Jämför pris och offerter på fordonsspårning
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här
Spara tid
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar
Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Omnämnda i:
Senast uppdaterad: 7 juli 2021

Fordonsspårning

Spara pengar med fordonsspårning

Fordonsspårning används till stor del av verksamheter inom transportbranschen men även inom andra branscher kan system för transportoptimering underlätta den dagliga verksamhetsdriften. Ett system för fordonsspårning innefattar oftast elektronisk körjournal, system för transportoptimering och en GPS tracker som placeras i fordonet. 

Oberoende av vilken bransch en verksamhet befinner sig inom kan implementering av ett system för att spåra fordon vara förenat med en rad fördelar, bland andra:

  • Fordonsspårning som ett verktyg för reduktion av driftskostnader.
  • Fordonsspårning för övervakning av fordonsflottans rörelser.
  • Fordonsspårning resulterande i en förlängd livstid för fordonen inom flottan.

Ovanstående fördelar vid implementering av ett system för fordonsspårning har alla en direkt inverkan på verksamheten, då dessa sänker omkostnader vid den dagliga driften, såväl som leder till en ökad effektivitet med hänsyn till att spåra fordonen inom flottan.

Om er verksamhet är i behov av ett system för fordonsspårning kan ni snabbt och enkelt fylla i formuläret på denna sida. Expertvalet matchar sen er med upp till fyra ledande leverantörer i Sverige! Ni mottar kostnadsfritt skräddarsydda offerter att jämföra mellan.

Optimera logistik med fordonsspårning.

Vad kostar fordonsspårning?

Prisnivån vid olika slags system för fordonsspårning varierar beroende på storleken av fordonsflottan och beroende av huruvida flottan kräver ett enkelt eller ett mer avancerat fordonsspårningssytem. Oberoende av storlek på den aktuella verksamheten är det onödigt att betala för funktioner som aldrig kommer att användas. Därmed är det viktigt att kartlägga de behov veksamheten har beträffande att spåra fordon.

Priset för fordonsspårning är oftast upplagt så att man betalar en startavgift för uppsättning av systemet samt för hårdvaran (GPS trackers till fordonen). Utöver det läggs ett abonnemang upp för mjukvara och uppkoppling till GPS-enheterna. Startavgiften varierar beroende på system men startar från ca. 1500 kronor. Abonnemangsavgiften beror på antalet uppkopplade enheter men ligger i genomsnitt runt 200 kronor

Läs vår prisjämförelse på elektroniska körjournaler för en klarare prisbild på enkla system. 

För att finna det system för fordonsspårning som bäst matchar en specifik verksamhets preferenser är det således en god idé att avtala om en skräddarsydd lösning för detta med den leverantör man väljer. Man ska vara medveten om att implementering av ett fordonsspårningssystem innebär en långsiktig investering. Denna investering medför emellertid ofta stora besparingar för element såsom tid- och bränslekostnader, såväl som en effektivisering av verksamhetens dagliga drift genom assistans vid administrativt arbete.

Fordonsspårning och elektronisk körjournaler

Ett system för fordonsspårning kan komma väl till användning vid insamling av data, vilken i sin tur kan bidra till att reducera de totala driftskostnaderna för en verksamhet. Genom att använda en elektronisk körjournal eller färdskrivare minimeras det administrativa arbetet för de anställda. Ett system för fordonsspårning illustrerar bland annat följande element för det enskilda fordonet:

  • Aktuell hastighet.
  • Aktuell placering.
  • Antal inbromsningar.
  • Total användningsmängd av farthållare.
  • Förbruk av bränsle.
  • Sammanlagda körtimmar.
  • Aktuell temperatur på kylvätska.

Avancerade elektroniska körjournaler kan mäta samma värden som ovan. Företag som vill redovisa antal körda mil och bränsleförbrukning får sätta in en körjournal i fordonet utan förarens tillstånd. Detta gäller förutsatt att företaget inte samlar in mer information än vad som krävs ur redovisningssynpunkt, exakta regler och bestämmelser kan du läsa mer om på hos Datainspektionen.

Fordonsspårning via GPS-positionering

Ett system för fordonsspårning är kopplat till en teknik för GPS (Global Positioning System), vilket är ett satellitbaserat radio-navigationssystem ursprungligen utvecklat av den amerikanska försvarsmakten. Vid fordonsspårning förses alla fordon som ingår i en verksamhets flotta med en GPS tracker, vilket innebär att det blir möjligt att fastställa den aktuella positionen och hastigheten för varje enskilt fordon.

Ett system för fordonsspårning innebär att en verksamhet kan skapa en förbindelse mellan kontor och spårade fordon, genom en kontinuerlig leverans av detaljerad spårningsdata. Den data som mottas från systemet för fordonsspårning presenteras sedan överskådligt, vilket medför att medarbetarna på kontoret snabbt och enkelt kan bilda sig en uppfattning om var de enskilda fordonen befinner sig.

Genom GPS-spårning av samtliga fordon kan transportoptimering ske snabbt och effektivt baserat på fordonens position i realtid. Spårningen av fordon via GPS möjliggör också för administrationen att förbättra bränsleeffektiviteten för verksamheten genom att analysera förarnas körstil.

Gps bil.

Fordonsspårning för dator och iPhone?

De flesta system för fordonsspårning innefattar idag datorprogram som kan användas för att få en överblick över den flotta som ingår i en verksamhets fordonsspårningssystem, på antingen en dator, surfplatta eller smartphone såsom iPhone och Android-telefoner.

Arbetsledaren för fordonsspårningen inom en verksamhet kan därmed genom att logga in på en viss hemsida snabbt och enkelt ta reda på positionen hos vart enskilt fordon. Detta möjliggör att arbetsledaren kan spåra fordonens rörelser och positioner, vilken möjliggör transportoptimering och effektiviserad logistik inom företaget.

Denna utveckling av applikationer för att på nya och mer enkla vis kunna använda fordonsspårning och styra en flotta av fordon innebär således att dagens fordonsspårning blir mer flexibel i sin utformning. För att ta reda på vilket system för fordonsspårning som passar din verksamhet bäst, kan du fylla i kontaktformuläret på denna sida så matchas du med leverantörer från vilka du får en offert skickad till dig.

Fordonsspårning och transportoptimering

Fordonsspårning, fleet management på engelska, innebär hantering av en verksamhets flotta av transportmedel. De transportmedel som undergår fordonsspårning kan vara fordon såsom bilar, kranar, lastbilar, trailers och även tågvagnar. Fordonsspårning kan inkludera en mängd olika funktioner såsom finansiering och driftsunderhåll av fordon, såväl som telematik - spårning och diagnostik, vid fordonsspårning.

Via system för fordonsspårning och transportfunktioner kan risker associerade med åkerier och andra fordonsbaserade verksamheter minimeras, samtidigt som effektivitet och produktivitet kan förbättras. Utöver detta leder fordonsspårning till transportoptimering eftersom en verksamhet kan reducera sina totala kostnader med hänsyn till transport och personal.

Vad fordonsspårning i själva verket går ut på är att man med hjälp av avancerad datorteknologi - installerad i exempelvis en lastbil, och satellittjänster samt GPS-teknik kan få en överblick och spåra enskilda fordon. Funktionerna vid fordonsspårning kan skötas internt inom en specifik verksamhet, eller outsourcas till en leverantör av tjänster för fordonsspårning.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner