Kassasystem med kortterminal: Ta enkelt betalt av era kunder

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kassasystem - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av kassasystem önskas?

Det tar mindre än 1 minut!

Kortterminaler i Sverige

En kortterminal är en apparat med funktion att genomföra finansiella transaktioner via ett kontokort eller ett betalkort. Kortterminaler används ofta inom branscher såsom detaljhandel och restaurang, där en verksamhets kunder eller gäster erbjuds möjligheten av att kontantlöst betala för varor via en mobil eller stationär kortterminal.

Det finns i dag flera olika slags kortterminaler att finna i Sverige, vilket gör marknaden något svår att utvärdera och noggrant analysera. Som näringsidkare är det därmed lönsamt att vända sig till en organisation med översikt över denna marknad, för att vid anskaffning av ett system för kortterminaler få den lösning som är bäst lämpad för den specifika verksamheten. För de flesta typer av kortterminaler ligger emellertid i stort sett samma ändamål och funktion till grund - möjligheten av att utföra trådlösa transaktioner via olika former av betalkort. När en betalning genomförs via en kortterminal avläses betalkortets information, vilken sedan översänds till en betalningsservice.

I behov av en mer omfattande lösning? Läs mer om kassasystem.

Vad ska man tänka på vid anskaffning av en kortterminal?

En kortterminal ska vara enkel att använda för såväl kund som medarbetare av den verksamhet som tar emot betalningen för en såld vara eller tjänst. Kortterminalen ska med andra ord vara lätthanterlig och valet om vilken slags kortterminal som ska anskaffas för en verksamhet bör därmed fattas baserat på värderingar av olika slags terminaler. Utöver den grad av användarvänlighet som bör viktläggas vid utvärderingen av en kortterminal bör man som näringsidkare överväga vilken form av kortterminal - mobil eller stationär, som är bäst lämpad för ens verksamhet.

Mobil kortterminal

En mobil kortterminal finns vanligtvis inom verksamheter såsom restauranger, där terminalen kan bäras ut till kunden för att ta emot betalning vid ett bord. Denna typ av kortterminal fungerar således trådlöst utan konstant anslutning till ett strömuttag, men innehåller istället ett batteri som måste laddas upp med jämna mellanrum. Mobila kortterminaler är utrustade med system för mobilkommunikation som fungerar med hjälp av en IP-adressering. Därmed är sådana kortterminaler alltid uppkopplade, vilket innebär att de kan hämta hem en bankautorisering på några få sekunder och därigenom bespara såväl företag som kund värdefull tid.

Stationär kortterminal

En stationär kortterminal används vanligtvis av verksamheter inom detaljhandeln. Även barverksamheter använder ofta denna typ av kortterminal, i kombination med mobila kortterminaler. De verksamheter som använder stationära kortterminaler för att ta emot kortbetalning måste ansluta terminalen till ett strömuttag för att denna ska fungera.

Betalterminal

Vilka krav ställs på en kortterminal?

Idag ställs en mängd olika krav på utformning och användning av kortterminaler. Vad man som näringsidkare bör vara uppmärksam på vid anskaffning och användning av kortterminaler inom sin verksamhet utgörs bland annat av följande:

  • Kortterminaler inom så kallad fysisk handel ska av säkerhetsmässiga skäl vara utrustade med funktioner för användning av chip och PIN-kod.
  • Kortterminaler bestående av enbart magnetstripa är inte längre tillåtna.
  • Kortterminaler ska uppfylla en rad krav fastställda av internationella betalkortsföretag, så kallade Payment Card Industry (PCI)-krav.

De krav som ställs på såväl funktioner som användande av kortterminaler är utformade för att försäkra kunder om att privata betalningsuppgifter förblir skyddade då de använder sitt betalkort.

Läs mer om kassasystem till butik

Hur bör en kortterminal placeras?

Vid användning av en stationär kortterminal finns en del riktlinjer för en verksamhet att överväga med hänsyn till terminalens placering och tillgänglighet. Att placera en kortterminal så att denna är lättillgänglig för så stor del av verksamhetens målgrupp som möjligt är att rekommendera. I tråd med denna strategi ska en kortterminal kunna användas av en verksamhets kunder på följande sätt:

  • Genom att enkelt hållas i en hand.
  • Genom att stabilt stå på en kassa- eller bardisk.
  • Genom att stå monterad i ett stativ utformat för en kortterminal.

Utöver dessa rekommendationer bör det även vara möjligt för en kassör eller kassörska att omplacera en betalningsterminal, så att exempelvis kortare och rörelsehindrade individer kan använda terminalen på ett komfortabelt sätt.

Kortterminal med kort i

Kortterminaler förr och idag?

Sverige är idag ett land som till stor del präglas av möjligheten och förmånerna med att enkelt kunna betala för varor och tjänster via kortterminaler, utan hantering av kontanter. Enligt uppskattning genomförs cirka 80 procent av alla finansiella transaktioner i Sverige med kort, vilket innebär att innehavandet av en eller flera kortterminaler är av kritisk betydelse för den enskilda verksamhetens omsättning och marknadsöverlevnad.

Restaurang- och krognäringen är en sektor som kontinuerligt utvidgas och den kommer att fortsätta så även i framtiden. Därför är det ytterst naturligt att behov för nya slags betalningslösningar uppstår och att kraven på stabilitet, prestanda och kapaciteter hos kortterminaler skärps.

I enlighet med detta har utvecklingen av kortterminaler gått från så kallade signaturköp där kortet dras i en terminal kopplad till kassan varpå kunden signerar ett kvitto, till den typ av chip och PIN-köp som i dag är en ytterst vanlig och enkel form av betalningslösning.

Utvecklingen av kortterminalen som produkt är således i ständig framåtrörelse, med intressen av att utforma möjligheter för att snabbt och effektivt kunna ta emot betalning för olika slags varor och tjänster.

Vad kostar en kortterminal?

Det finns idag ett flertal leverantörer verksamma inom marknaden för kortterminaler. Därmed är det problematiskt att konkret uppskatta och generalisera kring en prisnivå för denna typ av produkt. Kostnaden för en kortterminal, eller ett system av sådana för den delen, beror på vilka slags och hur många funktioner man som näringsidkare önskar att terminalerna ska innefatta.

Därför bör man vid anskaffning av ett system för kortterminaler rådslå med olika leverantörer, för att utforma en skräddarsydd lösning som bäst motsvarar den enskilda verksamhetens behov och användning av kortterminaler.

Läs mer om att hyra kassaregister.