GPS-spårning av fordon

Beställ offerter och jämför priser på fordonsspårning

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Fordonssparning - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av fordon vill ni spåra?

Det tar mindre än 1 minut!

Vad är GPS-spårning? 

GPS-spårning kallas också för fordonsspårning eller GPS-positionering, och möjliggör att följa sina fordon i realtid med hjälp av ett GPS-system. Spårningen gör det möjligt att se var samtliga fordon i en flotta är, samt att föra elektronisk körjournal. GPS-spårning öppnar upp för företag att optimera verksamheten, genom att analysera data från spårningen och genomföra förbättringar utifrån denna. Spårning ökar också säkerheten för förarna genom att fordonet hela tiden är spårbart.

GPS-spårning verkar via två olika delar:

 • En GPS-enhet som placeras i fordonet
 • En data-enhet

Med hjälp av GPS-enheten registreras hur och var fordonet kör. Den här informationen tankas sedan över till data-enheten, där informationen bearbetas, analyseras och sparas. Spårning är användbart för alla företag som använder fordon i sin verksamhet.

Ska ni införa GPS-spårning på företaget? Jämför produkter och priser genom att beställa kostnadsfria offerter från flera leverantörer via formuläret. Via Expertvalet kommer du enkelt i kontakt med flera leverantörer som kan ta fram bästa lösningen på fordonsspårning till dig och din verksamhet, oavsett var i Sverige du befinner dig.

Lastbil _i _solnedgaangen

Vad kostar GPS-spårning?

Priset för ett GPS-spårningssystem varierar med flottans storlek och behov. Ett större fordonsstall kräver förmodligen ett mer omfattande system för fordonsspårning jämfört med ett mindre. De funktioner systemet inkluderar påverkar också priset, ett enklare system med färre funktioner är billigare än ett med fler funktioner. Kostnaden för att köpa ett GPS-system varierar från cirka 1500 kronor och uppåt. Om ni istället väljer en hyrlösning betalar ni en månadskostnad som varierar beroende på vad ni väljer att inkludera i hyresavtalet.

Med fordonsspårning kan ni minska företagets kostnader och öka lönsamheten genom att studera data från alla fordon i flottan och hitta möjligheter till förbättring. Exempelvis går det med hjälp av en analys att se hur företaget kan effektivisera sina rutter, spara in på bränslekostnaden och köra miljövänligare. Ett spårat fordon har dessutom lägre självrisk och en lägre försäkringspremie, då det är lättare att finna vid eventuell stöld. 

För att få bästa möjliga pris på ett GPS-system till ert företags fordonsflotta är det en bra idé att jämföra priser från flera olika leverantörer innan ni fattar ett beslut och köper ett system. När du fyller i formuläret och skickar in det matchar Expertvalet dig med olika leverantörer, som sedan hjälper dig till den bästa lösningen.

GPS-spårning för positionering, övervakning, tracking och dokumentering 

Fordonsspårning ger information om:

 • Fordonets aktuella position 
 • Bränsleförbrukning 
 • Hastighet 
 • Antal körda kilometer 
 • Temperatur på kylarvätskan 
 • Användande av farthållare 
 • Tomgånstider

GPS-positioneringen kan vidare inkludera ett stöldlarm som övervakar och larmar till föraren om fordonets aktuella position och rörelse ändras. Larmet aktiveras av föraren själv, som får sms när fordonet rör på sig utan att föraren är där. Via GPS enheten kan man sedan tracka fordonet som förflyttat sig och i bästa fall få tillbaka det.

Att installera ett system för positionering gör det också möjligt att använda elektroniska körjournaler. Elektroniska körjournaler, också kallade digitala körjournaler, ersätter oftare och oftare de manuella körjournalerna då de förenklar och sparar tid för administrationen. Den digitala lösningen sparar information om körningen som du sen kan överföra till ett bokföringsprogram för att editera, spara och skriva ut.

Bil _i _solnedgaang

GPS-spårning för taxi, åkeri, hantverkare och service 

GPS-spårning är nödvändigt för företag vars verksamhet i grunden utgörs av en fordonsflotta. Exempel på branscher där fordonsspårning används är:

 • Taxi
 • Åkeri
 • Serviceföretag
 • Hantverksföretag

Spårningen kan dessutom appliceras på alla olika typer av fordon, inte bara bilar och lastbilar, utan också på båtar och motorcyklar.

Beroende på vilken typ av företag ni är kan systemets olika funktioner anpassas för just er. Med ett mer avancerat system för fordonsspårning är det möjligt att se till exempel om taxametern är aktiv eller inaktiv, om fordonet används i tjänst eller privat och hur mycket och enligt vilka parametrar körningen påverkar miljön.

En funktion som många företag har användning för och som kommer med fordonsspårningssystemet är kommunkationen mellan kontor och fordon. Personalen på kontoret kan via uppsamlingsdatorn se var alla fordon befinner sig och skicka ut ordrar och arbetsflöden till det fordon som befinner sig på lämpligast plats för att ta ett jobb. På de GPS-enheter som har en touchskärm kan föraren dessutom skicka meddelanden till kontoret, göra anteckningar och sköta mindre administrativt arbete.

GPS-spårning till iPad, iPhone och Android

Vissa GPS-system kan installeras på mobila enheter, så som iPad, iPhone och Android. Att ha systemet installerat på den mobila enheten innebär för den som kontrollerar hela flottan att kunna följa fordonen när som helst, var som helst. Dessutom riskerar personalen vid uppsamlingsenheten inte att missa eventuella larm från fältpersonalen, eftersom de hela tiden har enheten med sig.

För förarna å sin sida innebär att ha systemet på en mobil enhet att hela tiden ha möjlighet att kontakta uppsamlingsenheten. De gör det också möjligt för förararna att kontakt med varandra sinsemellan, vilket är användbart när någon förare behöver förstärkning, vill skicka vidare en order eller liknande.

På marknaden finns också GPS-system som laddas ner i form av en applikation till iPad, iPhone eller Android och samverkar med enhetens egna GPS. De här apparna laddas ner direkt till den enheten som ska användas som spårningsenhet. När ett fordon ska spåras placeras enheten i fordonet. Priset för den här enklare varianten av GPS-spårning varierar från under hundra kronor och upp.

Här kan du läsa mer om transportoptimering