Kopiator Stockholm

Jämför pris och kvalitet på olika kopiatorer - Beställ flera offerter...

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kopiator - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Antal kopior per månad?

Det tar mindre än 1 minut!

Bästa pris på kopiatorer i Stockholm

Inom de flesta organisationer och arbetsplatser - vare sig det är ett kontor, en skola eller ett vårdinstitut, finns behov av att dagligen framställa olika slags dokument i pappersformat. Design, pris, kvalitet och kapacitet varierar mellan olika producenter av denna produktart och valmöjligheterna är många.

Den svenska marknaden för kopiatorer är omfattande och ett stort antal försäljare levererar såväl varor som servicelösningar till Stockholmsområdet. Här finns valmöjligheter kring att antingen köpa in, hyra, eller leasa en kopiator för dagligt bruk inom en verksamhet.

Motta offerter från ledande leverantörer i Stockholmsområdet. Fyll i formuläret på denna så matchar Expertvalet er förfrågan med ledande leverantörer. Genom att jämföra skräddarsydda offerter så hittar ni bästa pris på den rätta lösningen för er. Snabbt, enkelt och kostnadsfritt!

Kopiator _stockholm2

Företag etablerat i Stockholm?

I Stockholms län finns enligt Statistiska centralbyrån cirka 140 tusen företag (år 2013) - ungefär 70 tusen av dessa företag finns i Stockholms stad.

För verksamheter etablerade i Stockholmsområdet finns vanligtvis behovet av en kopiatorlösning - en effektiv och välfungerande kontorsmaskin att använda inom de flesta arbetsområden vid den dagliga organisationsdriften. Vid processen med att anskaffa en kopiator till ett företag finns ett flertal faktorer att kartlägga och analysera, för att den produkt som passar bäst för en specifik verksamhet ska kunna identifieras.

Vid värdering av olika slags kopiatorer och servicelösningar rekommenderas följande faktorer att övervägas:

 • Kopiatorns storlek och design.
 • Antal och typer av dokumentvarianter som stöds av kopiatorn.
 • Modelltyp.
 • Kapacitet och driftsprestanda (exempelvis funktion för att framställa dokument i såväl färg som svartvitt).
 • Hastighet vid framställningsprocessen av olika dokumenttyper.
 • Eventuell nätverksförbindelse.

Stockholm är att betrakta som Sveriges centrum för nyföretagande - flest företag i landet startas här, även räknat per invånare. I Stockholms län startas mer än vart tredje företag i Sverige. Kanske är det också därför som Stockholm har landets mest spridda näringsliv. Inom länets privata sektor återfinns de flesta anställda i medelstora företag, vilka har mellan 50 och 249 anställda.

Kopiator _stockholm3

Hyra eller köpa kopiator i Stockholm?

Kopiatorer finns idag tillgängliga i Stockholm i en rad olika produktmodeller och varumärken - i olika utformningar med varierande funktioner, prisnivå, kapacitet och driftsprestanda. Även prisnivå och design av serviceavtal för kopiatorer varierar mellan leverantörer i Stockholm.

Vid processen med att anskaffa en ny kopiator till ett företag eller en organisation rekommenderas det att företa omfattande analyser och jämförelser mellan olika försäljare och den produkt - såväl kärn- som utvidgad, dessa erbjuder. Vilka villkor ges? Hur ser eventuella helhetslösningar för såväl kopiator som service ut? Vad är mest förmånligt för företag i Stockholm - att köpa, hyra, eller leasa?

Att fatta ett välinformerat beslut kring vilken slags kopiator, vilken typ av anskaffningssätt och vilken leverantör som ska anlitas för detta beror på en del grundläggande aspekter. För att finna den lösning som bäst gynnar en verksamhet belägen i Stockholm rekommenderas en rad frågeställningar - som listade nedan, att undersökas.

Aspekter att överväga vid anskaffning av en ny kopiator för företag i Stockholm:

 • Ska kopiatorn kunna framställa dokument i olika pappersformat (såsom A3 och A5)?
 • Ska kopiatorn kunna framställa dokument i såväl färg som svartvitt?
 • Hur många ska dagligen använda kopiatorn (intressenter såsom anställda, konsulenter, besökare och samarbetspartners)?
 • Hur många dokument beräknas framställas per dag (eller per vecka)?
 • Hur stor platsyta krävs för den typ av kopiator som bäst motsvarar verksamhetens behov med hänsyn till ovanstående aspekter (för daglig dokumentkvantitet och -kvalitet)?
 • Var ska kopiatorn strategiskt placeras för att kunna uppnå full funktion, med hänsyn till exempelvis tidsbesparing vid en lättillgänglighet för flest antal medarbetare?

Kopiator _stockholm

Skillnad på att köpa, hyra, eller leasa kopiator i Stockholm?

I det långa loppet är det vanligtvis mer kostsamt att hyra eller leasa en kopiator i jämförelse med att köpa en. Detta beror bland annat på att ett leasingavtal kan innebära att en avgift per framställd papperskopia ska betalas. Därutöver kan ett leasingavtal även innebära att ett visst minimumbelopp för kopiering måste betalas per månad, oberoende av hur många kopior som faktiskt framställs. Att teckna ett leasing- eller hyresavtal för en kopiator kan emellertid vara en god idé om en hög engångsutgift, såsom den vid inköp, önskas undvikas.

Prisnivån för de olika typer av kopiatormodeller som idag erbjuds av försäljare i Stockholm kan variera brett, beroende på exempelvis produktattributer och -kvaliteter. Innan ett inköpsbeslut fattas, eller ett leasingavtal undertecknas, är det därför viktigt att vara uppmärksam på såväl nutida som framtida utgifter denna maskin innebär - exempelvis kostnader för förbrukningsvaror (pappersark och färgpatroner) och eventuella reparationer.

Läs mer om att hyra kopiator.

Offert på kopiator i Stockholm?

I dag finns ett stort utbud av kopiatorer på den svenska marknaden - därför kan det vara svårt att orientera sig och hitta den modell som passar bäst för en specifik verksamhet. Genom att använda Expertvalet för att finna en god lösning i Stockholm kan en lång och komplicerad söksprocess undvikas.

Via insändning av formuläret på denna sida kan företag snabbt och enkelt komma i kontakt med upp till fyra leverantörer i närheten av Stockholm, för offertförslag på varierande kopiatorlösningar. Denna tjänst är helt kostnadsfri och utan några som helst förpliktelser.

Är ni i behov av en totallösning? Läs mer om multifunktionsskrivare.