Expertvalet.se — Skandinaviens största marknadsplats inom B2B
Omnämnda i:
Senast uppdaterad: 18 juni 2021

Vilken affärsstrategi passar bäst för ditt företag?

Marknads- och konkurrenskrafter såsom globalisering och Internet har medfört en ökning i de alternativ som finns för att sälja produkter och tjänster genom olika distributionskanaler. För företagare innebär detta att fler potentiella kunder kan nås, men även att konkurrensen ökar eftersom internationella företag tillåts beträda inhemska marknader.

Ett företags affärsstrategi fungerar som den grundläggande idén för alla aktiviteter som föregår inom verksamheten och gentemot dess omvärld, marknad och kunder; en grundläggande idé för hur strategier kring exempelvis marknadsföring och försäljning ska utformas och implementeras. Vid utformning av en affärsstrategi för ditt företag rekommenderar Expertvalet dig därför att undersöka rådande marknads- och konkurrenskrafter, i tillägg till de egenskaper och kompetenser som finns inom din verksamhet.

Affärsstrategin som grundlag för allt du gör

Ett företags affärsstrategi definierar på vilket sätt företaget konkurrerar inom en specifik industri eller marknad. De två mest framstående klassificeringarna av affärsstrategier är Porters typologi som fokuserar på kunder och konkurrenter, och Miles och Snows typologi som fokuserar på innovation eller graden av produkt- och marknadsförändringar.

Michael Porters originella typologi för affärsstrategier består av tre generiska strategier - kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Denna typologi har sedan vidareutvecklats till att innefatta fem generiska strategier som ett företag kan implementera för att uppnå konkurrensfördelar. Läs mer om dessa strategier här: Strategier för att uppnå konkurrensfördel.

Den affärsstrategi du väljer att implementera för ditt företag ligger till grund för utformning av alla de aktiviteter som sedan föregår inom din verksamhet. Strategier såsom sådana kring positionering, försäljningskanaler och image bör sedan utformas i enlighet med den grundläggande affärsstrategin, för att ge konsumenter och marknad en konsistent bild av din verksamhet.

Satsar du på att sälja en exklusiv produkt till ett högt pris bör du exempelvis välja sådana försäljningkanaler som förmedlar bilden av en högkvalitativ produkt med attributer som skiljer sig från mängden. Är din affärsidé istället att erbjuda ett brett segment av kunder en lågpris-produkt bör du försälja denna genom ett flertal kanaler med priseffektiva behandlingsprocesser.

I korta drag kan de tre generiska konkurrensstrategierna i Porters originella typologi beskrivas enligt följande:

Kostnadsledarskap

Företag som strävar efter att uppnå kostnadsledarskap önskar att producera sina varor till en lägre kostnad än dess konkurrenter. Därmed används vid denna strategi prisvärda marknadsföringskanaler i samband med välbearbetade system för inköp, logistik och produkt-tillverkning, för att kunna erbjuda kunder en vara till ett så lågt pris som möjligt.

Differentiering

Företag som använder differentieringsstrategier för att uppnå konkurrensfördelar strävar efter att använda innovativ design eller attraktiva och unika bilder vid sitt marknadsföringsarbete, för att kunna förmedla bilden av en produkt som skiljer sig från mängden och således tillåts säljas till ett högre pris. Differentiering som konkurrensstrategi kräver starka marknadsföringskapabiliteter, väldesignade produkter vilka konsumenter uppfattar som olika från andra varor, ett gott rykte med hänsyn till kvalitet och produktprestanda, en god företagsimage, och ett starkt samarbete mellan olika marknadsföringskanaler.

Fokusering

Medan kostnadsledarskap och differentiering är positionerade som motpoler bland de affärsstrategier som finns för att uppnå konkurrensfördelar på en marknad eller inom en industri, definieras fokuseringsstrategin i enlighet med skala. Detta innebär att den fokuserar på ett nisch-segment inom marknaden - en viss typ av kunder, speciella produktattributer eller ett avgränsat geografiskt läge. Allt som oftast kombineras fokuseringsstrategin med antingen kostnadsledarskaps- eller differentieringsstrategin, vilket resulterar i antingen en nisch-strategi för kostnadsledarskap eller en nisch-strategi för differentiering.

Whiteboard strategi.

Vilka faktorer ska hållas i åtanke vid utformning av din affärsstrategi?

När du ska utveckla en affärsstrategi för ditt företag är det en god idé att börja med att utvärdera den interna struktur som råder inom verksamheten. Sedan bör du påbörja en process av att analysera olika externa faktorer som kan påverka din verksamhet och ditt val av affärsstrategi. Vid denna process kan frågor såsom följande vara behjälpliga:

  • Hur väl fungerar vår nuvarande strategi?
  • Vilka är våra konkurrenskraftiga resurser och kapabiliteter?
  • Har företaget kapacitet att dra nytta av marknadsmöjligheter?
  • Har företaget kapacitet att övervinna externa hot?
  • Är våra kostnader och priser konkurrenskraftiga i jämförelse med våra huvudkonkurrenter?
  • Erbjuder vi konsumenter en attraktiv kundvärdesproposition?
  • Är företagets konkurrensförmåga starkare eller svagare än huvudkonkurrenternas?

Försäljningskanaler

I dagens läge använder de flesta företag - stora som små, business-to-business eller business-to-consumer - någon form av Internetkanal för försäljning av sina varor. Generellt sett ersätter dessa kanaler inte de befintliga mer analoga kanalerna, utan de adderas och kombineras med verksamheters överordnade distributionssystem. Detta kan i vissa fall medföra så kallade kanalkonflikter, eftersom användadet av en viss kanal kan försämra försäljningsresultaten inom en annan.

Försäljningskanaler som används av många företag är exempelvis:

  • Försäljningskår.
  • Återförsäljare inom exempelvis detaljhandel.
  • Postorder-kataloger.
  • Call-center.
  • Onlineförsäljning genom exempelvis webbshop.

Som företagare är det viktigt att utveckla den kombination av försäljningskanaler som korresponderar bäst med den egna verksamheten och affärsstrategin, såväl som med kunders preferenser och konkurrenters strategier. Att inneha ett gott distributionssystem som når ut till flest möjliga kunder på de inköpsställen de befinner sig och som är motståndskraftigt mot konkurrenters aktiviteter kan innebära en källa till konkurrensfördel - därmed något som du borde sträva efter för att göra ditt företag konkurrenskraftigt.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner