Expertvalet Stipendium 2018

Ansökningstiden för stipendiet går ut om:

Expertvalet Stipendium 2018

Read in english. 

Mottagare av Expertvalets stipendium 2018

Expertvalet tacka alla underbara studeranden som ansökt om årets stipendium på 5000 kronor. Ansökningarna har varit mycket bra och konkurrensen har varit hård. Vi välkomnar alla ansökande att ansöka om vårt stipendium nästa år igen och önskar alla ett stort lycka till i den framtida karriären. 

Med en unik inriktning till entreprenörskap och företagande tillsammans med en vilja och passion att hjälpa företag är hon en entreprenör för framtiden. 

Många gratulationer till årets stipendiat: Jenny Ollila.

Expertvalet delar ut ett stipendium på 5000 kronor till studenter med intresse för företagande och entreprenörskap!

Expertvalet vill stöda och hjälpa studeranden som har ett intresse för företagande och entreprenörskap. Expertvalet brinner för att hjälpa företag och entreprenörer i deras vardag med allt från kaffeautomater till kassasystem. Nu vill vi även sträcka ut en hjälpande hand till studerande som kommer att styra framtidens företag.

Vi hoppas att detta stipendium ska kunna hjälpa en student föra sitt intresse för företagande och entreprenörskap vidare. Antingen genom att investera i sina egna kunskaper eller varför inte i sin egen företagsidé.

Vare sig du studerar ingenjörskonst, jordbruk eller marknadsföring så kan man alltid hitta en koppling till företagande och entreprenörskap. Hitta din koppling och sök Expertvalets stipendium!

Kvalificeringskriterier

För att söka Expertvalets stipendium bör din ansökan innefatta följande dokument.

 1. Ett bevis på att du har aktiv studierätt vid ett universitet eller en högskola i Sverige. En kopia på ditt studiekort räcker bra som bevis.
 2. Ett ansökningsbrev som beskriver dina studier och dess koppling till entreprenörskap och företagande. Se utförligare information över vad ansökningsbrevet bör innehålla nedan.
 3. Sökanden måste även ge sitt samtycke genom att fylla i och returnera denna blankett.

Så söker du stipendiet - Vad ska mitt ansökningsbrev innehålla?

För att söka Expertvalets stipendium bör du skriva en, max två sidor lång, uppsats som innefattar följande delar.

 1. Din kontaktinformation (för- och efternamn, telefonnummer, postadress och e-postadress) och namn på ditt universitet eller högskola.
 2. En kort beskrivning av dig själv.
 3. Kort beskrivning av dina studier.
 4. Motivera varför du är den perfekta kandidaten för Expertvalets stipendium.
 5. Svara på frågan:

Berätta om en kurs du haft på universitetsnivå som alla entreprenörer och företagare borde slutföra. Motivera ditt svar.

Deadline för ansökan

Deadline för ansökan är den 31 oktober 2018 klockan 23.55. Ansökningar som mottas efter detta kommer automatiskt att diskvalificeras.

Hur väljer Expertvalet ut den rätta kandidaten?

Den rätta kandidaten för Expertvalets stipendium väljs baserat på ansökningsbreven. Den kandidat som ger den bästa motiveringen för varför hen är den perfekta kandidaten för stipendiet samt kan ge ett bra motiverat svar på frågan beviljas stipendiet.

Du meddelas personligen om du har blivit utvald för vårt stipendium.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Expertvalet is grating a 5000 SEK scholarship for students with an interest in business and entrepreneurship!

Expertvalet would like to support students with an interest in business and entrepreneurship in their studies. We are passionate about helping companies and entrepreneurs in their everyday life with finding the best price on their office equipment. Now we want to extend that help to the students we see running the companies of the future.

We hope that this scholarship will help develop a student's interest for business and entrepreneurship. Either by functioning as an investment in their own skills by taking an extra course or investing in their own business idea.

Whether you study engineering, farming or marketing you can always find a connection to business or entrepreneurship within your studies. Be sure to find that connection and apply for Expertvalets scholarship now!

Eligibility criteria

In order to apply for this scholarship your application must include the following documents.

 1. Proof that you are an active student at a university in Sweden. A copy of your student card is sufficient as proof.
 2. An application letter that describes your studies and how they are connected to business and entrepreneurship. Read more about what should be included in the application letter below.
 3. Applicants are required to indicate their acceptance through the consent form and send it along with their application.

How to apply - What should the application letter include?

In order to apply for the scholarship, you have to submit a, max two-page, essay that includes the following parts.

 1. Your contact information (first and last name, phone number, address and e-mail) and the name of your university.
 2. A short description of yourself.
 3. A short description of your studies.
 4. Give your motivations to why you are the perfect candidate for our scholarship.
 5. Answer the questions below:

Tell us about a course that you have completed in university that you believe all businesspeople and entrepreneurs could benefit from taking. Motivate your answer.

Deadline

Deadline for the applications is October 31st 2018 at 23.55. Applications received after that will be automatically disqualified.

How is the right candidate chosen?

The scholarship receiver is chosen based on the application letter (given that you fulfil all criteria). The candidate who provides the best motivated answer to why he or she is the perfect candidate and answers the given question best will be granted the scholarship.

You will be personally informed if you are granted the scholarship.