Expertvalet.se — Skandinaviens största marknadsplats inom B2B
Få upp till 4 offerter här
Spara tid
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar
Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Omnämnda i:
Senast uppdaterad: 5 juli 2021

Fordonsspårning med GPS

3 fördelar med fordonsspårning

Fordonsspårning innebär flera fördelar för verksamheter såsom åkerier, taxiföretag, hantverkare, hemtjänst och andra serviceföretag. Genom att spåra varje körning och bil kan transportvägarna optimeras, effektiviteten förbättras och de anställda kan uppleva ökad säkerhet under arbetet.

Både företagsledning och anställda kan dra fördel av fordonsspårning:

  • Fordonen kan spåras i realtid, vilket gör att de anställdas körbeteende kan optimeras och rutterna effektiviseras.
  • Fordonsspårningen i realtid innebär att de anställda alltid kan känna sig säkra vid olycka eller annan olägenhet - deras fordon kan lätt lokaliseras med hjälp av GPS-trackers.
  • Analys av rutter och förarnas beteende möjliggör att bränsleförbrukningen kan minskas vilket sparar både pengar och miljö.

Fyll i formuläret ovan och få upp till fyra offerter skräddarsydda för er verksamhet - Helt gratis och utan förbindelser!

GPS-spårning och de anställdas integritet

Datainspektionen har gjort en granskning för att undersöka hur spårningssystemens uppgifter lagras och huruvida det finns brister bland företag som använder sig av GPS-spårning i sina fordon och därmed på sina anställda. Oskar Öhrström ansvarade för granskningen och gör följande uttalande i Datainspektionens informationsblad:

- Vi har inte upptäckt några allvarliga felaktigheter, men hos samtliga inspekterade arbetsgivare har vi hittat fel och haft synpunkter. Genomgående är att det finns en stor okunskap om att det vanligtvis är personuppgiftslagens regler som gäller. Positivt är att vi inte upptäckt så allvarliga brister som vi gjort vid tidigare inspektioner, som exempelvis att GPS-positioneringssystemet används som en form av stämpelklocka för att kontrollera hur länge de anställda arbetar.

Det är viktigt att verksamheten informerar sina anställda om hur GPS-spårningen används, vilka uppgifter som används samt hur de här uppgifterna används för dataanalys och transportoptimering. Därför ska Personuppgiftslagen användas för hantering och lagring av personuppgifter i samband med fordonsspårningen.

arbetsfordon.

Vad ska fordonsspårning användas till?

Fordonsspårning och GPS-positionering får enligt Datainspektionen användas till följande ändamål:

  • Logistikhantering och resursfördelning
  • Säkerhetsåtgärd
  • Statistikunderlag för optimering av verksamheten
  • Hantering av klagomål och kundrelationer
  • Registrerad arbetstid i kombination med elektronisk körjournal

Tidigare granskningar har visat att spårning av bilar även har använts för att kontrollera under vilka tider de anställda påbörjar och avslutar sitt arbete. Det är inte syftet med ett system för fordonsspårning. För det här ändamålet ska en körjournal användas, vilken kan vara manuell eller elektronisk. Elektroniska körjournaler registrerar när ett pass påbörjas och avslutas. Körjournalen integreras med GPS:en och det övriga fordonssystemet för att mäta körsträckor och stopp.

Fordonsspårning och elektroniska körjournaler får således inte användas för prestationsmätning av de anställda. Ändamålet med insamling av persondata ska specificeras skriftligt. Istället ska GPS-spårningen användas för att skapa god överblick på verksamhetens samtliga delar samt analysera vilka processer och steg i kedjan som kan optimeras.

Fordonsspårning för olika branscher

Fordonsspårning kan användas inom flera olika branscher - både för godstransportering och servicetjänster. Faktum är att alla branscher där fordon utgör grunden för verksamheten, kan gynnas av system inom fordonsspårning. Exempel på relevanta branscher är bland andra:

  • Åkerier
  • Hantverkare i företag med flera fordon
  • Företag inom marktjänst och byggnation
  • Taxibolag
  • Serviceföretag såsom städfirmor

Kostnaden för fordonsspårningen varierar beroende på hur många fordon som ska utrustas med GPS-positionering och vilka funktioner tjänsten ska innefatta. Många leverantörer av fordonsspårning erbjuder också konsultation för transportoptimering - allt för att dinverksamhet ska få ut så mycket som möjligt av fordonsspårningen. Priset för elektroniska körjournaler, en av de enklaste lösningarna för spårning av fordon, börjar från 1500 kronor. 

Fyll i formuläret och få upp till fyra skräddarsydda offerter - Helt gratis och utan förbindelser!

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?