Beställ offerter på kassaregister
Jämför pris och kvalitet på kassaregister!
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kassasystem - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av kassalösning önskar ni?

Det tar mindre än 1 minut!

Certifierade kassaregister för butik, restaurang och salong

Kassaregister - grunden till effektiv försäljning

Behöver ni ett certifierat kassaregister till er verksamhet? Här kan ni läsa det ni behöver veta när det kommer till införskaffning av komplett kassasystem till restaurang och mindre kassaregister till butik.

Ett kassaregister utgörs av det system som används av en affärsidkare då denne utbyter varor eller tjänster mot betalning från kunder. Ett sådant register är ofta en del av ett kassasystem och utgör den maskin som används i olika slags butiker för att räkna ihop summan av varor och förvara en dagskassa.

Är ni i behov av ett kassaregister rekommenderar vi att fylla i formuläret ovan. Vi matchar er med flera leverantörer så ni kan hitta den bästa lösningen för just ert företag - kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Letar ni efter mer information om priser, funktioner eller restriktioner kan ni göra det på denna sida också. Läs mer om:

Få bästa pris på kassaregister

För den verksamhet som är på jakt efter en kassaapparat, exempelvis till restaurang- eller detaljhandelsverksamhet finns en mängd olika återförsäljare att vända sig till. Innan ni väljer leverantör till ett kassaregister är det viktigt att tänka igenom följande:

 • Behovet av funktioner, t.ex. lagerhantering eller våg
 • Finansieringssätt: köpa, hyra eller leasa
 • Kapacitetsbehov, hur många enheter behöver ni?
Köpa Hyra Leasa
Pris: ≈ 5000 - 30 000 kronor Pris: ≈ 200 - 2000 kronor/ månaden Pris: ≈ 200 - 1000 kronor/ månaden

 

Köpa ett kassaregister

Beroende på hur länge ni vill använda kassaregistret, eller hur stor ekonomin är, finns det främst tre finansieringssätt. Det första vi tar upp och klargör här är köp av kassaregister, senare går vi vidare på hyra och leasing.

Att köpa ett register innebär en större engångskostnad, men det lönar sig i regel alltid att köpa ett kassaregister om ni vet att ni ska använda det under en längre period. Priset på ett kassaregister brukar ligga mellan 5000 kronor och 30 000 kronor, beroende på omfattning av registret.

Ni kan dock få tag på kassaregister för ett betydligt lägre pris också, men då rekommenderar vi er att noga se till så att allt som ni behöver ingår och att de uppfyller de krav som krävs. Det går även att få tag i dyrare kassaregister, men då är det oftast kassasystem med ett flertal integrerade funktioner.

Hyra under en begränsad tid

Om ni istället har bestämt er för att använda kassaregistret bara för en kortare period kan det vara en bra idé att hyra istället. Om ni till exempel ska ha försäljning för en marknad, en festival eller torghandel, är detta ett bra alternativ. Ni kan både korttidshyra och långtidshyra ett kassaregister, helt beroende på era behov och er verksamhet.

Priset på hyra av kassaregister varierar från cirka 200 kronor upp till cirka 2000 kronor, beroende på hyresavtalets längd. Det finns även dyrare, mer avancerade kassasystem om ni vet att ni behöver det. Oftast brukar då både mjukvara och hårdvara ingå.

Leasa med köpmöjlighet

Att leasa är väldigt likt att hyra, ni betalar en månadskostnad, som i allmänhet är samma som kostnaden för en långtidshyra, det vill säga runt 200 kronor till 1000 kronor.

Skillnaden på att hyra och leasa är att om ni leasar har ni vid leasingperiodens slut möjligheten att köpa ut kassaregistret, avsluta avtalet eller skriva på ett nytt leasingavtal.

OBS! Hyr- och leasingavtal skiljer sig åt leverantörer emellan. Var noga och läs villkoren innan ni skriver under något avtal. Detta är god allmän praxis för att undvika dolda kostnader för service, underhåll med mera.

För att få bästa pris på kassaregister är det främst viktigt att välja ett register som motsvarar just era behov. Vi på Expertvalet vill hjälpa ert företag att hitta den bästa lösningen till det bästa priset. Genom att fylla i formuläret och beställa skräddarsydda offerter via oss så sätter vi leverantörerna i konkurrens med varandra och ger dig chansen att hitta den bästa lösningen till det bästa priset. Fyll i formuläret idag - kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Kassaregister Touchscreen

Vem behöver ett kassaregister?

Merparten av de verksamheter som säljer produkter eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste enligt lag använda certifierade kassaregister enligt kassaregisterlagen. Alla som faller under kravet måste anmäla kassaregistret till skatteverket.

Denna lag trädde i kraft 2010 och skyddar handeln mot illojal konkurrens. Genom denna nya lag kan inte verksamheter längre ta minimipriser på sina varor eller tjänster och undgå att betala skatt. Konkurrensen blir rättvis och priserna likaså.

