Jämför pris och offerter på mötesbokning
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Telemarketing - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken tjänst önskas?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 11 juni 2021

Boka möten - skapa nya kundrelationer

Extern mötesbokning hjälper er hitta nya kunder

Alla kundrelationer föds genom att boka möten. Att ringa upp en potentiell kund och bestämma möte är ofta den första kontakten man har med kunden. Redan i mötesbokningsskedet sätter man grunden för en lyckad försäljningsprocess och en långvarig kundkontakt. Nykundsbearbetning är således ytterst viktigt och något som man bör satsa på.

Att boka möten är dock ingen lätt uppgift. Det kräver tid, tålamod och talang. Att personligen ringa upp alla potentiella kunder är tidskrävande. Personen som ringer måste också vara socialt kompetent och känna till marknaden och produkten väl. Så kallade kalla samtal är något som inte alla behärskar.

Extern mötesbokning löser denna utmaning genom att garantera professionell mötesbokning samtidigt som tid sparas. Genom att låta en professionell och kompetent person boka möten åt företaget, sparar ni både tid och pengar. Om ni inte behöver spendera tid på att boka möten får ni istället mer tid att ägna åt försäljning vilket i sin tur ökar inkomsterna.

Är ert företag i behov av mötesbokning? Fyll i formuläret och motta skräddarsydda offerter på mötesbokning. Kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Boka möten.

5 tips för att boka möten framgångsrikt

Så vad innebär det egentligen att boka möten? Här är 5 tips för att framgångsrikt få ett kundmöte till stånd.

 • Kontaktlistan: Gör upp en lista på de du ska ringa. Se till att listan innehåller relevanta personer. A och O då man bokar möten är att nå rätt målgrupp, rätt företag och rätt person i företaget. Se också till att listan är uppdaterad. Under ett år hinner ca 75% av kontaktpersonerna och deras kontaktuppgifter förändras.
 • Resrevera tid för samtalen: Det lönar sig att reserva minst en halv arbetsdag endast åt att boka möten. Se till att stänga av distraktioner. Fokusera på att boka möten och inte på t.ex. mail eller kollegor.
 • Samtalsmanuskript: Under själva samtalet är ett samtalsmanuskript bra att ha. Läs inte innantill men ha klart för vilka era mål och delmål med samtalet är. Det underlättar ditt arbete att ha några stödpunkter att leda dig genom samtalet.
 • Sälj mötet, inte produkten: Målet med samtalet är inte att sälja produkten utan att snarare göra den potentiella kunden nyfiken och intresserad att träffas för ett möte. Då man bokar möten strävar man alltså till att introducera produkten eller tjänsten och väcka intresse hos den potentiella kunden.
 • Bekräftelse: Efter ett bokat möte är det viktigt att få en bekräftelse. Att få en bekräftelse på tid och plats via t.ex. mail lönar sig för att säkerställa att mötet inte glöms bort. Det är också svårare att avboka eller ignorera ett möte som är bekräftat och skrivet in i kalendern.

Tips för mötesbokning.

Extern mötesbokning ökar försäljningen

Att boka möten är resurskrävande. Eftersom det är frågan om en personlig kontakt kräver den mycket tid. Det handlar om engagemang, förtroende och personlighet. Att boka möten gör man inte halvhjärtat vid sidan om annan försäljning och övriga arbetsuppgifter. Det gäller att överväga noga om man anser sig ha tid med att på heltid boka möten själv.

Det kan således vara en god idé att anlita ett företag för mötesbokning. På sä sätt har ert företag tid att fokusera på själva försäljningen.

Fördelarna med extern mötesbokning är följande:

 • Försäkrar att möten bokas på ett professionellt sätt. Genom att anlita personer vars specifika uppgift är att boka möten försäkrar ni er om kvalitativ nykundsbearbetning. Erfarna mötesbokare ger med säkerhet resultat.
 • Ert företag kan fokusera på kärnverksamheten istället för att slösa värdefull tid på mötesbokning.
 • Extern mötesbokning innebär avsaknad av kostnader i form av fasta löner, semesterärsättningar och sociala bidrag. Det är alltså smidigare för ert företag att bara hyra tjänsten.

Oberoende om mötesbokningen sker via telefon eller mail gäller samma fördelar. De flesta företag erbjuder sig att boka möten både med telefon men också per e-post.

Behöver ert företag hjälp med att öka försäljningen? På Expertvalet kan ni läsa mera om telemarketingtjänster som hjälper ert företag växa.

Att tänka på innan extern mötesbokning

 • Kan vi göra det själv? Finns det inom företaget resurser och kapacitet att kostnadseffektivt sköta bokning av möten själv?
 • Finns det ett företag för oss? Finns det på marknaden ett företag som känner till branschen ni verkar i och har den kunskap som behövs för att kunna boka möten inom den branschen?
 • Vem är vi? För att en extern aktör ska kunna förmedla en korrekt bild av ert företag måste ni ha en klar definition av vem ni är. Att kunna definiera sig själv är förutsättning för att någon annan ska kunna definiera er.

Finns ert företag i Malmö? Läs mer om pris på mötesbokning i Malmö

Boka möte.

Boka möten per telefon

Det finns idag flera sätt att nå ut till potentiella kunder. Att boka möten online med t.ex. mail har blivit allt vanligare men mötesbokning via telefon är fortfarande, trots digitalisering, en viktig del i dialogen.

Den största styrkan med ett telefonsamtal är den mänskliga kontakten. Det som ett mail aldrig i lika hög grad kan uppnå är personlighet. Den mänskliga kontakten uppnås genom att personligen ringa till den man vill tala med. En annan överlägsen fördel med att boka möten via telefon är att kontakten är direkt. Man får responsen direkt och kan reagera därefter. Denna direkta feedback är värdefull för företaget och den fortsatta verksamheten.

Om produkten eller tjänsten i fråga är komplex, är den personliga kundkontakten också mycket viktig. Att föra en dialog om komplexa och tekniska detaljer är lättare muntligt. Man undviker misstag och missförstånd. Dialogen är också snabbare per telefon jämfört med e-mail eftersom man inte behöver vänta på svar utan får all information genast.

Telefonen har alltså fortfarande en viktig roll i försäljningsdialogen. Trots att många övergår till sociala medier och mail då det kommer till att boka möten finns det ändå forskning som tyder på att telefonsamtal fungerar. Det viktiga är att hitta rätt målgrupp, vara personlig och att lägga ner tillräckligt med tid på ringandet.

Beställning av offerter för mötesbokning

När ni beställer mötesbokning bör ni alltså först och främst göra en analys med hänseende till vilka erbjudanden, produkter eller tjänster som ni avser sälja via de möten er mötesbokare ordnar åt er. Fyll i formuläret för att få offerter och bli kontaktad för vidare vägledning av Expertvalets kundservice. På så vis skräddarsyr vi en lösning som lämpar sig bäst för er verksamhets behov. Att beställa offerter via oss är helt kostnadsfritt och medför inga förpliktelser. 

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut