Kopiatorer - Jämför pris och offerter från flera leverantörer
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än 1 minut!

Antal maskiner?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 21 september 2021

Hur fungerar en kopiator?

Marknaden för kopiatorer utgörs idag till stor del av japanska företag - en grupp huvudaktörer som agerar inom en uppköps- och konsolideringspräglad bransch. Dessa drag av oligopolistisk karaktär innebär att industrin allt som ofta erbjuder identiska kopieringsmaskiner, marknadsförda och sålda under olika varumärkesnamn.

Utbudet av kopiatorer som konsumenter möter är stort - detta trots att branschen är konsolideringspräglad. Likt andra produkt-arter finns det kopiatorer med varierande kvalitet, kapacitet, funktioner och prisnivå att finna på marknaden.

Vid inköpsprocessen av denna kontorsmaskin är det därför viktigt att noga kartlägga de behov som produkten ska täcka; vad är dess syfte och hur hög prestanda krävs för att uppfylla det? Även viktigt är det att undersöka vilken slags lösningstyp för service som ägnar sig bäst åt din verksamhet; i hur stor grad ska leverantören stå för driftsunderhåll av den nya kopiatorn?

Kopiatorns framställningsprocess

Kopiatorns centrala komponent är en selentäckt roterande trumma som laddas upp elektriskt. Vid dess drift och dokumentframställning genomgår kopiatorn en rad operativa teknologier, vilka tillsammans bildar en teknologisk process.

Processen vid en dokumentframställande kopiator föregår enligt följande:

  1. Ett originaldokument i pappersformat läggs på kopiatorns glasskiva där den belyses med en skarp lampa. 
  2. De textfria, vita, områdena på originaldokumentet reflekterar lampans ljus mot den selentäckta trumman som är kopiatorns centrala komponent. Trumman urladdas på de områden där ljuset träffar. 
  3. De textfyllda, mörka, områdena på originaldokumentet orsakar att trummans laddning för dessa områden förblir. På grund av detta beläggs de motsvarande områdena för det nya dokumentet med ett färgpulver av motsatt laddning. 
  4. Originaldokumentets text överförs med hjälp av färgpulvret till en papperskopia, då den roterande trumman möter originaldokumentet. 
  5. Slutligen värms den nyproducerade papperskopian upp för att färgpulvret ska fastna. 

Kopiatorns egenskaper - vilka faktorer bör du ta hänsyn till?

Den grundläggande processen vid en kopiator är relativt komplex, vilket framgår av beskrivningen i föregående stycke. Eftersom det sedan finns kopiatorer med en rad olika funktioner och kapabiliteter kan denna process kompliceras ytterligare, beroende på graden av teknologi och kapacitet hos olika produktmodeller.

Då du ska jämföra kopiatorer som skiljer sig åt med hänsyn till attributer såsom driftsprestanda, framställningskapacitet, och prisnivå är det viktigt att du först och främst bedömt vilken slags maskin din verksamhet är i behov av. Detta för att bespara dig den tid som du annars riskerar att lägga på att undersöka inköpsmöjligheter för sådana produkttyper som inte uppfyller dina krav beträffande utskriftskvalitet, snabbhet i framställningsprocess och så vidare.

Kort och gott - gör noggranna analyser för att skapa ett starkt beslutsunderlag.

Vad är priset för en kopiator?

Har du kommit fram till att det passar din verksamhet bäst att köpa en ny kopiator - till skillnad från att hyra eller leasa kopiatorn? Isåfall rekommenderas du att ytterligare studera sådana produktattributer som påverkar det pris du i slutändan måste betala för en kopiator. I dina beräkningar bör du således ta med såväl inköpspris som olika driftsfaktorer.

Prisnivån för olika typer av kopiatorer kan variera med följande faktorer:

  • Kopiatorns storlek.
  • Det urval av framställningsbara dokumentvarianter som kopiatorn stödjer.
  • De löpande driftskostnader som beror på konsumtionen av bläckpatroner i färg eller gråskala (färgpatroner är dyrare).
  • De löpande driftskostnader som beror på konsumtionen av pappersark i olika varianter (A2, A3, A4 och så vidare).
  • Kopiatorns design, modelltyp och varumärke. Kopiatorns funktioner, kapacitet och prestanda.

Hur påverkar en kopiator miljön?

Användandet av en kopiator medför en del negativa miljöpåverkningar. Därmed finns det en del miljökonsekvenser att ta ställning till då du ska införskaffa en ny kopiator. Studera produktinformationen för olika typer av kopiatorer noga - vid den dagliga verksamhetsdriften kan de innebära en varierande mängd miljöpåverkan.

Miljömärkning

Miljömärkning.För kopiatorer finns en rad kriterier etablerade med syfte om att ta hänsyn till miljön - undersök därför om den kopiator du funderar på att köpa är miljömärkt. Det är även viktigt att du väljer en energieffektiv kopiator innehållande så få miljöbelastande ämnen som möjligt, eftersom den största miljöbelastningen orsakad av olika kontorsmaskiner härstammar från användar- och avfallsledet. För att minimera din miljöpåverkan kan du använda alternativ för att framställa miljövänlig el. 

Hög energiförbrukning och giftutsläpp

Energiförbrukning.Att använda en kopiator innebär en hög energiförbrukning och det är svårt att återvinna dess material då den kasseras. Från tillverkning till kassering av kopiatorer orsakas de största miljöproblemen av utsläppta lösningsmedel, tungmetaller, bromföreningar, freoner, dioxiner, och andra giftiga ämnen. Även detta är faktorer som bör hållas i åtanke vid analys av produktinformation för olika slags kopiatorer och leverantörs-erbjudanden kring service och driftsunderhåll.

Flamskyddsmedel

Flamskydd.Som brandskydd i elektronisk utrustning används ett bromerande flamskyddsmedel, vilket vid sopförbränning kan omvandlas till giftiga bromerade dioxiner. Medlet kan även omvandlas till det extremt ozonförstörande ämnet metylbromid. I naturen är dessa ämnen långlivade och kan, utan att brytas ned, lagras i kroppen på människor och djur. Bromerande flamskyddsmedel tillverkas inte i Sverige, utan importeras direkt eller som beståndsdel i plast, gummi och textilier. Hos en kopiator finns detta medel i kretskort och kablar såväl som i maskinens hölje.

Är er verksamhet i behov av en ny kopiator? Hitta den bästa kopiatorlösningen för er verksamhet via Expertvalet. Fyll i formuläret och motta upp till 4 skräddarsydda offerter från ledande leverantörer. Tjänsten är kostnadsfri och medför inga förpliktelser! 

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut