Jämför pris och offerter på elektroniska körjournaler
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Fordonssparning - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Typ av fordon?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 09 juli 2021

Pris på elektronisk körjournal

Den elektroniska körjournalen är ett prisvärt och vanligen förekommande redskap i taxi- och servicebranschen. Även hos andra företag som har ett behov av att föra register på körningar används elektroniska körjournaler. Vanligtvis används den elektroniska körjournalen som en digital karta för att hitta rätt, men kan också användas av verksamheter med behov av fordonsspårning och transportoptimering. Det är alltså frågan om ett mycket mångsidigt redskap som används av många olika typer av företag.

Den elektroniska körjournalen är ett betydligt mera behändigt och användarvänligt alternativ än den klassiska papperskartan. Det är en investering värd priset som definitivt kommer att betala sig tillbaka. Den kan guida er samtidigt som ni kör och den leder er dessutom rätt på första försöket. En elektronisk körjournal ger er på så vis möjligheter att både tidseffektivisera och kostnadsbespara.

Är detta behov som er verksamhet är ute efter att uppfylla? Fyll i formuläret till höger så hjälper Expertvalet er att jämföra pris och funktioner på olika GPS trackers, som erbjuder elektroniska körjournaler. Ni mottar kostnadsfritt upp till fyra skräddarsydda offerter att jämför mellan!

Priser vid investering av en elektronisk körjournal

På marknaden för elektroniska körjournaler finns det en rad olika lösningar. System och pris varierar i huvudsak beroende på kapacitet och leverantör.

Gällande leverantörerna erbjuds olika betalningslösningar beroende på vilken leverantör ni väljer att rikta er till. Se därför till att observera vilken lösning det är som erbjuds så att det uppfyller ert företags behov och önskemål. Betalningslösningen kan exempelvis komma i form av ett direkt köp, en hyra eller ett abonnemang. Dessa abonnemang kan sedermera också skilja sig åt. Det brukliga är dock att den enhet som installeras i era fordon införskaffas omedelbart till en engångssumma. Mjukvaran och supporten för installation, uppdatering och underhåll av mjukvaran betalas sedan som abonnemang.

Fast pris för ett elektroniskt körjournalssystem kan röra sig mellan 1000 till 5000 kronor. Priset för installationen beror sedan på vilket elektroniskt körjournalssystem ni väljer att investera i.

Rör det sig om en omfattande installation kan priset variera mellan runt 500 och 2000 kronor, men de flesta system behöver inte installeras. Oftast rör det sig om att ni laddar ned en applikation, ansluter er GPS tracker till fordonets cigarettuttag, eller helt enkelt bara placerar enheten i fordonet. Är det som i dessa fall tillkommer ingen extra installationskostnad. Däremot kan en eventuell applikation komma att kosta från 100 kronor och uppåt att ladda ned. Priset på en app varierar beroende på hur avancerade och utvecklad appen är.

Kolla in vårt jämförelse av elektroniska körjournaler för mer prisexempel. 

Den elektroniska körjournalen – lätthanterlig och informativ

För att få tillgång till en elektronisk körjournal krävs att ni installerar en GPS tracker i ert fordon. Förutom direkt tillgång till olika alternativ med resrutter till er destination sparas även fordonets resor, oavsett om ni reser i tjänsten eller privat. Det finns till och med de enheter med körjournaler där föraren kan välja om den aktuella körningen ska registreras som tjänsteresa eller privat körning.

All data – från resrutt till den tid det tog att köra resrutten till hur fort fordonet körde – kan registreras och sparas. I ett senare skede kan dessa data även laddas ned från enheten, överföras till exempelvis en dator och därefter öppnas och sparas i Excel eller liknande programvara där ni kan föra statistik. En digital körjournal kan även laddas ned som en applikation (app) på smartphones och läsplattor. Applikationen i din smartphone eller läsplatta synkroniseras sedan med er enhet som finns i fordonet. Ovanstående nämnda data sparas då i mobilen istället för i er GPS tracker.

Oavsett vilken av dessa två lösningar ni väljer bör ni komplettera med viss information för att era journaler ska uppfylla Skatteverkets krav:

  • Datum
  • Adresser
  • Kilometerräknare (räknare som visar hur många kilometer era fordon har kört)
  • Mätarställning (som uppger plats för där resan startat respektive slutat)
  • Uppge specifikt vilken plats, kund, person eller företag som körningen gick till
  • Uppge specifikt vad ärendet gällde

Varför en elektronisk körjournal?

Varför ska ni och ert företag införskaffa och använda er av elektroniska körjournaler? Anledningarna är faktiskt många och fördelaktiga för er. Vi har listat flertalet fördelar här:

Tar bort risken för skattesmällar

Med en digital körjournal fylls de uppgifter som Skatteverkets dokumentationskrav ställer, i automatiskt. När Skatteverket genomför en granskning kan bristande eller felaktigt ifyllda körjournaler kosta ert företag onödiga pengar. Den digitala körjournalen försäkrar er alltså om att alla journaler fylls i korrekt.

Reducera kostnader, spara pengar

Utöver att risken för onödiga utgifter till Skatteverket elimineras kan ert företag tack vare de sparade reseruttsuppgifterna se vilka körningar som innebär störst utgifter och utföra besparingsåtgärder. Exempel på sådana åtgärder kan vara besparing av bränsleförbrukning eller tidseffektivisering. Med full tillgång till information om alla resor kan ni enkelt granska vilka resor som genererar störst förbrukning av bränsle samt tar längst tid. På så vis vet ni vilka resor när ni ska dra ned på bränsleförbrukningen, hitta snabbare resvägar, och i slutändan spara pengar på.

Mindre administration

Med en digital körjournal slipper ert företag lägga tid på administrativa uppgifter som att föra manuell dagbok över alla körningar som genomförs. På så vis drar ni även ned på administrativa kostnader.

Det finns inga lagar som säger att ert företag måste föra körjournaler. Som poängterat kräver däremot Skatteverket vissa bevis för att fakturerade körningar faktiskt genomförts när de granskar ert företag. En digital körjournal med automatisk registrering över alla de uppgifter som Skatteverket eftersöker ger er det bästa underlaget vid sådana tillfällen.

Är ni i behov av ett större system som kan användas för att optimera er flotta? Läs mer om att spåra bilar och fordon

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Sara Hemming
Skriven av Sara Hemming, Före detta skribent på Expertvalet

Sara Hemming är en tidigare skribent på Expertvalet.se. Sara är en engagerad marknadsförare med flera års erfarenhet inom detaljhandel. Under sina 4 år på Expertvalet har hon byggt på sina kunskaper inom alla produktgrupper och har bra koll på allt från kassasystem till telemarketing. Hon brinner för att hjälpa företag att optimera sin verksamhet på alla plan. Sara har, tillsammans med kollegor, blivit kännetecknad på sidor som Starta & Driva, Aftonbladet och Expressen.