Expertvalet.se — Skandinaviens största marknadsplats inom B2B
Omnämnda i:
Senast uppdaterad: 30 september 2022

Inkassokrav: Vad krävs från borgenären?

Inkasso, vad är det?

Inkasso är kort sagt indrivning av obetalda skulder. Ofta handlar det om att ett företag sålt en vara på kredit och efter förfallodatum inte erhållit ersättning för varan. Ett företag kan anställa ett inkassoföretag som hanterar indrivningen eller så kan de välja att själv vidta åtgärder.

Genom att anlita ett inkassobolag kan ert företag:

    • Bevara goda relationer till kunder 
    • Undvika tidskrävande indrivningsprocesser
    • Vara säkra på att indrivningen sker lagenligt och korrekt

Hur kan ert företag gå tillväga för att driva in en fordring?

Som företag stöter man ibland på kunder som inte betalar fakturor eller krediter, då är det viktigt att kunna hantera situationen så att alla parter är nöjda med resultatet. Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för att driva in en skuld.

1. Anlita ett inkassoföretag

Om egen inkassoverksamhet verkar som en stor utmaning kan det vara ett alternativ att anlita ett externt företag. Det finns runt 200 registrerade företag i Sverige som erbjuder varierade lösningar på företags inkassosituationer.

Hur funkar det att använda inkassotjänster?

Att överlåta inkassoverksamheten till en extern part innebär i princip att man säljer kundfordringen till företaget. Sen hanteras resterande inkassokrav försändelser av det externa företaget. Överlåtandet kan ske antingen direkt efter förfallen fordring, efter betalningspåminnelser eller senare vid behov.

Inkassoföretag erbjuder ofta olika möjligheter vid överlåtan av inkassoverksamhet. En möjlighet är att låta all inkassoverksamhet överlåtas under löpande avtal. Ett företag kan även överlåta endast enstaka kundfordringsfall om det är nödvändigt. Det finns även företag om är specialiserade på internationell inkasso vilket är en möjlighet om företaget är multinationellt.

Fördelar.

Genom att anlita ett externt företag så slipper företaget att hantera långdragna och kostsamma inkassosituationer och får istället fokusera på sin kärnverksamhet. Samtidigt har företaget möjlighet att upprätthålla goda kundrelationer. Inkassoföretag erbjuder även oftast övriga förmåner som juristhjälp och tillgång till kundtjänst, förmåner som stöder verksamheten vid behov.

Pris för inkassotjänster

Priset på extern inkassoverksamhet varierar beroende på omfattningen av lösningen ett företag är i behov av. Att anlita ett externt företag är självklart en investering, men eftersom den svenska marknaden för inkasso är hårt konkurrenssatt har man som köpare möjlighet att få ett bra pris.

2. Hantera indrivningen själv

Att företag hanterar sin egen inkassoverksamhet är ovanligt eftersom det är tidskrävande och ses även som en jobbig situation. Samtidigt som man inte vill riskera att förstöra den goda relation man etablerat med kunden.

Hur funkar det att själv sköta inkassoärenden?

Ett företag har rätt att hantera indrivning av skulder till det egna företaget utan tillstånd av Datainspektionen. Tillstånd för inkassoverksamhet krävs endast om man utför indrivning åt en andra part.

Att skicka inkassokrav är inte mycket svårare än att skicka en faktura men man måste vara noga att tydligt beskriva ärendet. Grunden till kravet, kontakt uppgifter till företag och behandlingsman och tid för betalning eller invändning är exempel på uppgifter som tydligt ska märkas på inkassokravet.

Indriva själv fördelar.

Att hantera sin egen inkassoverksamhet kan vara ett alternativ om man vill slippa utgiftsposter. Initialt kan processen självklart vara tidskrävande och svår men efter genomarbetning kan det bli en lönsam investering. Företaget har även full kontroll över framställningen och att företagets image upprätthålls.

Kostnad för inkassoärenden

Om ett företag själv hanterar utskick av inkassokrav så har de möjlighet att minska utgifterna. Ni bör dock beakta att kostnaderna och svårigheterna ökar ju längre indrivningen pågår. Exempelvis om rättsliga processer uppstår kan sluträkningen bli stor. Många kunder betalar genast de tilldelas ett inkassokrav genom att de inte vill tilldelas en betalningsanmärkning, men risken finns alltid att fallet inte är sådant.

Vad krävs för att skicka ett inkassokrav?

För att ett inkassokrav på en fordring ska kunna skickas så krävs det att kundfordringen är förfallen, obetald och inte bestridd av gäldenären. Det är även av god kravsed att vänta några bankdagar så att inbetalningar hinner registreras innan inkassokravet uppstår.

De flesta företag väljer även att skicka påminnelser till kunden innan de vidtar åtgärder, även om detta inte är en skyldighet. Om ingen ränta har avtalats så har företaget rätt att debitera 8 %, plus rådande referensränta i dröjsmålsränta. Förseningsavgift ska avtalas om senast vid skuldens uppkomst för att omfattas av ersättningsreglerna.

Viktigt att veta.
Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner