Jämför pris och offerter på telemarketing
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här
Spara tid
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar
Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Omnämnda i:
Senast uppdaterad: 12 juli 2021

Förbättra ert företag med marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar som ger resultat

Att genomföra marknadsundersökningar skilt eller som en del av telemarketingtjänster, innebär vanligtvis att man på ett eller annat sätt undersöker konsumenters användning av och inställning till företag, produkter eller tjänster. Resultaten används sedan av företaget som beslutsunderlag för att bygga en marknadsstrategi.

Nedan listar Expertvalet tre väsentliga fördelarna med att genomföra marknadsundersökningar.

1. Utöka er kundbas
Undersök marknaden som helhet och hitta nya kunder att inrikta er verksamhet på.

2. Förbättra er verksamhet
Använd era målgruppers åsikter för att utveckla er verksamhet i rätt rikting, till exempel vilka produkter som kan utvecklas.

3. Minska era utgifter
Analysera resultatet och använd detta för att effektivisera verksamheten - spara pengar på exempelvis marknadsföring.

Ta del av fördelarna med marknadsundersökningar utan extra arbetsinsats, fyll i formuläret så matchar Expertvalet er med marknadsundersökningsföretag i er närhet. Ni mottar upp till fyra kostnadsfria offerter baserade på era preferenser. Jämför och hitta den bästa lösningen till bästa pris!

Att anlita ett marknadsundersökningsföretag

Att genomföra en marknadsundersökning som företag kan vara tidskrävande och svårt om man inte har kompetensen och kapaciteten som krävs. I sådana fall är det ett passande alternativ att anlita ett externt företag som på uppdrag genomför undersökningen.

Vanligtvis börjar processen med ett möte där uppdragsgivaren får möjlighet att förklara vad som ska undersökas och målet med undersökningen. Därefter utformas av det externa företaget en undersökning baserad på de uppsatta kraven. Efter godkännande genomför det anlitade företaget undersökningen och resultat med analys överlämnas till uppdragsgivaren.

Fördelar med att anlita ett externt företag för att hantera marknadsundersökningar är bland annat:

    • Tillgång till expertis samt omfattande kontaktlistor och kundsegment 
    • Spara tid och fokusera på er kärnverksamhet
    • Större volym leder till fler svar och mer tillförlitligt resultat
    • Undersökningen och resultaten hanteras lagligt och etiskt korrekt

Innan man väljer att anlita ett marknadsundersökningsföretag som ska hantera uppdraget så är det viktigt att undersöka och jämföra utbudet. Olika leverantörer fungerar inom olika sektorer och har därför olika expertis på marknader. Välj det externa företag med expertis och erfarenhet av er bransch för att nå bästa resultat.

Marknadsundersökningsenkät.

Marknadsundersökningsföretag i Sverige

I Sverige finns det idag ett brett utbud på leverantörer av marknadsundersökningar. På marknaden finns en del stora aktörer men även många mindre aktörer. Flera företag erbjuder utöver marknadsundersökningar även kompletterande tjänster, till exempel mötesbokning.

De flesta marknadsundersökningsföretagen är etablerade i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö. Trots detta så fungerar de flesta över hela landet genom att uppdragen och undersökningarna vanligtvis kan hanteras elektroniskt.

Eftersom utbudet är stort lönar det sig att ta in flera offerter för att hitta den bästa lösningen till bästa pris. Fyll i formuläret så mottar ni upp till fyra skräddarsydda från externa marknadsundersökningföretag. Snabbt, enkelt och kostnadsfritt!

Pris på marknadsundersökningar

Priset för att på uppdrag genomföra en marknadsundersökning varierar stort beroende på uppdrag. Detta eftersom varje undersökning är unik, och bör även behandlas så för att uppnå goda och användbara resultat.

Den största utgiftsposten för att på uppdrag genomföra en undersökning kommer att ligga i designfasen. I designfasen utformas metoden för undersökningen vilket är avgörande för hur lyckat resultatet blir, därav är priset högre. Minska utgifterna genom att som uppdragsgivare på förhand ge klara besked om målet med undersökningen.

Om man jämför undersökningar kan man generellt säga att en mindre och enklare undersökning är billigare jämfört med en mer omfattande undersökning. Till exempel kan en kvantitativ enkätstudie om konsumentens åsikter genomföras till ett betydligt lägre pris än en kvalitativ studie om konsumentattityder.

Varför göra en marknadsundersökning?

Begreppet marknadsundersökning är mycket brett och under det finns det flera olika metoder för att genomföra en undersökning. Varför man genomför undersökningen och vilken metod som ska tillämpas beror helt på företagets specifika situation och marknadsstartegi.

En marknadsundersökning kan exempelvis handla om kartläggning, positionering, marknadsanalys eller marknadssegmentering. Nedan finner ni förslag på situationer var ett företag kan tänka sig att genomföra en marknadsundersökning.

I processen att inta en ny marknad eller lansera en ny produkt så är det väl passande att på förhand göra en kartläggning av marknaden. Främst för att avgränsa och hitta den intressanta målgruppen. Samtidigt bör man även utforska efterfrågan för att kunna förutspå lönsamheten av investeringen.

I sådana situationer kan företaget även gynnas av att göra en marknadsanalys för att förstå hur marknaden fungerar. En omvärldsanalys kan bland annat innefatta ämnen som konkurrenter, leverantörer, distributörer och ekonomi.

Om målet är att utveckla och förbättra produkter och tjänster så är det möjligt att göra en marknadsundersökning riktad till existerande kunder. Med hjälp av resultaten och kundernas feedback kan man utveckla produkten i rätt riktning.

Om utvecklingen av produkten eller tjänsten är stor så kan det även vara ett alternativ att göra ytterligare en explorativ marknadsundersökning och marknadssegmentering. Detta för att igen hitta nya målgrupper att rikta in sig på med den uppdaterade produkten.

För att öka försäljningen så behöver företaget nå ut till fler kunder. Dessa potentiella målgrupper och kundsegment kan man hitta genom en marknadsundersökning exempelvis marknadssegmentering.

Samtidigt kan man genom en undersökning av den nuvarande målgruppen få svar på om och varför försäljningen eller efterfrågan minskat. Genom att analysera resultaten kan man gå vidare och utveckla produkten för att möta efterfrågan och då även öka försäljningen.

Som företag är det även viktigt att utöver konsumentundersökningar genomföra interna undersökningar och konkurrensanalyser. Man bör regelbundet göra konkurrensanalyser för att kunna positionera sig på marknaden och förbättra sin verksamhet. Interna informationsanalyser bör även genomföras regelbundet med målet att effektivisera verksamheten.

Hitta er lösning till bästa pris - fyll i formuläret uppe på sidan så mottar ni kostnadsfria offerter baserade på era krav. Jämför priser och hitta den bästa lösningen för er!

Beställ gratis offerter

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?