Jämför pris och offerter på besöksbokning
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här
Spara tid
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar
Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Omnämnda i:
Senast uppdaterad: 12 juli 2021

Utöka verksamheten med besöksbokning

Besöksbokning - en efterfrågad tjänst

Allt fler företag låter ett externt företag sköta deras besökbokning och nykundsbearbetning. Besöksbokning är en typ av outbound telemarketing, med syfte att skapa nya affärsmöjligheter. När ni söker nya kunder och samarbeten, är telefonen en överlägsen första kanal. Extern besöksbokning kan dessutom höja kvaliteten och effektivisera arbetet för era anställda.

Fördelar med besöksbokning:

  • Minskad tid i telefonen
   Besöksbokning via telefon är tidskrävande. Dessutom är det betydligt svårare att sälja in en tjänst via telefon jämfört med ett fysiskt möte.
  • Fokus på rätt arbetsuppgifter
   Om en anställd är fantastisk i fysiska möten och har alla förutsättningar att skapa affärsmöjligheter genom detta, bör fokus läggas på detta område.

Vill ni optimera er verksamhet med besöksbokning från ett externt företag?
Fyll i formuläret på denna sida, så kontaktar Expertvalet er inom kort. Tjänsten är kostnadsfri och du binder dig inte till några avtal med företagen du kommer i kontakt med.

Extern besöksbokning som en del av verksamheten

Målet är att den externa besöksbokningen upplevs som en del av er verksamhet. För att detta ska vara möjligt krävs det att den externa firman lär känna er verksamhet. Ni måste tillsammans ta fram målgrupp, budskap och en strategi för arbetet.

Långsiktiga samarbeten har möjlighet att inbringa kvalitativa möten som i sin tur kan leda till ökad försäljning. Det är viktigt att den potentiella kunden får sina förväntningar uppfyllda i mötet med säljaren. Därför måste processen kring besöksbokningen klargöras.

Checklista inför uppstart av besöksbokning:

  • Väl definerad målgrupp - privatpersoner eller företag? 
  • Budskap - eventuellt manus. Ta fram detta i samförstånd.
  • Hur många möten ska bokas in? Skapa en delad kalender. 
  • Feedback på vilka som tackat nej. Finns det någon gemensam nämnare? 
  • Uppföljning. Motsvarades förväntningarna? Eventuellt justera målgrupp eller manus.

5 tips till bättre besöksbokning

1. Tydliga kärnvärden för er verksamhet
Klara kärnvärden för verksamheten kommer att underlätta för både intern och extern kommunikation. Vid användning av en extern firma för besöksbokning, är det också viktigt att kunna beskriva vilka värdegrunder som speglar verksamheten. På så vis kommer den externa besöksbokningen smälta in i er verksamhet.

2. Definiera er målgrupp
Vilka vill ni nå? Det är viktigt att definiera potentiella intressenter inom företag och verksamheter där möjligheten för ett samarbete eller en försäljning är hög. Söker ni främst företag med en viss omsättning? Arbetar ni inom ett begränsat geografiskt område? Vilken position ska er kontaktperson besitta?

3. Ha ett tydligt budskap
En bra säljare kan sälja vilken produkt som helst. Däremot krävs ett tydligt budskap. Vad värdesätter era potentiella och nuvarande kunder? Det kan finnas stora fördelar att göra en marknadsundersökning bland befintliga kunder och samarbeten för att definiera ert företags styrkor vad gäller service och kundkontakt. Dessa ska sedan på ett tydligt sätt kunna förmedlas i processen för besöksbokningen.

4. Upprätta en strategi för återkoppling
Vid samarbeten med en extern firma är överenskommelser gällande återkoppling av högsta vikt. Genom att utarbeta en strategi för återkoppling säkerställer ni att information inte faller ur processen för besöksbokningen. Hur ofta ska rapportering ske? Vilken typ av information ska vidarebefordras? Ska återkopplingen ske via möten, samtal eller e-post? Har ni inte tid att ta emot samtal från kunder kan ni även överväga telefonpassning, för att inte missa återkopplande kunder. 

5. Utvärdera besöksbokningen
Hur ofta ska besöksbokningen utvärderas? Ska ni som företag eller den externa firman stå för sammanställning av rådata? Det är väsentligt att kartlägga vilka företag som inte är intresserade av era tjänster. Då kan ni även modifiera målgruppen och eventuellt finna en bättre strategi för den utringande verksamheten.

Vad kan jag förvänta mig av besöksbokningen?

Förutom att säljarna får mer tid över till försäljning och förberedelse inför mötena, kan hela verksamheten spara pengar på att välja besöksbokning från en extern firma. Många firmor tar nämligen enbart betalt för den effektiva tiden - det är här ni kan spara pengar.

Istället för att din säljare mentalt ska förbereda sig på samtal emellan andra arbetsuppgifter, betalar ni bara för den använda tiden för samtal och administration kopplad till samtalet. Likaså slipper både säljaren och verksamheten känna att dyrbara minuter går till spillo i eventuell vånda över att ringa kalla samtal.

De flesta av oss ägnar mycket tid på administrativa uppgifter. Så är det på de flesta arbetsplatser. Det är mycket information som ska registreras och utvärderas. Våra huvuduppgifter - till exempel att boka in möten för att generera mer försäljning - försvinner i mängden av virtuella papper.

Lämna detta bakom dig - satsa på effektiv och kvalitativ besöksbokning!

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Besöksbokning & Nykundsbearbetning

Besöksbokning och mötesbokning handlar främst om att skapa intresse bland potentiella kunder och intressenter. Det kan även vara relevant med besöksbokning för existerande kunder, även om dessa vanligen uppskattar direktkommunikation från den person som de har träffat tidigare.

Telefonsamtal till potentiella kunder blir således en typ av nykundsbearbetning, varför det är viktigt att göra ett bra intryck från start. När ni låter en extern firma sköta er besöksbokning, är detta vanligen den första kontakten mellan potentiell kund och er verksamhet.

Nykundsbearbetning är för många en tuff uppgift. Kalla samtal kräver tydlighet, övertygelse och en lagom dos av energi. Varje samtal är energikrävande. Därför kan det gynna er verksamhet att överlämna detta arbete till telefonproffsen. Anställda som enbart ringer kalla samtal får en konkurrensmässig fördel tack vare sin erfarenhet.

Uppföljning med besöksbokarna

Redovisning av resultat och uppföljning av besöksbokningen är minst lika viktigt som själva samtalen. Genom att analysera framgång och motgång kan ni identifiera de parametrar som kan förbättras i framtiden.

  • Kan ni leva upp till kundernas förväntning vid ett fysiskt möte? 
  • Fungerar schemaläggningen? Hinner säljaren åka mellan de olika mötena? 
  • Behöver leveransfrekvensen uppdateras? 
  • Finns det delar av processen som kan effektiviseras?

I uppstarten av samarbeten mellan ert företag och den externa aktören, bör uppföljningen göras grundligt. Under uppstarten kan missförstånd förekomma, det är en del av inlärningsprocessen. Förändrade resultat, ökad tidsåtgång eller minskad kvalitet, är vanliga barnsjukdomar som snabbt kan överkommas genom en öppen dialog mellan din verksamhet och den externa aktör ni väljer för besöksbokningen. 

Finns ert företag i Stockholm? Läs mer om pris på mötesbokning i Stockholm.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner