Telemarketing

Beställ offerter och jämför priser

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Telemarketing - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken tjänst önskas?

Det tar mindre än 1 minut!

Telemarketing - hur fungerar det?

Telemarketing är i enkla termer en metod för direkt marknadsföring, som innebär att en säljare via telefon marknadsför eller säljer en produkt eller tjänst. Metoden innebär dels telefonpassning och telefonförsäljning.

Företag beställer tjänster av telemarketingföretag i syfte att marknadsföra och sälja, rekrytera en ny kund eller för att boka ett möte. Telemarketing kan hjälpa ditt företag med följande:

  • Öka försäljningen
  • Boka möten med potentiella kunder
  • Proffessionell telefonpassning och kundservice

Behov av telemarketingtjänster?
Få den bästa lösningen för ditt företag genom att jämföra flera offerter - beställ kostnadsfria offerter på telemarketing via formuläret på denna sida!

Headset, telefon och tangentbord

Telemarketing skapar tillväxt

Telemarketing kan skapa tillväxt för företag. Speciellt inom mötesbokning är tjänsten effektiv. Den mötesbokning som sker genom telemarketing kan resultera i att många potentiella kunder omvandlas till faktiska kunder.

Det finns i dag ett flertal externa företag som erbjuder tjänsten till de företag och verksamheter som saknar kompetensen internt. Innan ditt företag anlitar ett annat företag för telemarketing är det viktigt att definiera den egna verksamhetens behov och preferenser. Genom detta kan tjänsten anpassas för att motsvara ditt företags produkt eller tjänst, kundvärdesproposition och målgrupp.

Exempel på tjänster som kan genomöras av ett externt företag:

  • Nykundsbearbetning
  • Mötesbokning
  • Besöksbokning
  • Försäljning
  • Kundtjänst

Pris för telemarketing

Det kan vara en mycket god investering att outsourca en telefontjänst till ett externt företag. Priset för telemarketing kan visserligen vara högt, men det är en kostnad som snabbt kan resultera i en större omsättning och ökad försäljning.

Priset för telemarketing varierar med tjänstens omfattning, funktioner och operationaliseringar. Vid försäljning eller mötesbokning kan det tillkomma kostnader för upprättning av kundlistor och annan administration.

Det är också viktigt att upprätta ett avtal som bestämmer om betalningen ska baseras på provisionsbaserade insatser för försäljning, eller om tjänsten ska upprätthållas genom en fast löpande kostnad. Beroende på tjänstens omfattning och huruvida det är en strategisk återkommande insats, ska tjänsten debiteras utifrån dessa aspekter.

Inbound och outbound telemarketing

Det finns två former av telemarketing: inbound och outbound. Inbound - för inkommande samtal. Outbound - för utgående samtal. De båda typerna har resultat- och kundorientering som gemensam nämnare.

Idag finns telemarketing inom i stort sett alla branscher och används vid försäljning av ett omfattande antal produkter och tjänster. Vilken typ av telemarketing som passar bäst för en specifik verksamhet varierar med egenskaperna hos den produkt eller tjänst som företaget erbjuder.

Inbound telemarketing

Inbound - här ringer en nuvarande eller ny kund in till personalen som representerar ditt företag, i vissa fall belägna på callcenter. Via tjänsten är det lätt för nya och befintliga kunder att komma i kontakt med företaget och får kvalitativ service dygnet runt, oavsett tidszon.

Inbound telemarketing innebär att ditt företag betalar för att leda inkommande samtal till en extern växel, för extern kundtjänst och support mottagna av kvalificerade medarbetare.

Fördelar med inbound telemarketing är:
• Telefonpassning med möjlighet för kundservice alla timmar på dygnet.
• Behandling och mottagning av beställningar.
• Teknisk support.
• Online-tjänster i form av service och teknisk support.

Outbound telemarketing

Outbound - här ringer telemarketingföretaget upp den potentiella kunden, med avsikten att generera ett lead eller att sälja en produkt eller tjänst.

Outbound kan också innebära mötesbokningar med potentiella kunder, samt nykundsbearbetning. Vid denna typ av telefontjänst är det enkelt att skapa kundrelationer och att kontinuerligt underhålla dessa.

Fördelar med outbound telemarketing är:
• Leadgenerering inom såväl B2C som B2B.
• Behandling av redan genererade leads.
• Uppföljning av kunders tillfredsställdhet beträffande verksamhetens servicenivå.

Headset till telefon

Segmentering viktig vid telemarketing

För alla företag är det viktigt att rikta sitt marknadsföringsbudskap åt rätt håll - till de individer, företag och organisationer som är potentiella intressenter för verksamheten. Uppsökande kan ske till slumpvis utvalda, eller till målgruppsrelaterade intressenter. Oavsett vilka är det viktigt att hitta rätt kundsegment.

Genom att använda externa telefontjänster för att försöka sälja till slumpvis utvalda kunder riskerar man att ta kontakt med ointresserade, vilket innebär tidsförlust. Om ditt företag istället investerar tid och resurser i att noggrant kartlägga den eller de målgrupper som är intresserade av den produkt ni erbjuder, kommer försäljningstillfällena att öka och tidsförlusten att minska.

Att göra en segmentering kan kännas tidskrävande, men innebär ofta en avsevärt förbättrad försäljningsratio och därmed en ökad omsättning. I samarbete med telemarketingföretaget definerar ni det önskvärda kundsegmentet. På så vis försäkrar ni kvalitet och resultat.

Telemarketing regleras av lagar

Telemarketing regleras i Sverige av konsumentlagar som omfattas av distans- och hemförsäljningslagen, ångerrätten och marknadsföringslagen.

Distans- och hemförsäljningslagen bevakar konsumentintressen

Distans- och hemförsäljningslagen reglerar bland annat ånger- och returrätt och blir gällande vid telemarketing då den har som syfte att bevaka konsumentintressen och reglera rättsliga aspekter vid internethandel, postorder- och telefonförsäljning.

Denna lag innefattar bestämmelser om konsumentskydd för element såsom distansavtal kring varor och icke-finansiella tjänster, distansavtal kring finansiella tjänster samt finansiella instrument och hemförsäljningsavtal.

Läs mer om distans- och hemförsäljningslagen på Konsumentverkets hemsida.

Marknadsföringslagen förbjuder vilseledning

Vid telemarketing är det förbjudet att handla med otjänliga produkter och att marknadsföra genom vilseledning, jämförelser och obeställd reklam - dessa är alla förbud som marknadsföringslagen reglerar. Lagen anger att marknadsföring ska motsvara en god marknadsföringssed, såväl som att information av avgörande betydelse ska lämnas.

Marknadsföringslagen har som syfte att:
"...främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare."