Beställ offerter på mötesbokning
Jämför pris och kvalitet på mötesbokning!
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Telemarketing - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken tjänst önskas?

Det tar mindre än 1 minut!

Mötesbokning i Sverige

 

Är ert företag verksamt i Sverige och behöver förbättra er nykundsbearbetning? Denna fråga är ofta relaterad till ifall ni vill arbeta på era långsiktiga affärsmål- och strategier. Då kan extern mötesbokning vara tjänsten ni behöver investera i.

Vad innebär mötesbokning?

Att upprätthålla en god relation med befintliga och framtida kunder kan generellt vara ett av de viktigaste långsiktiga arbetena för företag. För att göra detta krävs inte enbart att kunden är nöjd med den produkt eller tjänst som kunden erhåller från er, utan även hur den verbala kontakten mellan ert företag och kunden ser ut och fungerar. Extern mötesbokning, eller telemarketing som det kallas för i branschtermer, innebär att ert företag hyr in experter på detta område.

Denna tjänst kan vara både lönsam och praktisk. Fyll i formuläret på denna sida för att motta kostnadsfria offerter skräddarsydda för era behov.

Fördelarna med mötesbokning

För att ert företag ska kunna växa i Sverige behövs inte enbart kvalitativa produkter eller tjänster och goda leveranser. Det krävs även att ni skapar och upprätthåller en bra relation och kontakt med era nuvarande som potentiella kunder. När ni säljer produkter eller tjänster kan fysiska möten komma att vara nödvändiga. I ett första stadie innebär detta oftast att ni måste ringa och boka möten med den kund ni vill erbjuda era produkter eller tjänster till. Det kan låta enkelt, men det är både tids- och kostnadskrävande. Här är några av fördelarna med extern mötesbokning:

Era säljare kan lägga all arbetstid på att sköta sina försäljningsuppgifter.
Detta leder i slutänden med största sannolikhet till att försäljningen både blir effektivare och ökar.

Erfarna mötesbokare sköter kontakten med eventuella intressenter.
Ni försäkrar er om att framtida kunder och eventuella samarbetspartners i Sverige bemöts professionellt av erfarna mötesbokare som är experter inom området.

Detta bidrar till att skapa en professionell helhetsbild av er verksamhet. Att anlita ett externt företag för mötesbokning innebär dessutom inga kostnader för fasta löner, semesterersättningar eller sociala bidrag.

Mötesbokning är framförallt intressant för er som gärna arbetar med fysiska möten och inte enbart försäljning via telefon. Fysiska möten är effektiva och att rekommendera när ett större risktagande är involverat eller förknippat med det aktuella erbjudandet, produkten eller tjänsten.

Maximera er försäljning i Sverige

Mötesbokning innebär oftast att en första kontakt med en potentiell kund upprättas. Genom att överlåta mötesbokning till experter på området skapar ni inte bara en mer professionell helbild av er själva. Beslutet kan också komma att maximera er försäljning i Sverige.

Tjänster för mötesbokning ser till att frigöra säljaren från att lägga tid på att knyta kontakter med nya kunder. Mötesbokaren tar också över uppgifter som att vara insatt i er verksamhets policy gällande bemötande av kunder och potentiella kunder, er verksamhets affärsmodell samt ert varumärke.

När den externa mötesbokaren sedermera avtalat möte kan era säljare gå till mötet tryggt vetandes att den potentiella kunden är väl informerad om samt har visat intresse för er verksamhet och den aktuella tjänsten eller produkten ni erbjuder.

Priser för extern mötesbokning i Sverige

Ett brett spann verksamheter hyr in mötesbokning för olika ändamål, som affärs- och varumärkesutveckling eller maximering av försäljning. Tjänsten för mötesbokning sträcker sig alltså över flera branschområden, och det är därför också svårt att uppskatta exakta prisklasser.

Den huvudsakliga faktorn som prisklassen beror på är omfattningen av det projekt som mötesbokaren hyrs in för att täcka. Ju större omfattning på projektet eller åtagandet, desto högre blir den slutgiltiga kostnaden på tjänsten. Betänk följande faktorer innan ni går vidare till att se över de alternativ av leverantörer som ni tror kommer fylla er verksamhets behov bäst:

  • Hur mycket information beträffande er verksamhets erbjudande, tjänst eller produkt måste mötesbokaren bearbeta?
  • Vad kostar ert erbjudande, tjänst eller produkt?
  • Hur stor är efterfrågan efter era erbjudanden, tjänster eller produkter på er verksamhets marknad i Sverige?
  • Hur stor är konkurrensen inom er verksamhets bransch?
  • Hur ser er verksamhets varumärkesvärde och marknadsposition ut?

Prisklassen kan också komma att skifta beroende på vilket företag ni beslutar er för att anställa. Olika leverantörer har olika betalningslösningar. Följande betalningslösningar kan komma att påverka det slutgiltiga priset för att hyra in mötesbokare inom Sverige:

  • Fast pris. 
  • Betalning per projekt. 
  • Kommission. Mötesbokaren kan alltså antingen komma att få sin lön utbetald per möte som mötesbokaren lyckas boka in eller per möte som era säljare sedermera lyckas generera i försäljning.

Beställ offerter för mötesbokning i Sverige

Innan ni beslutar er för att beställa tjänsten för mötesbokning bör ni alltså framförallt se över vad det är er verksamhet vill sälja, hur ni vill sälja det och hur ni vill betala för tjänsten för mötesbokning.

Ni analyserar enklast dessa punkter genom att fylla i formuläret på denna sida. På så vis får ni offerter med skräddarsydda lösningar och blir kontaktade för vidare vägledning av vår kundservice som ser till att fylla just er verksamhets behov.