Beställ offerter på mötesbokning
Jämför pris och kvalitet på mötesbokning!
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Telemarketing - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken tjänst önskas?

Det tar mindre än 1 minut!

Utöka kundbasen med mötesbokning

Mötesbokning som förbättrar företagets försäljning

Behöver ni hjälp med mötesbokning?
Personlig kommunikation är viktigt vid all typ av telemarketing. Det finns inget färdigt manus som fungerar för alla tillfällen. En professionell mötesbokare har förmågan att läsa av kunden för att sedan erbjuda vad situationen efterfrågar. Mötesbokaren är lyhörd och vill att mötet ska bli gynnsamt för båda parter.

Det finns två sätt att utvidga ditt företags kontaktnät via mötesbokning.

  • Du kan hyra mötesbokare som kommer till ditt företag och utför arbetet där. 
  • Likaså kan du outsourca mötesbokning, genom att anlita ett företag som bokar möten för er räkning.

Digitala möjligheter för möten och diskussioner underlättar vardagen för de flesta företag. För att utveckla en god affärsrelation krävs dock i många fall ett personligt möte. Det är här som extern mötesbokning via telefon blir en viktig del av affärsutvecklingen.

Expertvalet har flera partnerföretag inom mötesbokning, och du kan beställa upp till 4 offerter kostnadsfritt från oss. Att använda vår tjänst har flera fördelar, och underlättar för er i sökandet efter den bästa lösningen.

  • Det är helt kostnadsfritt
  • Ni får upp till 4 offerter
  • Inga förpliktelser
  • Ni sparar tid och pengar - med offerter kan ni spara upp till 50 %.

5 steg till mötesbokning med resultat

Bli en bra beställare och få bättre kvalitet på bokade möten.

1. Tänk långsiktigt

Ett gott samarbete håller under lång tid. Välj därför telemarketingföretag utifrån vad din verksamhet behöver. Den billigaste offerten är inte alltid detsamma som den bästa lösningen.

2. Börja smått för att sedan utvidga

Har du inte använt dig av mötesbokning förut? Om du är osäker på hur processen kommer att fungera för ditt företag; börja smått för att sedan utvidga samarbetet. Det är också enklare att etablera en bra bas, med utbildning och tydliga mål, med ett litet team.

Bokamoeten

3. Värdesätt utbildning och gemensamma mål

Utbildning och gemensamma värderingar blir viktigt när ditt företag använder sig av ett externt telemarketingbolag. Ju mer grundligt mötesbokare förstår hur potentiella kunder värdesätts, desto bättre möten kan de boka.

4. Lead generation & lead nurturing

Målet med mötesbokningen är att generera fler potentiella försäljningsmöjligheter, så kallad lead generering. Nya kunder är alltid välkomna, men det är också viktigt att underhålla relationen. Lead nurturing handlar om att systematiskt skapa en god relation med kunden. Detta kan till exempel göras genom ett poängsystem, där säljarna lägger fokus på de kunder som de facto är redo för en affär.

5. Utvärdera kostnaderna på rätt sätt

Vad är ett bra lead? För att kunna avgöra detta krävs tydliga nyckeltal för framgångsrik försäljning. Ett antal kriterier för affärsnytta och genererade affärer kan visa om genomförda kvalificerade möten var framgångsrika.

Jag vill ha hjälp med mötesbokning Det tar bara 1 minut!

Mötesbokning: Pris och omkostnader

Det finns fyra vanliga kostnadsmodeller när du använder dig av extern mötesbokning:

Pris per bokat möte

Fördelar: Enkelt att mäta.
Nackdelar: Kvaliteten hamnar i andra hand, och risken att få inbokade möten som inte blir av är större.

Pris per genomfört möte

Fördelar: Du vet att du får vad du betalar för. Mötet blir av.
Nackdelar: Eftersom mötesbokaren måste ta ansvar för att den inbokade kunden faktiskt kommer till mötet kan kostnaden bli hög.

Pris per timme

Fördelar: Provision baserat på antal bokade möten är uteslutet. Detta kan innebära att mötesbokaren satsar mer på kvalitet än kvantitet.
Nackdelar: Du vet inte hur mycket du kommer att betala per möte i förväg.

Pris per timme och möte

Fördelar: Förhoppningsvis har mötesbokaren motivation att satsa på både kvalitet och kvantitet.
Nackdelar: Pris per bokat möte är enklare att beräkna, även om timkostnaden måste tas i beaktning.

Outsourca mötesbokning: 5 fördelar för ditt företag

1. Minimerade personalkostnader

När ett externt företag sköter din mötesbokning står de även för arbetsplats, telefoner, teknologi och personalkostnader. I gengäld kan ni sätta upp ett avtal baserat på antal bokade möten, eller en viss genomförandegrad. Då har du koll på utgifterna, samtidigt som du slipper tänka på att hålla dina mötesbokare motiverade.

2. Låt säljarna göra vad de är bäst på

Att boka möten tar tid, även för den bästa säljaren. Det är inte orealistiskt att dina säljare idag lägger omkring hälften av sin tid på att boka möten och kvalificera leads. Låt säljarna ta hand om försäljningen, så sköter mötesbokarna förarbetet.

3. Professionella mötesbokare med utbildning inom ert område

Specialisering blir allt viktigare oavsett vilken bransch du befinner dig i. Utbildning inom ert arbetsområde är viktigt för att mötesbokaren ska kunna göra ett bra arbete. Många människor tycker att cold calling är lite obekvämt, och detta gäller även många säljare. Därför kan extern mötesbokning fungera som en bro mellan ditt företag och era potentiella kunder. 

4. Högre kvantiteter kan leda till bättre kvalitet

Med specialisering följer resultat som är enkla att följa. Ju fler möten som bokas, desto mer data kan ditt företag analysera för att hitta de bästa möjligheterna inför framtiden.

5. Branding leder till ett starkare varumärke

Ju fler människor ni når inom er målgrupp, desto fler lär känna ert varumärke. Med en väl utarbetad strategi för verksamheten skapar du ett starkare varumärke.

Tidrapportering _digitalt

No cure no pay - vad betyder det?

Vissa telemarketingföretag som arbetar med mötesbokning använder sig av metoden “no cure no pay”. Det betyder att du inte betalar telemarketingföretaget förrän resultat har uppnåtts. Om du önskar att ha denna typ av samarbete, ska du specificera detta i din offertförfrågan.

Läs mer: Besöksbokning

Fungerar extern mötesbokning lika bra som när du själv bokar möten?

Den vanligaste kritiken mot mötesbokning är att kvaliteten på mötena inte lever upp till förväntningarna. Möten som bokas utan att kvalitetssäkras får en lägre kvalitet. Utarbeta en strategi tillsammans med det externa telemarketingföretaget. Då kan du också förvänta dig riktigt goda resultat.

Givetvis bör dina säljare ha kompetensen att kunna boka möten. Frågan är om arbetstiden används effektivt. Säljare har ofta höga löner, vilket ofta gör det ekonomiskt smart att utvärdera hur de spenderar sin arbetstid. Om säljarna lägger mycket tid på att hitta nya potentiella kunder, undersök vad som kan göras för att underlätta deras arbete.

Det finns många olika typer av mötesbokningstjänster. Många av dem specialiserar sig inom vissa områden. Om du går via Expertvalet hjälper vi dig att få kontakt med företag som kan boka möten för din verksamhet. Offerterna är inte bindande, utan hjälper dig att jämföra flera erbjudanden. Det är helt kostnadsfritt och du kan få upp till 4 offerter från oss.