Elektronisk körjournal

Beställ offerter och jämför priser

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Fordonssparning - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av fordon vill ni spåra?

Det tar mindre än 1 minut!

Vad är en elektronisk körjournal? 

Använder du och dina anställda papperskartor när ni kör i tjänsteuppdrag? Nej, förmodligen använder ni en GPS, vilken sparar er tid och är ett säkrare medel för att hitta till rätt destination. På samma sätt som den manuella kartan är föråldrad är också den manuella körjournalen det, och ersätts av en elektronisk körjournal, även kallad digital körjournal.

Företag som verkar inom åkeri, taxi och service är exempel på branscher där körjournaler används för att registrera körningar och arbetstider. Systemen kan också användas hos företag som har ett behov av att registrera resor som görs med tjänstebilen, i tjänsten och privat. Den elektroniska körjournalen kan alltifrån integreras som en del ett fordonsspårningssystem till att laddas ner som en app till en smartphone.

Att använder sig av elektroniska körjournaler innebär en möjlighet att göra besparingar avseende både tid och pengar, och dessutom förbättra sin körning och således skona miljön. Om det här låter som något för dig och ditt företag råder vi dig att beställa offerter från olika företag för att kunna jämföra priser på olika lösningar.

Fyll i formuläret så matcher Expertvalet er med ledande leverantörer av system för elektroniska körjournaler. Ni mottar upp till fyra kostnadsfria offerter baserade på era behov, enkelt och utan förpliktelser!

Hur fungerar en elektronisk körjournal?

Elektroniska körjournaler skapas via en liten GPS tracker som placeras i fordonet, som ofta är en tjänste- eller förmånsbil, eller via en enhet som kopplas in i fordonets befintliga system. Via enheten loggas fordonets resor och förflyttningar, både de som sker i tjänst och privat. På marknaden finns även körjournaler av den modellen där föraren själv kan välja om körningen ska registreras som privat eller som en tjänsteresa, via ett enkelt knapptryck.

Den data som registreras under körningen sparas och tankas i nästa steg över till en dator via en USB-sladd, och öppnas i excel eller liknande programvara. Här bör vissa kompletteringar göra till informationen för att journalerna ska uppfylla Skatteverkets krav. Bra information att addera är information om de platser, kunder eller företag som besökts, samt i vilka ärenden. Att anteckna vilka personer som besöks kan också vara lämpligt. När all information är i datorn är det även möjligt att titta på resvägar i Google Maps eller liknande.

Skatteverket rekommenderar följande innehåll i körjournalen:

 • Datum
 • Adresser
 • Kilometerräknare som visar hur många kilometer fordonet kört
 • Mätarställning vid årets start och vid årets slut
 • Mätarställning med notis om plats och datum, vid den plats där en resa startar
 • Mätarställning med notis om datum, vid den plats där en resa slutar
 • Information om uppdrag/ärenden som föraren utför, så som kontaktperson, geografisk plats, typ av uppdrag/ärende

Gps Elektronisk koerjournal

Vad är priset för en elektronisk körjournal?

Priset för ett elektroniskt körjournalssystem rör sig från 1000 kronor upp till 5000 kronor. Marknaden erbjuder flera olika lösningar och system för digitala körjournaler och priserna varierar beroende på flottans storlek, samt val av leverantör. Olika leverantörer erbjuder olika betalningslösningar, så som köp, hyra eller någon form av abonnemang. Rimligt är att enheten som placeras i fordonent köps till en engånsgavgift, men att mjukvara och support införskaffas i form av ett abonnemang. 

Installationskostnaden beror på vilket system ni väljer att använda. De flesta system kräver ingen större installation mer än att du laddar ner en app, kopplar in GPS-enheten i fordonets cigarettuttag, eller bara placerar enheten i fordonet. Därmed uteblir den här kostnaden. För de system som däremot kräver en mer omfattande installation rör sig priset för denna mellan cirka 500 kronor och 2000 kronor.

En digital körjournal kan också laddas ner i form av en app till både iPhone och Android och verkar då tillsammans med GPS:en i smartphonen. Priserna för det här apparna börjar under 100 kronor och varierar uppåt, beroende på hur väl utvecklade de är.

Kolla in vår jämförelse på priser och abonnemang för elektoniska körjournaler

5 fördelar med att använda en elektronisk körjournal

 • Undvik skattesmällar! 
  Körjournalen försäkrar att journalen uppfyller Skatteverkets dokumentationskrav. När Skatteverket genomför sin granskning kan en felaktigt ifylld körjournal kosta företaget dyrt. Med en digital körjournal som fylls i automatisk kan det här problemet inte uppstå.
 • Reducera kostnader och spara pengar!
  Reducera företagets fordonsomkostnader genom att lättare skilja på företagsresor och privatresor, se vilka körningar som drar pengar och genomför besparingsåtgärder.
 • Dra ner på bränsleförbrukningen och skona miljön! 
  På marknaden finns elektroniska körjournaler som också registrerar information om bränsleförbrukningen. Genom en en sådan funktion är det möjligt att se om bränsleförbrukningen är högre eller lägre under privata resor och tjänsteresor, vilket kan vara fallet om bilen är mer eller mindre lastad vid olika körningar.
 • Tidseffektivisera!
  Eftersom den elektronisk körjournal skapas per automatisk innebär den färre timmar för administration. Lägg tid på det som är väsentligt för företaget genom att du slipper hålla koll på resorna och föra dagbok över dem.
 • Mindre krångel vid månadsslutet!
  Du slipper sitta i slutet på varje månad och samla ihop informationen om dina resor.

Vilka ska använda en elektronisk körjournal?

Branscher som har nytta av elektroniska körjournaler är många, allt från enskilda firmor till större företag. Alla företag vars verksamhet bygger på någon form av fordonsverksamhet kan spara både tid och pengar genom att installera ett system för körjournaler i tjänstebilen eller förmånsbilen. Exempel på branscher och företag där digitala körjournaler med fördel kan användas:

 • Taxi
 • Hantverk
 • Transport
 • Åkeri
 • Hemtjänst
 • Service

Det finns ingen lag som säger att företag ska föra körjournal, däremot kräver Skatteverket vissa bevis i dokumentationen då de genomför granskingar hos företag. Som bästa underlag för dokumentationen rekommenderas en körjournal med automatisk registrering, eftersom ett sådant system minimerar riskerna för fel. Därför är det lämpligt att införa ett system för elektroniska körjournaler på företaget.