Kundservice: 010-884 81 69
Måndag - torsdag kl. 09:00 - 20:00
Fredag kl. 09:00 - 16:00
Senast uppdaterad: 09. mars 2018

Vad är nätverkande?

Bygg ett starkt nätverk att förlita dig på.

Vad är nätverkande?

Som företagare är det viktigt att ha ett starkt nätverk - en ”databas” av individer och organisationer att vända sig till för att få tips och hjälp med att lösa olika slags utmaningar och hinder som man kan stöta på då man driver en verksamhet. Även privat är det bra att ha ett starkt nätverk av människor som kan stötta en genom goda råd och feedback. När man så behöver något - exempelvis hjälp med att finna en ny bostad eller en lokal till det företag man planerar att starta, kan man använda sig av sitt nätverk för att komma i kontakt med rätt kanaler och personer att uppsöka. Som företagare kan man även få nya kunder och leverantörer genom sitt nätverk - positiv word of mouth är den bästa reklamen!

Tips för att bygga ett starkt nätverk

Att nätverka innebär att knyta kontakter som man i framtiden kan vända sig till för att hantera olika slags utmaningar. Ett starkt nätverk bygger på ett ömsesidigt förtroende - individerna i ditt nätverk måste kunna lita på dig för att vilja gå i god för dig när du ber om hjälp. Även du måste kunna lita på de som du vänder dig till för att lösa sådana utmaningar och hinder som du kan möta i din vardag - både privat och i arbetslivet.

Nedan följer en rad tips som Expertvalet har samlat ihop. Läs om hur du bygger ett starkt nätverk av människor att förlita dig på:

Tips Till Nätverkande

Hur förstärker jag mitt nätverk?

Har du redan etablerat ett gott nätverk att ta hjälp av vid olika aspekter av såväl privat- som arbetsliv? Då är det bara till att gratulera - en stor umgängeskrets och många kontakter att kunna lita på innebär att du är förberedd på att möta nya utmaningar som presenteras för dig.

Precis som vid de flesta relationer i våra liv måste även ett nätverk underhållas och inte tas för givet för att det ska kunna hålla i längden. Att kontinuerligt försöka förstärka ditt nätverk är därmed viktigt, vilket till en viss del kan göras via det sociala mediet “LinkedIn.”

Nedan följer tre tips om hur du förstärker det nätverk du redan har:

  1. Optimera din egen profil.
  2. Utveckla nätverk via grupper på LinkedIn.
  3. Rekommendera andra.

1. Optimera din egen profil

Var dag görs tusentals sökningar på LinkedIn där människor med specifika kompetenser efterfrågas. Om du vill bli hittad genom sökningar gäller det därmed att tydligt förmedla dina kunskaper och vad du är specifikt bra på, för att signallera dina kvalifikationer till potentiella uppdragsgivare, kunder och andra intressenter av din verksamhet. Sträva efter att sticka ut från mängden!

Optimera din egen såväl som din företagsprofil genom att sammanfatta vad du erbjuder i en enkel mening att använda som underrubrik till din profil på LinkedIn. Vem är du? Vilka vänder du dig till? Vad har du att erbjuda?

Shutterstock _127950722

2. Utveckla nätverk via grupper på LinkedIn

På LinkedIn liksom på Facebook finns möjligheten att skapa företagssidor. I dagsläget erbjuder dessa sidor dessvärre inte så avancerade möjligheter för att nå ut till potentiella uppdragsgivare. Därmed är det en god idé för dig att istället lägga ned din tid på LinkedIn på att knyta kontakter inom olika grupper.

Genom att gå igenom gruppkataloger kan du finna fram till de grupper som passar bäst för dig och ditt företag. Efter att du blivit godkänd som medlem av den eller de grupper du anser intressanta kan du börja samtala med de andra medlemmarna.

Bygg förtroende genom att starta diskussioner och svara på frågor, och notera inom vilka grupper dina önskvärda kunder finns. När du lärt dig mer om hur grupper på LinkedIn fungerar kan du starta en egen grupp och därmed öppna upp för möjligheter av att göra utskick till gruppens alla medlemmar och starta diskussioner kring ämnen som du anser viktiga.

3. Rekommendera andra

Är du speciellt nöjd med en produkt eller tjänst du köpt kan det vara en god idé att ge personen som tillgodosett dig med denna vara en rekommendation på LinkedIn. Positiva rekommendationer ökar förtroendet för en person, vilket ökar sannolikheten för att han eller hon ska bli kontaktad.

I den sanna andan av tjänster och gentjänster kan din rekommendation av en annan person leda till att han eller hon rekommenderar dig tillbaka. Genom ett starkt nätverk kan du således tjäna goda poäng med hänsyn till positiv word of mouth, vilket förstärker dina och ditt företags prestationer avsevärt.