Hyr kassaregister till evenemang, torghandel och butik

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kassasystem - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av kassalösning önskar ni?

Det tar mindre än 1 minut!

Pris för att hyra ett kassaregister

Hyran på ett kassaregister brukar vara mellan 250 kronor till 700 kronor, beroende på vad det är för typ av kassaregister det är, samt längd på hyresavtalet. Vid införskaffning av ett nytt kassaregister eller kassasystem så har ett företag två alternativ: att köpa eller att hyra. Inom ramen för att hyra finns det även möjligheten att avtala om leasing, skillnaden mellan att hyra och att leasa kan du läsa mer om under följande rubrik.

Månadshyran för ett kassaregister påverkas främst av:

 • Storlek: hur många enheter behöver ni?
 • Kapacitet: vilken typ av prestandan behöver ni?
 • Varumärke: vilket passar er bäst?
 • Avtalsperiod: hur länge ni ska ha registret?

Priset varierar enligt storlek och omfång men en enkel kassaapparat kan man hyra för runt 200 - 250 kronor i månaden vid en hyresperiod på flera år. Vid korttidshyra varierar priserna mellan företag, men även beroende på hyresperiodens längd. Hyran för ett enkelt kassaregister under en fyra veckors hyresperiod kan ligga runt 1000-1500 kronor. De flesta kassaregister ligger mellan 250 kronor till 750 kronor.

Hyra eller leasa kassaregister?
Fördelar med att hyra kassaregister
Hur ser hyresperioden ut?
Att korttidshyra kassaregister
Vilka kostnader kan tillkomma?
Vad består ett kassaregister av?
Vilka krav gäller för ett kassaregister?

Vill ni få bästa pris på ert kassaregister? Fyll i formuläret så mottar ni upp till fyra offerter av ledande leverantörer! Ni får kostnadsfritt och utan förpliktelser möjligheten att jämföra priser och kvalitet.

Kassaregister

Hyra eller leasa kassaregister?

Om ert företag är i behov av ett nytt kassaregister men inte är intresserade av att köpa, har ni möjligheten att hyra eller leasa. Företag på marknaden erbjuder ofta både uthyrning och leasingavtal även om det är vanligare med uthyrning.

Att hyra innebär att man betalar en konstant summa i månadshyra under avtalad period. Detta kan också vara fallet med leasing men det fungerar mer som avbetalning. Detta eftersom man har möjligheten att efter avtalad period köpa ut registret eller avsluta avtalet.

Företag erbjuder olika leasinglösningar och leasingavtal men enkelt sagt så gäller det att “hyra” en period och sedan köpa ut systemet. Eftersom avtalen och konstruktionen för leasing skiljer mellan företag är det viktigt att noggrant gå igenom avtalen för att ha en klar bild över uppgörelsen.

Det som också ofta skiljer mellan att hyra och att leasa är avtalsperioden. Det är möjligt att korttidshyra kassaregister eftersom hyresperioden ofta anpassas enligt hyrestagarens behov. Leasingavtal löper dock under en längre tid, oftast ett år eller längre under bundet avtal. Bemärk att leasing och att hyra under flera år kan resultera i en högre total kostnad än för köp av kassaregister.

Fördelar med att hyra ett kassaregister

Det finns flera fördelar med att hyra ett kassaregister även om det i längden är ett dyrare alternativ än direkt köp. Det finns dock många lägendå det är bättre att hyra än att köpa ett kassaregister. Speciellt när verksamheten tillfälligt utökas kan alternativet att hyra ett kassaregister vara ett direkt lönsamt alternativ.

Foerdelar _hyra _kassaregister

Hur ser hyresperioden ut?

Ni kan hyra ett kassaregister från några dagar till flera år. Lösningar anpassas oftast efter kundens behov. Om ni är intresserade av att hyra en längre tidsperiod kan det vara lönsamt att istället köpa eller leasa.

Eftersom det finns många hyreslösningar på marknaden är det viktigt att på förhand ha en klar bild över vad man ska använda registret till. Hur länge är ni i behov av registret och vad ska det användas till? Detta för att undvika onödiga utgifter och outnyttjade resurser.

Det är möjligt att ert företag växer under hyresperioden och skulle vara i behov av att uppgradera ett större mer avancerat kassaregister. Då är erbjuder företag oftast möjligheten att under samma hyresavtal uppgradera till en lösning som passar er nya situation. Samma gäller ifall att kassaregistret inte skulle prestera som förväntat.

Exempel: En kiosk som nyligen startat upp sin verksamhet väljer att hyra ett kassaregister. Affärerna går bra och efter en par månader har kundantalet ökat så att man behöver utöka med ytterligare ett register. Hyresavtalet bistår men utökas och kioskägaren får enkelt tag i ett register är användbart och kompatiblet. 

Läs mer om: Kassasystem butik.

Att korttidshyra kassaregister

Vad som antas vara korttidshyra varierar mellan företag men generellt sätt betraktas hyresperioder på under 6 månader som korttidshyra. Vid korttidshyra delas hyresperioden ofta in i veckor istället för månader. Istället för att betala en månadshyra så betalas hyran per vecka.

Att korttidshyra ett kassaregister är lämpligt om ni ska använda det under en specifik kortare period. Säsongsarbete, mässbesök och pop-up affärer är till exempel sådana tillfällen när det är optimalt att hyra ett eller flera extra register.

Hyran är vanligtvis lägre ju längre hyresavtal man ingår, vid hyresperioder på ett år och längre kan man vanligen få ett lägre pris. Men om man är i behov av en temporär lösning så är korttidshyra ett lämpligt alternativ. Genom korttidshyra så slipper man investera stora summor för maskiner som endast ska användas tillfälligt.

Vilka kostnader kan tillkomma?

Själva maskinen utgör den primära kostnaden för att hyra ett kassaregister. Kostnader som kan tillkomma är kvittorullar, support och service, registrering hos Skatteverket. Tjänsterna varierar och en del företag erbjuder helhetslösningar var extra tjänster ingår och en del debiterar dem enskilt.

Kontrollera med er leverantör om följande tjänster ingår i hyran:

 • Kvittorullar
 • Support & service
 • Installation 
 • Registrering/avregistrering hos Skatteverket
 • Kontrollenhet

Vid korttidshyra bör man även vara medveten om att företag kan ta ut en extra avgift för att skynda på processen. Till exempel om ert företag är i behov av ett kassaregister tidigare vecka efter beställning kan de ta ut en prioriteringsavgift. Det är därför lönsamt att handla i god tid.

Är ni intresserade av att se totala kostnaden för ert företag att hyra kassaregister? Motta upp till fyra skräddarsydda offerter genom att fylla i formuläret på denna sida. När ni skickat in formuläret kontaktar vi er för att samla in kompletterande information, detta för att ni ska får realistiska offerter anpassade till er situation. Därefter matchar Expertvalet er med ledande återförsäljare i ert närområde!

Är ni i behov av en lösning till er restaurang? Läs mer om: kassasystem till restaurang.

Vad består ett kassaregister av?

Ett kassaregister utgör kortfattat en del i det system som används av aktörer inom olika branscher av näringslivet eller den ideella verksamheten vid försäljning av varor eller tjänster till sina kunder.

När ni hyr ett kassaregister innebär det mer specifikt att ni hyr in den eller de maskiner som används vid olika betalningssammanhang för att räkna ihop summan av de varor och tjänster som ni gjort förtjänst på. Ett standardiserat kassaregister innehåller följande punkter:

 • Streckkodsläsare.
 • Kvittoskrivare.
 • Kassalåda för förvaring av dagskassa.

Tänk på när ni tittar på olika hyror av kassaregister att det finns de leverantörer som erbjuder digitala kassaregister. Kvittot kan då komma att levereras digitalt i till exempel en så kallad smart mobiltelefon eller läsplatta och ni kommer behöva skaffa en extern dagskassa för förvarande av eventuella fysiska kontanter.

Ett kassaregister kan komma i många olika former och det finns flertalet kassaregister som är specificerade för en särskild verksamhet. Sysslar ni till exempel med butiksverksamhet där ni säljer matvaror i större omfattning kan ett kassaregister även bestå av en våg som gör det möjligt att räkna ut kilopris.

Andra funktioner som kan tillkomma när ni hyr in ett kassaregister är ett rullband för att transportera varorna från kund till kassör och vidare till kund igen. En extern display som kan kopplas in i kassaregistret och visar upp vilka varor som registreras samt priset på de varor som registreras och den totala köpesumman kan också behövas och tillkomma.

Kassasystem_i_butik

Vilka krav gäller för ett kassaregister?

De flesta verksamheter som säljer produkter eller tjänster mot betalning via kontanter eller kontokort måste enligt lag använda sig av kravkvalificerade kassaregister. Detta lagstadgade krav existerar för att skydda alla verksamma aktörer som handskas med kontanthandel.

Tänk därför på att de kassaregister ni väljer att hyra in uppfyller följande kvalifikationer:

Ert kassaregister måste vara deklarerat av tillverkaren.

Ert kassaregister måste vara anslutet till en certifierad kontrollenhet. Informationen i kontrollenheten som måste vara tillgänglig vid eventuella kontroller av Skatteverket.

Kvitto måste alltid kunna erbjudas till kunden, oavsett om det rör sig om kvitto i utskrivet pappersformat eller digitalt kvitto.

Alla företagare, verksamheter och organisationer som använder sig av ett kassaregister måste också anmäla detta till Skatteverket så att de vet att ni hyr och driver ett register.

Behöver ni hyra ett godkänt kassaregister till er verksamhet? Fyll i formuläret på denna sida så mottar ni upp til fyra skräddarsydda offerter att jämföra mellan! På så vis skapar ni en konkurrenssituation mellan leverantörerna och ni kan få den bästa lösningen till det bästa priset. 

Beställ offerter här! Det tar endast 1 minut!