Telefonsystem

Beställ offert på telefonsystem - Jämför pris & kvalitet här!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 40% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3

Få upp till 4 offerter här

Telefonsystem - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer

Det tar mindre än 1 minut!

Hur många telefoner ska anslutas?

Det tar mindre än 1 minut!

Priser på olika typer av telefonsystem

Priset för ett telefonsystem beror på ett flertal faktorer. Den primära faktorn för prisvariationen utgörs av om ett visst telefonsystem är fysiskt eller internetbaserat. Om verksamheten behöver en telefonväxel, innebär detta en högre kostnad beroende på antalet kopplingar och funktioner. 

Fördelarna med ett modernt telefonsystem är flera: 

  • Möjlighet att använda flera enheter: Koppla dator, fast telefon och mobiltelefon till samma nummer. 
  • Enkelt att vidarekoppla samtal med enkla växelfunktioner inom företaget. 
  • Telefonkonferenser och videosamtal kan minska resekostnaderna.

Utvecklingen tar oss allt längre från den fasta telefonin och mera mot online telefonsystem. Därmed erbjuder också de flesta telefonsystemsleverantörer olika tjänster som integrerar uppkoppling till internet med telefon. För att få en exakt prisbild av vad ett telefonsystem för ert företag kan kosta rekommenderar vi att ni fyller i vårt kontaktformulär för att få offerter - det är helt kostnadsfritt.

Fyll i formuläret för att motta flera offerter på telefonsystem från ledande leverantörer.

Telefonsystem _foerdelar

Vilka funktioner har ett telefonsystem?

Genom att ansluta ett telefonsystem till en verksamhets telefonirelaterade aktiviteter uppnås en mängd fördelar som inte är möjliga vid användandet av individuella telefonlinjer. För de flesta telefonsystem kan både stationära och mobila telefoner anslutas, vilket innebär att alla telefoner inom en verksamhet kan samlas under ett och samma nätverk.

De vanligast förekommande funktionerna i ett telefonsystem är:

  • Möjlighet till telefonmöten
  • Telefonväxel
  • Enkel vidarekoppling av telefonnummer till mobila och lokala anslutningar
  • Uppkoppling av samtliga telefoner inom en verksamhet
  • Telefonsvarare
  • Välkomsthälsning
  • Väntmusik

Telefonsystem _funktioner

Dessa funktioner utgör dock enbart en del av all den kapacitet som ett telefonsystem har. Vid anskaffning av ett telefonsystem för företaget är det därför viktigt att rådslå med aktuell leverantör kring specifika funktioner. Genom att först hitta de faktorer som är gynnsamma för verksamheten gör man det lättare att sedan utforma en telefonilösning som passar ens företag bäst.


Telefonvaexel _dator

IP-telefoni som telefonsystem

IP-telefoni är som regel ett optimalt telefonsystem för såväl mindre som större verksamheter. Via detta system kan medarbetare enkelt hämta och dela data över ett och samma nätverk eftersom det är uppkopplat via internet. För att använda IP-telefoni krävs därför en fungerande bredbandsuppkoppling. IP-telefoni kallas även för bredbandstelefoni eller webbtelefoni.

För verksamheter med en fast avgift för internetanslutningen innebär ett telefonsystem med IP-telefoni att telefonsamtal till samma nätoperatör i princip är kostnadsfria. Detta eftersom man inte betalar för trafiken utan enbart för själva nätanslutningen.

Däremot föreligger en viss kostnad vid samtal till andra nätoperatörer, i likhet med ett traditionellt telefonsystem. I dag erbjuder flera operatörer denna typ av telefonsystem till en lägre kostnad än vanlig fysisk telefoni, dessutom också ofta utan anmärkningsvärda skillnader för kunden.

Priset för IP-telefoni påverkas av ett antal olika faktorer. De mest dominerande faktorerna är hur mycket  samtal som rings samt inom vilka nät. Abonnemnaget kan betalas som klumpsumma eller uppspjälkat med skillda priser för olika typs samtal. I prisexmplet nedan ges en ungefärlig prisestimation på hur prisfördelningen kan se ut.

Klumpsumma  Mini Plus Max
Abonnemangsavgift 128kr/mån 158kr/mån 178kr/mån

 

Uppspjälkat abonnemngsavtal   
Abonnemangsavgift 30kr/mån
Samtal till fasta telefoner 0,00kr/min
Samtal till mobiltelefoner 0,69kr/min
Samtal utomlands o,15kr/min

Telefonsystem _prisFast telefoni och andra typer av telefonsystem

Till skillnad från IP-telefoni kräver fast telefoni inte bredbandsuppkoppling. Fördelen med att använda fast telefoni är att funktionen inte påverkas av driftproblem med bredbandsuppkopplingen. Det är således ett mycket driftssäkert system, särskilt vid användning av den delen av telefonnätet som är nedgrävt i marken.

Nackdelen är att kostnaden för samtal genom ett analogt telefonsystem ofta är dyrare jämfört med IP-telefoni eller mobil telefoni. Dragningen av telefonledningar innebär stora kostnader och numera har telenätsbolagen ofta dragit in på reparationer av befintligt telefonnät eftersom kostnaderna inte kan motiveras.

Om din verksamhet är belägen på en plats där strömavbrott är vanligt förekommande, kan fast telefoni eller mobiltelefoni vara ett gott alternativ. Fast telefoni fungerar bättre förutsatt att det finns framdraget telenät samt att telefonerna som används inte är trådlösa. Idag är det mobila telefonnätet väl utbyggt i stora delar av Sverige, ett alternativ som ofta innebär lägre kostnad jämfört med fast telefoni.

Kontor _telefonsystem 

Telefonsystem för olika typers företag

För de flesta verksamheter är ett telefonsystem den primära kommunikationsmetoden, för såväl intern som extern kommunikation. Därmed är det av stor vikt att anskaffa ett effektivt telefonsystem med kapacitet att hantera alla de telefonirelaterade behov som finns inom en specifik organisation eller företag. Olika företag har olika behov.

Små och medelstora företag

I mindre företag med få arbetare är ett smidigit och flexibelt telefonsystem ofta det som sökes. Det finns sällan resurser för en stationär kundservicetjänst utan arbetarna tar kanske kundsamtal på sidan om annan verksamhet. Ett mobilt system kan därför vara ändamålsenligt. Om företaget har många utländska kunder bör detta givetvis tas i beaktande i val av system och abonnemang.

Storföretag

Storföretag skilljer sig på många plan från små och medelstora företag. Mängden arbetare är fler liksom också mängden kunder. Telefonsystemet måste således ha kapacitet att hantera stora mängder och många olika sorters samtal. I ett stort företag görs otaliga samtal per dag. Ofta till olika nätverk världen över. Dett bör tas i beaktande. Även mängden emottagna samtal är stor. En välfungerande telefonväxel med smidigt kösystem med t.ex. väntmusik är alltså viktiga funktioner. Även den interna kommunikationen är viktig i ett stort företag. Att t.ex. kunna koppla upp samtliga telefoner i ett och samma system är något som underlättar den interna kommunikationen.

Efter värdering och analys av såväl för- och nackdelar, såsom funktioner hos olika telefonsystem, kan beslut om vilket telefonsystem som passar verksamheten tas. 

Varje företag har dock sin egna unika profil och därmed också sina unika behov. Vilket telefonsystem som är bäst lämpat för en specifik verksamhet är något som de flesta leverantörer är villiga att utforma och presentera för den aktuella kunden, för att förse denne med en skräddarsydd lösning.

 

Beställ offerter nu! Det tar mindre än 1 minut!