Expertvalet.se — Skandinaviens största marknadsplats inom B2B
Omnämnda i:
Senast uppdaterad: 30 september 2022

Inkassoföretag

Anlita ett inkassoföretag - upprätthåll goda kundrelationer 

Har ert företag hamnat ut för en kund som inte kan betala sina inköp? Att driva in en skuld som inkasso är en mycket tidskrävande process som tär på både företagets resurser och kundrelationer. Genom att anlita ett inkassoföretag kan företaget fortsätta med verksamheten som vanligt samtidigt som inkassoföretaget säkerställer att ni får betalt utan att förstöra kundrelationen. 

Fördelar med att anlita ett professionellt inkassoföretag för indrivning av skulder är:

  • Ni kan upprätthålla goda kundrelationer.
  • Ni kan garantera professionell inkassoverksamhet till kunder.
  • Ni kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Varför ska vi anlita ett inkassobolag?

För företag som bedriver försäljningsverksamhet gentemot såväl privatkunder som företagskunder kan det vara en god idé att ha en inblick i vad ett inkassobolag är och vilken typ av verksamhet ett sådant företag bedriver. Detta då de flesta verksamheter med stor sannolikhet någon gång kommer att uppleva kunder som vägrar att betala en faktura.

Att skapa inkassorutiner kan därmed löna sig för en försäljningsbedrivande verksamhet. Genom att anlita ett inkassoföretag för indrivning av obetalda kundfordringar kan räntekostnader med hänsyn till sakförlopp, hantering av sådana, samt kundförluster begränsas.

Vanligtvis räcker det med att de kunder som betalningsvägrar mottar ett inkassokrav från ett inkassoföretag för att de ska betala sin faktura. Riskerandet av en betalningsanmärkning är något som skrämmer kunden och medför ett obehag som motiverar kunden att vilja göra rätt för sig.

Vad kostar inkassotjänster?

Många inkassoföretag tar betalt i form av en årskostnad och sedan en viss kostnad för vart ärende man som verksamhet lämnar in. Vidare är det vanligt att inkassoföretaget behåller ränta och lagstadgad avgift.

Det finns även inkassobolag som endast tar betalt om de lyckas driva in inkassokravet. På så vis slipper din verksamhet betala för ärenden som inte ger er några pengar tillbaka. Däremot kan inkassobolaget i vissa fall ta en provisionsavgift för genomförda inkassoärenden.

Pengar.

Inkassotjänst i korta drag

Vid anlitande av ett inkassoföretag inleds företagets handläggning vanligtvis med att gäldenärens identitet fastställas. Den första inkassoåtgärden är sedan oftast att utsända ett inkassokrav som ska betalas inom åtta dagar. Inkassokravet innefattar det belopp som fordras av kunden som inte betalat sin faktura. Detta krav består även av kapital, framräknad dröjsmålsränta och kostnadsersättning.

Om en kund sedan inte upprättat en amorteringsplan, eller betalt fullt belopp inom den utsatta tiden för inkassokravet, blir man som verksamhet vanligtvis kontaktad av det inkassoföretag man anlitat, för att diskutera hur indrivningsprocessen ska fortlöpa.

Vid de åtgärder som ett inkassoföretag genomför utgår man som regel från gäldenärens tidigare förbindelser med Kronofogden. För att utvärdera förhållandet till Kronofogden kan exempelvis följande frågor besvaras:

  • Finns det, eller har det tidigare funnits, restförda skulder för gäldenären?
  • Föreligger en löneutmätning eller andra lyckade utmätningar?
  • Har det redan i tidigare ärenden blivit konstaterat av Kronofogden att gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar?

När man som verksamhet anlitar ett inkassoföretag för att driva in obetalda kundfordringar agerar inkassoföretaget som ens ombud. Som verksamhetsombud ger inkassoföretaget bland annat allmänna råd i kreditfrågor och representerar dess kund i rättsliga tvister.

Som kund hos ett inkassoföretag kan man exempelvis få följande tilläggstjänster:

  • Tillgång till jurist och personlig handläggare.
  • Tillgång till kundtjänst.
  • Hjälp med att utveckla inkassorutiner och reducera kreditkostnader.

Vid anlitande av ett inkassoföretag fordras ett uppdragsavtal, vilket specificerar utformningen av uppdraget och förhållandet mellan inblandade parter. Det kan vara en god idé att sätta sig in i detta avtal såväl som de allmänna villkor som inkassoföretaget arbetar utefter.

Räkningar.

Inkassoföretag som avsändare av inkassokrav

Många har uppfattningen av att ett inkassokrav skickas direkt från Kronofogden, när det i själva verket kommer från ett privatiserat inkassoföretag. Om en kund betalningsvägrar och inte betalar en faktura senast vid förfallodatumet, kan ett sådant fall lämnas över eller säljas till ett inkassoföretag. Kunden får då ytterligare ett förfallodatum och ett betalningskrav för samma faktura, med skillnaden att skulden nu ska betalas till det inkassoföretag som tagit över ärendet.

Det är inte ett krav - även om det hör till standardförfarandet, att vända sig till ett inkassoföretag när man upplever kunder som inte betalar sina fakturor i tid. Det är istället upp till var enskild verksamhet huruvida denna väljer att vända sig till ett inkassoföretag, alternativt direkt till Kronofogden för utskick av ett betalningsföreläggande.

I Sverige finns drygt 200 inkassobolag registrerade hos Datainspektionen. Enbart i Stockholm finns över 40 inkassobolag registrerade, respektive 24 i Göteborg och 16 i Malmö. Alla inkassoföretag i Sverige måste registreras hos Datainspektionen. Om ett företag själv väljer att driva in inkassokrav finns däremot inget krav på registrering hos Datainspektionen. Däremot måste företaget givetvis följa Inkassolagen

Vad bör övervägas vid val av inkassoföretag?

Som verksamhetstagare kan man välja att driva in skulder från kunder på egen hand genom att kontakta Kronofogden, eller via ett inkassoföretag. Väljer man att överlåta det aktuella fallet till ett inkassoföretag innebär detta i princip att man säljer den levande eller förfallna kundfordringen till inkassoföretaget i fråga.

Vid beslutsfattningen kring vilket inkassoföretag som ska användas för den enskilda verksamheten bör en analys av dess egenskaper och kapabiliteter företas, för att minimera risken för handlingar som kan skada relationen till den kund som är objekt för den aktuella skuldindrivningen.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner