopiator Malmö

Jämför pris och kvalitet på olika kopiatorer - Beställ flera offerter...

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kopiator - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Hur många kopior gör ni månatligen?

Det tar mindre än 1 minut!

Jämför priser på kopiatorer i Malmö

Vanligtvis behöver ett företag och dess anställda en kopiator inom verksamheten, för att dagligen kunna framställa olika slags dokument. Marknaden för kopiatorer i Sverige och mer precist i Malmöregionen är omfattande och ett stort antal försäljare levererar såväl varor som servicelösningar till Malmö.

Vid anskaffning av en kopiator till en arbetsplats kan alternativen inköp, hyrning eller leasing användas. Ett tillhörande serviceavtal kan även tecknas, för att försäkra kopiatorns dagliga drift och minimera risken för att oväntade problem uppstår.

För att hitta en lösning som bäst lämpar sig för ert företags specifika situation lönar det sig att ta in flera offerter. Fyll i formuläret så matchar Expervalet er med ledande leverantörer i Malmö. Ni mottar upp till fyra skräddarsydda offerter för att jämföra pris och kvalitet! Enkelt, kostnadsfritt och utan förpliktelser! 

Kopiatorer_i_Malmoe

Vilken kopiator ska man välja?

När en ny kopiator ska väljas till företaget kan, i tillägg till miljöaspekter, aspekter kring kvalitet, funktioner och färger övervägas enligt följande:

Kvalitet

En kopiator och särskilt en multifunktionsmaskin bör ses som en god investering till företaget eftersom den förmodligen kommer att användas var dag i flera år framöver. Det är därför viktigt att välja en högkvalitativ kopiator som kommer att hålla under en lång tid utan att större problem uppstår och som samtidigt har kapacitet att framställa högklassiga dokument. Ofta är kopiatorn en av de kontorsmaskiner som krånglar mest och för att minimera risken för att större problem uppstår kan det löna sig att välja en produkt av hög kvalitet, möjligtvis till ett något högre pris.

Funktioner

Utöver att enbart kunna framställa kopior i pappersformat kan ytterligare funktioner vid en kopiator vara önskvärda. Om företaget föredrar att funktioner för kopiering, utskrivning, skanning och eventuellt faxning finns kombinerade i en och samma apparat är en multifunktionsmaskin att rekommendera för verksamheten. Det kan även vara önskvärt att kopiatorn har en funktion för nätverksförbindelse och trådlös dokumentöverföring, om man exempelvis ska arbeta på tvärs mellan olika avdelningar inom verksamheten.

Färger

Om den kopiator som ska anskaffas till en arbetsplats främst kommer att användas för att framställa enkla dokument i svartvitt kan det löna sig att välja en maskin som enbart kan kopiera i svartvitt eller gråskala. En sådan kopiator är vanligtvis snabbare på att framställa kopior. Är det däremot viktigt för företaget att kunna kopiera dokument i färg bör valet istället falla på en färgkopiator med funktion för just detta. Denna typ av kopiator tenderar att vara mer långsam än den som enbart kopierar i svartvitt och har dessutom ett högre pris, men om företaget är i behov av att regelbundet kunna framställa färgkopior är denna produkttyp att rekommendera.

Kopiator _malmoe

Viktigt i Malmö - kopiatorer med miljöcertifiering

Eftersom kopiatormarknaden och möjligheterna för att teckna tillhörande serviceavtal är omfattande i Malmö finns det ett stort produktutbud och flera återförsäljare som erbjuder kopiatorer i staden. Idag ställs allt högre krav på att kontorsmaskiner såsom kopiatorer ska orsaka så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Denna tendens syns tydligt på den svenska marknaden och i Malmö Stad har den bland annat manifesterats genom ett avtal där staden ställde hårda miljökrav vid inköp av kopiatorer från en producent som viktlägger hållbarhet och miljöomsorg.

Genom att välja en kopiator producerad av en tillverkare med hållbarhet, miljöomsorg och miljöorienterad teknisk utveckling som grundpelare i sin affärsstrategi kan företaget förminska sina koldioxidutsläpp och därmed reducera verksamhetens negativa inverkan på miljö och omgivning. I vår tids allt mer miljöorienterade samhälle besitter producenter och varumärken som fokuserar på hållbara processer därmed en signifikant konkurrensfördel.

Kopiatorer för företag i Malmö: Att tänka på 

En av de kontorsmaskiner som drar mest energi och ström inom en verksamhet är kopiatorn. Därför rekommenderas det att fastställa hur man som företag kan minimera sin negativa miljöpåverkan och tydliggöra riktlinjer för detta, för att sedan vidhålla goda miljörutiner vid den dagliga verksamhetsdriften.

Eftersom en kopiator vanligtvis kräver en hög energikonsumtion bör det företag som önskar minimera sin negativa miljöpåverkan se efter kopiatorer med funktion för automatisk avstängning och energisparläge. Kopiatorer med funktion för dubbelsidig utskrift är ännu ett gott alternativ för verksamheter som ämnar reducera sin miljöbelastning, vilket även sänker kostnader för inköp av pappersark.

En kopiator eller multifunktionsmaskin tillhör vanligtvis den grundläggande arbetsutrustningen inom en verksamhet, oavsett om företaget är av mindre eller större storlek. Idag företas emellertid en stor del av alla former för företagskommunikation elektroniskt, men trots detta fortsätter kopiatorn att vara ett viktigt arbetsredskap vid dagliga verksamhetsaktiviteter. En kopiator kan exempelvis användas vid snabb och effektiv framställning av stora mängder dokument, nyhetsbrev och reklamblad.

Kopiator _malmo

Multifunktionsmaskiner i Malmö?

Idag är det vanligt att istället för traditionella kopiatorer anskaffa så kallade multifunktionsskrivare, vilka har ett flertal gemensamma aspekter med datorer. En multifunktionsmaskin innefattar funktioner långt mer avancerade än traditionell kopiering, såsom möjligheter för trådlös utskrivning och skanning. Denna kombination av de olika kontorsmaskinerna kopiator, skrivare, scanner och eventuellt fax i en och samma apparat innebär smidighet, plats- och kostnadsbesparing. Det innebär även en förbättring ur miljösynpunkt, eftersom enbart en maskin - istället för ett flertal olika apparater behöver hållas igång och således drar ström.

Vid utvärdering av de kopiatorer och tillhörande serviceavtal - vare sig det är traditionella kopiatorer eller multifunktionsmaskiner, som finns att finna i Malmöregionen och Skåne län är det viktigt att identifiera företagets preferenser med hänsyn till miljöpåverkan, önskvärda funktioner, dokumentframställningskapacitet och så vidare. För att kunna motta en så skräddarsydd offert som möjligt är det därför en god idé att kartlägga företagets preferenser och behov för en ny kopiator innan en eller flera återförsäljare kontaktas.

Offert på kopiator i Malmö?

Eftersom det utbud av kopiatorer och tillhörande serviceavtal som idag erbjuds av en rad olika återförsäljare i Malmö Stad och Skånes län är omfattande kan det vara en komplicerad process att utvärdera marknaden och finna fram till den varumärkesproducent och återförsäljare som har det bästa erbjudandet för en specifik verksamhet. Genom att använda Expertvalet kan en lång och komplicerad sökprocess undvikas.

För att motta offerter från olika leverantörer som erbjuder kopiatorer i Malmö ifylles formuläret på denna sida och sänds in - snabbt, enkelt, kostnadsfritt och helt utan förpliktelser. På detta vis kan man som företagsrepresentant motta offerter från olika återförsäljare av kopiatorer i och omkring Malmö.

Beställ offerter Det tar endast 1 minut!