Jämför pris och offerter på transportoptimering
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Fordonssparning - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Typ av fordon?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 07 juli 2021

Transportoptimering

Transportoptimering - minskade kostnader, bättre service

Transport och logistik står ofta för den procentuellt största kostnaden för tillverkande och distribuerande företag. Därför är transportoptimering vanligen ett effektivt sätt för att minska de löpande kostnaderna. Dessutom kan du erbjuda dina kunder bättre service med en optimerad distribution.

Är logistiken en bromskloss för verksamhetens utveckling? Jämför nya möjligheter med transportoptimering - fyll i formuläret ovan och motta upp till fyra skräddarsydda offerter! Kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Vad kostar det att implementera transportoptimering?

Transport står ofta för 8-10 procent av ett företags omsättning. Detta har medfört att allt fler företag själva väljer att hantera sina transporter istället för att låta ett externt företag ordna logistiken. Genom transportoptimering kan företaget spara upp till 20 procent av de totala transportkostnaderna - en stor besparing som kan vara värd att investera i.

Transporten på ett företag med en omsättning på 6 miljoner per år, motsvarar alltså upp till 600 000 kronor. Med transportoptimering kan denna kostnad minska till 480 000 kronor, förutsatt exemplet ovan. Lösningarna för logistik ska innebära nya möjligheter när marknaden förändrar sig. Det är därför är viktigt att ha ett flexibelt transportsystem.

Kostnaden för en genomgående transportoptimering, där varje del av logistikkedjan utvärderas och optimeras, debiteras vanligen per timme eller enligt “no-cure no-pay”. No-cure no-pay innebär att din verksamhet enbart betalar om transportoptimeringen betalar sig, och ni erfar att önskvärda besparingar uppnås.

Optimera verksamhetens transportkedja

 • Skulle du vilja förbättra din verksamhets service? 
 • Finns det möjligheter till förbättring vad gäller logistiken?

Läs mer om hur ett system för fordonsspårning kan gynna din verksamhet.

Förbättra er miljöprofil med transportoptimering

Även inom transportsektorn ökar miljömedvetenheten. En viktig faktor för att minska mängden CO2-utsläpp vid transport är konsolidering av transportvolymer. Genom större och färre transporter reduceras utsläppen avsevärt.

Transportoptimering kan bland annat omfatta:

 • Analys av mönster och strukturer i flödet
 • Logistisk optimering
 • Optimering av priser, omförhandla avtal etc. 
 • Fordonsspårning i realtid
 • Optimerade rutter för besparing av tid och miljö
 • Högre precision på leveranstiderna
 • Avancerade algoritmer för automatisk planering

Grafer optimering beteende.

Analys av körbeteendet - ett led i transportoptimeringen

Körbeteendet påverkar i allra högsta grad bränsleförbrukningen, men också andra delar av logistiken kan påverkas positivt eller negativt av ett visst körbeteende. En förändrad körstil kan spara så mycket som 7 procent i bränslekostnader för en lastbil

En medveten körstil har flera fördelar:

 • Slitage på fordon och däck minskar
 • När körbeteendet premieras framför hastighet, minskar stressen för förarna
 • Utsläpp av koldioxid och andra miljö- och hälsofarliga ämnen minskar

Det är främst fortkörning, tomgångskörning och onödiga stopp som ökar bränsleförbrukningen. Analys av körbeteende handlar dock inte enbart om att kontrollera förarna. Likaså kan det ge möjlighet till att utvärdera om det finns möjlighet till effektivitetsåtgärder för att minska belastningen på den enskilde föraren.

Analysera körbeteenden med hjälp av en elektronisk körjournal och fordonsspårning - fyll i formuläret, så förmedlar Expertvalet din förfrågan till professionella leverantörer.

Ruttoptimering - en vinst för distribution och tjänster

Ur ett distributionsperspektiv: Är de nuvarande rutterna optimala för flödet? Först och främst bör ni analysera vilka vägar som används. Detta kan enkelt genomföras med en GPS tracker som installeras i samtliga fordon. Om det var länge sedan verksamheten utarbetade en plan för fastlagda rutter, kan förutsättningarna för dessa ha ändrats.

Landsvägar får nya hastighetsbegränsningar, det tillkommer allt fler 2-1-vägar, städerna utvidgas och vad som alltid har varit en bra rutt - är ofta en sanning med modifikation. Likaså påverkar antalet stopp hur rutten bör planeras. Om kunder har tillkommit under de senaste åren, ser även logistiken för lastningen vanligen annorlunda ut. Likaså kan distributionen skilja sig beroende på säsong.

Ruttoptimering är väsentligt för alla verksamheter som använder fordon i sin dagliga verksamhet. Det är inte bara frakt och gods som ska levereras på ett effektivt sätt. Likaså behöver serviceverksamheter såsom taxi, färdtjänst och servicetekniker analysera transportvägarna för att minska kostnader och öka effektiviteten i flödet.

Om din verksamhet har för intresse att satsa på en effektiv logistikkedja - fyll i formuläret och få upp till fyra skräddarsydda offerter, helt gratis och utan förpliktelser!

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut