Expertvalet.se — Skandinaviens största marknadsplats inom B2B
Omnämnda i:
Senast uppdaterad: 7 september 2021

Vägen till åtta timmars arbetsdag

Åtta timmars arbetsdag är den standardiserade arbetstiden i dagens samhälle. 79% av alla arbetare i Sverige jobbar enligt 40 timmarsmodellen. Detta betyder åtta timmar - fem dagar i veckan.

Hela vårt samhälle och vardag kretsar kring denna åttatimmarsrutin.

Denna modell har en lång historia som börjar i mitten av 1800-talet i samband med industrialismen. Det var dock först 1971 som denna modell blev lagstadgad i Sverige. Efter det har ingen förändring skett. Vår arbetsrutin och arbetstakt baseras fortfarande på ett ideal från 50 år tillbaka i tiden.

I Sverige har man därför de senaste åren börjat ifrågasätta denna struktur. Allt fler företag har börjat experimentera med flexiblare och kortare arbetstider.

Sex timmars arbetsdag är ett alternativ som blivit allt populärare och har debatterats friskt de senaste åren. Vissa ser det som en naiv utopi medan andra ser det som politiskt armbrytning. Många väljer o sin sida att helt enkelt endast se det som en praktisk och välfungerande lösning för vissa typs företag.

I januari avslutas testperioden på det mycket uppmärksammade sextimmarsförsöket på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Åsikterna om framgången har varierat. Vissa väljer att se det som succé, medan andra dömt det som ett fiasko.

För att sätta den nuvarande situationen i perspektiv har Expertvalet sammanställt en infograf som beskriver åtta timmars arbetsdagens historia. Nedan kan du se hur utvecklingen av åttatimmarsdagen gick till:

Vägen till 8 timmars arbetsdag,

If you would like to use this infographic on your website, use the embed code below:

Historia

Historien bakom åttatimmars arbetsdagsmodellen börjar i samband med industrialismens framväxt. Industrialismen revolutionerade arbetet. Fabriksarbetet innebar ett helt nytt sätt att arbeta. Man följde inte längre arbetsrytmen från landsbygden, utan följde istället fabriksägarnas behov. I början av industrialismen kunde arbetsdagarna vara upp mot 16 timmar som värst. Detta var naturligtvis ohållbart.

Robert Owen får ofta äran att presenteras som den första att ta initiativ för en åtta timmars arbetsdag. Med slagordet “8 timmar arbete - 8 timmar fritid - 8 timmar sömn” startade han i mitten av 1800-talet kampen för drägligare arbetsförhållanden.

Initiativet spred sig med tiden även till Sverige. Den första Första maj-paraden i Sverige hölls 1890 och på agendan stod bland annat kravet på åtta timmars arbetsdag.

Det var dock först i början på 1900-talet som åtta timmars arbetsdagen på riktigt fick fotfäste och blev normen. Henry Ford införde 1914 åtta timmars skift i sina fabriker och i samband med Oktoberrevolutionen infördes åttatimmars arbetsdag i Sovjet. Åtta timmars arbetsdag är alltså på så sätt intressant för att det både är ett kapitalistiskt och ett socialistiskt ideal. Åtta timmar var en kompromiss där alla parter tycktes nöjda. Arbetsgivare som arbetstagare.

Under 1900-talet infördes åttatimmarsdag sakta men säkert i lagen. 1919 antogs en lag om åtta timmars arbetsdag men fortfarande sex timmar i veckan. 1954 avskaffades undantag och åtta timmar blev realitet för de flesta svenskar. 1971 infördes sedan 40 timmars arbetsdagen i lagen vilket tycktes bli den slutgiltiga uppdateringen.

Efter det har ingenting skett. 40 år har gått och utvccklingen har stått stilla. Samhället och arbetsmiljön har dock förändrats. Arbetsmarknaden och arbetstakten är långt ifrån densamma som år 1971.

Sextimmarsdagen-ett alternativ?

Dagens arbetare har inte samma behov som tidigare. Arbetsmiljön och arbetsuppgifterna har förändrats, vilket gör det naturligt att även ifrågasätta tidsramen inom vilken vi arbetar. Sextimmarsdagen är ett alternativ som diskuterats friskt den senaste tiden. Många anser att det nu är på tiden att luckra upp den stagnerade arbetstidsmodellen och ge även andra modeller en chans.

Svartedalens äldreboende i Göteborg har fått mycket medial uppmärksamhet under sin två år långa försöksperiod med sextimmars arbetsdagar. Om en månad tar försökstiden slut och det återstå att se om provtiden varit framgångsrik eller inte.

Åtta timmars arbetsdagen har länge varit idealet. Oberoende hur framtiden ser ut är det viktigt att komma ihåg varifrån det system vi idag har härstammar. Åtta timmars dagen var ett krav ursprungligen utvecklad för fabriksarbetare i början av 1900-talet. Att ifrågasätta denna modell är nödvändigt för att vi även i framtiden skall kunna ha ett effektivt och framgångsrikt arbetsklimat.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?