Läs mer om kassaregisterlagen på Sveriges Riksdags hemsida.

Skatteverkets krav på kassaregister

Den företagare som i enlighet med svensk lag är skyldig att ha ett kassaregister måste anmäla detta kassaregister till Skatteverket. Från och med den 1 januari 2014 inbegriper kravet för kassaregister även handel på torg och marknad. De krav som ett kassaregister ska uppfylla är som följer:

 • Ett kassaregister ska vara tillverkardeklarerat.
 • Ett kassaregister ska vara anslutet till en kontrollenhet som är certifierad och läser av alla uppgifter för kvitton som registreras, detta för att på ett säkert vis bevara information tillgänglig för Skatteverkets kontrolländamål.
 • De uppgifter för kvitton som lagras i en kontrollenhet ska ej vara tillgängliga för verksamheten som använder det kassaregister som är under kontrollering.

Vem behöver inte använda kassaregister?

All sorts handel och tillfällig handel faller under lagen, men det finns dock undantag. Till exempel behöver du inget kassaregister om du fakturerar all försäljning. Andra verksamheter som inte behöver använda kassaregister är bland annat:

 • Verksamhet med försäljning som är mindre än totalt fyra prisbasbelopp per år, det vill säga 186 000 kronor 2019.
 • Taxiverksamhet
 • Bingospel
 • Distans- och hemförsäljning
 • Obemannad försäljning

För skolelevers försäljning inför en klassresa eller någon form av hobbyverksamhet behövs ingen certifiering heller, dessa typer av försäljning, och de listade ovan faller alltså inte under lagen.

Läs mer om kassaregisterlagen på Skatteverkets hemsida.

Vad innebär ett certifierat kassaregister?

Som nämnt tidigare ska alla näringsidkare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning inneha ett certifierat kassaregister enligt kassaregisterlagen. Detta register måste uppfylla kraven i de föreskrifter som Skatteverket tillhandahåller. Detta för att motverka illojal konkurrens och fusk inom marknaden för handel. I enlighet med Skatteverkets lagstadgade föreskrifter utgörs ett kassaregister av två enheter:

Ett kassaregister med tillverkardeklaration, vilket intygar att ett specifikt register uppfyller de krav som står fastställda i föreskrifterna.
En kontrollenhet till ett kassaregister, vilken är certifierad enligt kravfastställelsen. Denna kontrollenhet brukar också kallas för Skatteverkets svarta låda.

Krav

I listan nedan hittar ni de krav, enligt Skatteverket, på vad ett kassaregister måste kunna utföra:

 • Det måste vara kopplat till en certifierad, igångsatt och fungerande kontrollenhet.
 • Det måste överföra specificerad information till en sådan kontrollenhet.
 • Det måste alltid skriva ut ett kvitto vid försäljning. Om ni inte vill använda er av elektroniska kvitton är det bra att vara beredd med kvittoskrivare och kvittorullar. 
 • Övningskvitton, kvittokopior och förhandsnotor måste tydligt märkas så att inte dessa misstas för vanliga försäljningskvitton.
 • Kvitton såväl som X-/Z-rapporter måste innehålla all den information som anges i Skatteverkets föreskrifter.
 • Det ska vara kapabelt att registrera en växelkassa.
 • Det ska ha en tillverkardeklaration, vilken visar att detta uppfyller kraven i de lagstadgade föreskrifterna.

Restriktioner

Skatteverkets restriktioner för kassaregister:

 • Det får inte ha andra funktioner utöver de som framgår av dess dokumentation.
 • Det får inte kopplas till annan utrustning, eller innehålla installerad mjukvara, vilken påverkar de funktioner som omfattas av de lagstadgade föreskrifterna.
 • Det får inte ha kapacitet att skriva ut mer än en kvittokopia.

Punkterna är tagna från Skatteverkets författningssamling som ni hittar här.

Hur fungerar ett kassaregister?

Det vanliga händelseförloppet vid användning av ett kassaregister utgörs av att en kassör eller kassörska drar den streckkod som finns på de allra flesta varor framför en streckkodsläsare.

Streckkodsläsaren kollar vid inläsning upp den aktuella varan och hämtar information om denna gentemot ett varuregister. Informationen om varan - bland annat namn och pris, sänds vidare till ett kassaregister där den tillfälligt sparas. Därefter - när alla de varor kunden önskar köpa har sammanställts i kassaregistret, kan kassören eller kassörskan avsluta köpet genom att ta emot betalning och skriva ut ett kvitto.

Torghandel Kassaregister

Tål en kassaapparat den svenska kylan?

Eftersom ett kassaregister krävs för till exempel torghandel eller marknader, bör det tåla kyla. Många register är idag anpassade för utomhusbruk och de utvecklas i takt med tiden. Vare sig du behöver ett kassaregister i Boden, Sundsvall, Stockholm, Halmstad eller Ystad på vintern, ska du kunna nyttja det.

Vissa kassaregister kan tåla temperaturer från -30 grader till +40 grader. Så om ni vet att ni kommer att använda kassaregistret i lite mer extrema väder är det viktigt att kolla upp om det är speciellt vädertåligt först. Dessa register brukar oftast vara mindre, med ett tangentbord och en liten display ni kan se priset på. Kostnaden för en enkel sådan, inklusive kontrollenhet, kan ligga på mellan 5000 och 10 000 kronor.

Vilka funktioner är vanliga?

Ett kassaregister av standardiserad modell består av en streckkodsläsare, en kvittoskrivare samt en kassalåda för förvaring av dagskassa. Ett sådant register, som ingår i ett större kassasystem, i en verksamhet såsom en matbutik, består även i de flesta fall av en våg, vilken möjliggör beräkningar av pris för sådana varor som säljs till kilopris.

Rullband och display vid kassan

I butiker för dagligvaruhandel är även ytterligare en funktion för kassaregister vanligt förekommande; ett rullband för att transportera varor från kund till kassör. Varorna rullar via en streckkodsläsare och därigenom registreras de i ett register och samlas därefter för kunden att ställa ned i sina kassar.

Vidare kan en display ofta kopplas till ett kassaregister för att låta kunden se de varor som registreras, såväl som priset för dessa och sedan den totala inköpssumman.

Betalterminaler och pucksystem för restauranger

För en restaurang kan det istället bestå av ett flertal mobila betalterminaler, beställningsenheter och ett pucksystem. En annan viktig funktion för många verksamheter är möjligheten att kunna se lagersaldo, eller kunna utföra bokningar.

3 typer av kassaregister

Ett kassaregister kan alltså se ut på flera olika sätt och ni bestämmer helt beroende på er verksamhet vad ni vill inkludera. Det finns flera kända varumärken att välja mellan, och ett urval av dem är till exempel, Casio, Visma, iZettle, Sitoo, Sharp och Sam4.

I tabellen nedan kan ni se tre stycken typer av kassaregister, den första typen är inspirerad av ett mobilt register med tillhörande kvittoskrivare och kassalåda, till exempel som ett kassasystem till iPad. Den andra typen är ett av de vanligare registren med tangentbord. Den tredje typen är ett kassaregister med en större pekskärm, detta är det mest avancerade registret där ni kan integrera en mängd olika program för att underlätta er verksamhet.

  Typ 1 Typ 2 Typ 3
Vikt 2 kg 10 kg 5 kg
Display Ja, tablet/smartphone med pekskärm Ja, svartvit, med tillhörande tangentbord Ja, med pekskärm
Kvittoskrivare Ja Ja Ja
Pris (cirka) 4 000-9 000 kronor 5 000-10 000 kronor 20 000-25 000 kronor

 

Mobilt eller stationärt kassaregister?

En annan fråga ni kanske ställer er är om ni behöver ett mobilt eller ett stationärt kassaregister. Det mobila fungerar som en app som ni laddar ned till antingen en mobil eller en surfplatta. Det fungerar både till iOS och Android. De flesta uppfyller Skatteverkets krav, men inte alla, så var uppmärksam. Ni kan även välja att komplettera det med en kortläsare eller en kvittoskrivare.

En av de vanligaste varianterna av ett mobilt kassaregister är iZettle, som kan fungera både som ett komplett register, eller som en enkel betalapp. På senare tid har det även dykt upp flera alternativ till iZettle på marknaden, som till exempel Sum-Up och liknande lösningar från svenska leverantörer. 

Ett mobilt register är användbart för er som reser runt mycket med er verksamhet, som till exempel på marknader. Ett stationärt är stabilare, har oftast fler funktioner och fungerar bäst för verksamheter som har försäljning på en fast plats. Båda varianter har sina för- och nackdelar, i slutändan är det verksamhetens omfattning och utformning som avgör.

Köpa ny eller begagnad kassaapparat?

Om ni är ute efter begagnade och billiga kassaregister är det viktigt att se till att det finns en kontrollenhet. Det vill säga att det är ett certifierat kassaregister. Så om ni letar efter begagnade register, se till att de inte är allt för gamla. Det är viktigt att vara uppdaterad, om inte för certifieringen, så för att underlätta verksamheten.

Det finns även möjlighet till att hyra begagnade kassaregister. I detta fall levereras de nyservade och programmerade. Detta kan vara ett billigare alternativ för er som inte vill lägga ut de summor som nya kassaregister ligger på. Dock, kan detta innebära en hel del problem, då registret sedan tidigare varit använt.

Expertvalet kan hjälpa er hitta en anpassad lösning för det bästa priset! När ni beställer skräddarsydda offerter via oss kan ni enkelt, kostnadsfritt och utan förpliktelser jämföra priser på kassasystem. Vår tjänst sätter även leverantörerna i direkt konkurrens vilket kan ge er ett bättre pris, utan en krävande prisförhandling. Fyll i formuläret så hjälper vi er! 

Beställ offerter på kassaregister Det tar mindre än 1 minut!