Expertvalet.se — Skandinaviens största marknadsplats inom B2B
Omnämnda i:
Senast uppdaterad: 5 juli 2021

Strategier för att uppnå konkurrensfördel

När du bestämt dig för att starta en egen verksamhet har du en affärsidé som du tror på och du är beredd att arbeta hårt för att realisera din dröm om att driva ett framgångsrikt företag. Men hur blir företag framgångsrika? Varför överlever en del affärsidéer medan andra körs ned i diket kort tid efter lansering? Expertvalet reder ut eventuelle oklarheter.

Prestationer och marknadsutkomster för olika företag beror på faktorer såsom strategier för hur verksamheten och dess produkter ska hanteras, i kombination med konkurrensförhållanden på olika marknader. När du ska etablera dig på en ny marknad är det därför viktigt att du noga analyserar dess struktur, dess grundläggande ramverk och de konkurrenter som du kommer att möta på marknaden, såväl som attributer vid den produkt eller tjänst du ska erbjuda.

De fem generiska konkurrensstrategierna

Då du skaffat dig en översikt över din nya marknad och vet hur din produkt bör placeras inom den är det dags att välja den konkurrensstrategi som bäst matchar såväl marknadsförhållande som produkt-art, för att du ska kunna uppnå framgångar med ditt företag.

Utvecklat efter Michael Porters originella typologi från 1980 finns idag fem generiska konkurrensstrategier för ett företag att implementera:

    • Kostnadsledarskap.
    • Differentiering.
    • Kostnadsbaserad fokusering.
    • Differentieringsbaserad fokusering.
    • Strategi för att erbjuda en prisvärd produkt.

Var och en av dessa strategier positionerar en verksamhet olika på en marknad och representerar ett centralt tema för hur företaget ska utkonkurrera de andra aktörerna. Strategierna skapar även gränser och riktlinjer för strategisk förändring allteftersom de marknadsförhållanden ett företag möter förändras. För att kunna välja den konkurrensstrategi som är bäst lämpad för din verksamhet är det viktigt att du förstår vad som skiljer de olika strategierna åt, i tillägg till varför en del strategier fungerar bättre än andra på en viss marknad.

De viktigaste faktorerna som skiljer de fem generiska konkurrensstrategierna åt kan beskrivas genom följande illustration:

Kostnadsledarskap

Strategi konkurrensfördel.

Att ha kostnadsledarskap innebär att man kan utföra produktionsprocesser med lägre kostnader för insatsvaror än ens konkurrenter. Syftet med denna strategi är att uppnå lägre totala kostnader än konkurrenterna, för produkter som riktar sig till ett brett segment av kunder.

Differentiering

Att tillämpa en differentieringsstrategi innebär att erbjuda kunder en produkt som skiljer sig från andra produkter på marknaden. Konkurrensfördelen vid denna strategi är innovativ design och produktattributer som tilltalar många kunder.

Kostnadsbaserad fokusering

En konkurrensstrategi med fokusering innebär att ett mindre segment av kunder eftersträvas - en nisch-strategi helt enkelt, där uppmärksamheten riktas mot en specifik typ av kund, produkt eller geografiskt läge. En fokuserad kostnadsbaserad strategi riktar sig således mot ett smalt segment av priskänsliga kunder.

Differentieringsbaserad fokusering

Likt den kostnadsbaserade fokuseringsstrategin vänder sig en strategi av differentieringsbaserad fokusering mot ett smalt segment av kunder. Vid denna strategi riktas uppmärksamheten emellertid mot kunder som uttrycker specifika krav för produktkvalitet och -attributer.

Strategi för att erbjuda en prisvärd produkt

Konkurrensstrategin för att erbjuda en prisvärd produkt innebär att ge kunder mer värde för sina pengar genom att erbjuda högkvalitativa produktattributer till ett lägre pris än konkurrenterna. Genom denna strategi kombineras således egenskaper vid strategierna kostnadsledarskap och differentiering, vilket innebär att den kundgrupp som eftersträvas är värdemedvetna konsumenter.

Några sista visdomsord

Värdera dina specifika kompetenser, den produkt du erbjuder konsumenter och den marknad du inriktar dig på för att fastställa vilken av de fem generiska konkurrensstrategierna presenterade i detta inlägg som du bör tillämpa för att uppnå mest möjlig framgång med ditt företag. Se även: Vad är nätverkande? för att läsa mer om vikten av att bygga upp ett starkt nätverk av människor som kan vara behjälpliga vid ditt arbete med att starta och driva ett företag, vilket också kan göra dig mer konkurrensduktig.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner