Expertvalet.se — Skandinaviens största marknadsplats inom B2B
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 18 juni 2021

Vad är Blue Ocean Strategy?

I detta inlägg kan du läsa om “The Blue Ocean Strategy” - en strategi för att skapa nya marknader där man är unik; helt enkelt en nyttig strategi för entreprenörer att känna till. Eftersom vi på Expertvalet önskar att erbjuda våra tjänster till företagare och entreprenörer vill vi härmed ge dig en inblick i denna strategi, för att du ska kunna öppna upp ditt sinne för nya infallsvinklar till att driva en verksamhet.

Om du har en god affärsidé som du tror att du just nu är ensam om, en stark arbetsmoral och en innerlig tro på att du kan lyckas gäller det för dig att skapa ett “tillfälligt monopol” - ett tillfälle i tiden då du (din produkt och affärsidé) är fullständigt unik. När du sedan kommit en bit på vägen och det är dags att införskaffa de materiella ting som du behäver för att driva ditt företag - såsom kopiatorer, vattenautomater och kaffemaskiner till företag, kan du använda de tjänster som Expertvalet erbjuder för att komma i kontakt med olika leverantörer av sådana produkter.

Bakgrund

Boken “The Blue Ocean Strategy” publicerades år 2005 av Renée Mauborgne and W. Chan Kim och tar för sig hur man skapar en obestridd plats inom en viss marknad, vilket innebär att ens potentiella konkurrenter blir irrelevanta. Du som är i färd med att starta ditt eget företag, eller redan driver en verksamhet som du önskar utveckla, rekommenderas att ta en titt i denna bok.

Enligt författarna av “The Blue Ocean Strategy” är det med att försöka konkurrera inom “överfulla” marknader och industrier en dålig strategi för att kunna uppnå hållbara och vällyckade marknadsprestationer. De verkliga möjligheterna finns istället inom de områden där man kan skapa blå oceaner av obestritt marknadsutrymme.

Vad betyder strategin om att skapa blå oceaner av obestritt marknadsutrymme för dig som entreprenör?

Även om terminologin kring att skapa blå oceaner av obestritt marknadsutrymme må vara ny, är implementering av detta koncept sedan länge genomfört inom ett flertal industrier. Om du tänker tillbaka 100 år i historien, vilka industrier som vi idag tar för givet var obefintliga då? Tänk exempelvis på bilindustrin och konsultverksamheter. Marknaderna för de produkter som erbjuds inom dessa industrier var icke-signifikanta en gång i tiden, vilket innebär att de entreprenörer som var bland de första att erbjuda sådana produkter var med på att skapa en blå ocean (som sedan blivit röd).

Två vägar att gå: Red Ocean- och Blue Ocean-strategier

Redan etablerade marknader kan benämnas som “röda oceaner” - marknader med många aktörer som konkurrerar stenhårt om kunderna. I sådana marknader leder teknologiska nyvinningar till ökad industriell produktivitet, vilket innebär att leverantörer kan producera varor och tjänster alltmer tidseffektivt. Detta i sin tur, även påverkat av allt lägre ingångsbarriärer och ökad internationell handel, leder till att utbudet överstiger efterfrågan inom många “röda” industrier och marknader.

På de marknader som kännetecknas av hög konkurrens med ett utbud som ofta överstiger vad konsumenter efterfrågar, kan det vara svårt att som ny aktör skaffa sig ett stadigt fotfäste och konkurrera om befintliga kunder. Kan man istället skapa nya marknadsmöjligheter och erbjuda konsumenter något som ingen annan gör - något helt unikt - kan man skapa en helt ny plats där kunder söker just det man erbjuder. Därmed är det logiskt att anta att affärsstrategier riktade mot att utveckla blå oceaner lägger grunden för framtida marknadsframgångar - ett tillvägagångssätt som går hand i hand med bilden av en nyskapande entreprenör.

Karaktäristiken vid de två strategierna presenterade i stycket ovan är signifikant olika, vilket framkommer av tabellen nedan:

Red ocean & blue ocean strategi

Vilken strategi väljer du som entreprenör för ditt nuvarande eller framtida företag?

Se även: Ska du starta eget företag? för att läsa mer om vad du ska tänka på när du är i det inledande skedet av att grunda ett eget företag.