Kaffeautomat

Jämför pris och kvalitet på olika kaffeautomater - Beställ flera offerter...

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kaffeautomater - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Antal koppar per dag?

Det tar mindre än 1 minut!

Att överväga vid inköp av kaffeautomater

De flesta verksamheter och företag har ett behov av att kunna servera kaffe till såväl medarbetare som kunder. Idag finns det på den svenska marknaden för kaffeautomater ett stort produktutbud, med varierande kvalitetsnivå, bryggningskapacitet och prisnivå. Innan inköp är det därför viktigt att reflektera över de behov som kaffeautomaterna ska täcka, såväl som över vilken lösning som ska användas vid anskaffning och underhåll av automaterna.

Vid anskaffning av kaffeautomater bör man överväga ett flertal element, då det är många faktorer - såsom kvalitet, kapacitet och pris, som skiljer olika slags modeller åt. I generella termer kan man dock säga att det finns två typer av modeller:

 • Enkel modell som brygger svart kaffe.
 • Kaffeautomat med kapacitet att brygga svart kaffe, varianter såsom cappuccino och espresso, tevatten samt varm choklad. 

Vidare är det, innan ni köper eller hyr er kaffeautomat, viktigt att besluta om huruvida dessa ska brygga kaffe på hela bönor, malet kaffe, eller pulverkaffe. Detta beslut har nämligen en avgörande betydelse för såväl kvalitet som pris på den slutgiltiga produkten, då användandet av hela bönor höjer nivåerna för dessa element.

Genom Expertvalet kan ert företag enkelt motta skräddarsydda offerter för att se om ni kan få ett bättre avtal, eller en bättre anpassad modell. Beställ kostnadsfria offerter genom att fylla i formuläret!

Kaffeautomater _kontor

Pris på kaffeautomater?

Vid anskaffning av kaffeautomater kan man använda sig av olika slags lösningstyper såsom inköp, hyrning eller leasing. Prisnivån för denna typ av vara varierar brett och beror på en mängd olika parametrar. I regel kan man dock räkna med att betala mellan 10 000 och 70 000 SEK för att köpa en ny kaffeautomat.

I pristabellen nedan visas riktgivande exempelpriser för en standard kaffeautomat som brygger kaffe på hela kaffebönor. Automaten serverar svart kaffe och ett antal andra kaffedrycker samt hett vatten. 

  Enkel service Full service Styckepris Styckepris uppdelat på 60 månader
Köpa 263kr/mån 660kr/mån 14 000kr 230kr/mån
Hyra 500kr/mån 750kr/mån - -

 

Faktorer som påverkar anskaffningspriset för kaffeautomater utgörs av:

 • Maskinens storlek 
 • Urval av serverbar dryck
 • Design 
 • Modelltyp
 • Kapacitet 
 • Prestanda

Ytterligare element som är avgörande för priset på kaffeautomater består av huruvida automaten brygger kaffe på hela bönor eller på mer ekonomiska alternativ såsom malet kaffe eller pulver. Eftersom det är mer kostsamt att brygga kaffe på hela bönor blir driftskostnaden högre för de modeller som brygger varma drycker på denna typ av ingrediens. Även denna faktor är något som bör värderas vid anskaffning av kaffeautomater.

Beställ offerter på kaffeautomater! Det tar mindre än 1 minut!

Köpa kaffeautomater?

Priset för att köpa en ny kaffeautomat varierar brett beroende på vilken typs kaffeautomat man ämnar investera i. Det aktuella priset för en kaffeautomat sammanhänger med produktens storlek, funktion och kapacitet, men även med faktorer såsom design och varumärke.

Fastän det kan kännas som en stor och dyr investering att köpa en kaffeautomat blir det ändå ett på långsikt billigare alternativ än att hyra eller leasa. Att i längden betala månatliga hyresavgifter blir så gått som alltid dyrare än ett köp. Om man vet att man kommer att använda maskinen i flera år frammöver är det således kanske ett bättre val att köpa automaten.

Hyra eller leasa kaffeautomater?

Genom att hyra eller leasa kaffeautomater följer eventuellt fördelen av att inte behöva underhålla dessa specifikt - detta sköter tillverkaren eller leverantören som säljer tjänster för serviceunderhåll, ett serviceavtal kan även tecknas som tilläggstjänst om företaget väljer att köpa in kaffeautomater. Allt från installation till påfyllning, rengöring och underhållsservice kan skötas av den organisation som hyr eller leasar kaffemaskinen, vilket gör detta alternativ tidseffektivt och bekvämt. Det kan emellertid bli mer kostsamt att teckna ett hyres- eller leasingavtal för kaffeautomater på lång sikt, jämfört med att köpa in maskinerna.

Extrautrustning till kaffeautomater?

Den vanligaste formen av extrautrustning till kaffeautomater utgörs av en betalningsanordning. Därmed bör man vid anskaffning av kaffeautomater även överväga huruvida de som kommer att nyttja automaterna ska betala för sin dryck eller ej. Om så är fallet, kan det till de flesta modeller installeras ett myntinkast, vilket sedan inställs till önskat pris. Enligt standardisering levereras de flesta modellerer som bordsmodeller och till dessa kan det generellt sett köpas till ett underskåp, vilket innebär att automaten kan placeras direkt på golvytan.

Läs om att hyra kaffemaskin!

Faersk _bryggt _kaffe _kontor

Funktioner hos kaffeautomater?

Kaffeautomater existerar med en rad olika funktioner och kapabiliteter. Vid inskaffning av en kaffemaskin till kontoret kan följande frågeställningar hjälpa en fastställa vilka funktioner kaffeautomaten behöver ha:

 • Vem är det som ska använda kaffeautomaterna?
 • Vilka preferenser och önskningar har dessa individer för sitt dagliga kaffe?
 • Var ska kaffeautomaterna strategiskt placeras för att kunna uppnå full funktion och vara lättillgängliga för medarbetarna?

Om kaffeautomaterna är tänkta att enbart användas av personalen på en arbetsplats, bör man reflektera kring förhållandet mellan kvalitet och kvantitet. Ju större kontoret är desto större mängder kaffe bör kaffeautomaten kunna brygga. Därigenom kan man förse all personal med nybryggt gott kaffe.

Ska de kaffeautomater som är tilltänkta däremot placeras i en möteslokal eller reception där man mottar kunder, bör fokuset främst ligga på kvalitet - det vill säga att kaffeautomaterna i detta fall uppfyller ett eventuellt behov av att förmedla en exklusiv och välkomnande image.

Typer av kaffeautomater?

När man värderar funktioner hos olika kaffeautomater kan det vara en lång och komplicerad process att skaffa sig en samlad överblick kring vad marknaden har att erbjuda, för att sedan identifiera den återförsäljare som erbjuder den mest attraktiva lösningen. Beslutet om vilka slags helautomatiska kaffeautomater man ska välja - de som brygger på hela bönor, de som brygger på malet kaffe, eller de som serverar pulverkaffe - kan vara svårt att fatta.

Utöver detta bjuder marknaden på en mängd olika typer och modeller av kaffeautomater. Dessa kan huvudsakligen delas in i två kategorier - de som enbart brygger vanligt svart kaffe och de med kapacitet att servera olika varianter av varma drycker.

Vilken typ av kaffeautomater man väljer bör bero på det primära kafferelaterade behov som existerar inom den egna organisationen. Ska kaffeautomaterna vara kapabla att servera många koppar kaffe på ett tidseffektivt sätt är en bryggare av vanligt svart kaffe att föredra för arbetsplatsen. Om kaffeautomaternas syfte däremot är att förse organisationen med en känsla av lyx hos interna medarbetare såväl som hos externa besökare, är den rätta typen de kaffeautomater med kapacitet att brygga olika slags kaffevarianter.

Beställ offerter på kaffeautomater! Det tar mindre än 1 minut!