Expertvalet.se — Skandinaviens största marknadsplats inom B2B
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 21 juni 2021

Färgernas roll inom branding

Att färger spelar en viktig roll inom marknadsföring och branding visste du säkert. Men visste du att 73% av köpbesluten i en butik faktiskt är gjorda på basis av det visuella? Här spelar upplägget av produkter och färgerna hos ett varumärke mycket stor roll.

Att välja de färger som passar bäst in på ett varumärke är allt annat än lätt. Alla uppfattar vi färger på lite olika sätt. Ålder, kön och socioekonomisk bakgrund påverkar en del. Däremot är de grundläggande uppfattningarna ganska lika bland konsumenter.

Hur ett företag vill bli uppfattat på marknaden påverkar valet av färg då varumärket byggs upp. Till exempel har studier visat att den röda färgen uppfattas som ungdomlig och stark. Detta leder till att företagen bakom varumärken med röda logotyper ofta står ut ur mängden och ses som extra starka.

Här nedanför presenteras en infograf i vilken färger inom branding analyseras. Den tar upp de sju vanligaste färgvalen för varumärken. Expertvalet ger också exempel på varumärken som använder sig av dessa olika färger.

Färgernas roll inom branding.

Om du vill använda denna infographic på din hemsida, använd koden nedan:

Få koden
<div style="clear: both;"><a href="https://www.expertvalet.se/blogg/2017/04/fargernas-roll-inom-branding" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://www.expertvalet.se/media/2470084/faergernasrollinombrandingmarknadsfoering.png" alt="Faergernasrollinombrandingmarknadsfoering" style="width: 100%; max-width: 100%;" /></a></div>
Kopiera

Anpassa bredd:

Hur konsumenter uppfattar ett varumärke baserar sig mest på vilka känslor som väcks av de använda färgerna. Detta har en direkt påverkan på köpbesluten som är kopplade till varumärket. Färgen har en stor påverkan på hur företag lyckas med sin branding.

Infografen presenterar även hur de olika färgalternativen påverkar vår hjärna och vårt beteende. De olika färgerna som infografen tar upp är: Röd, blå, gul, grön, orange, neutrala färger och flerfärgat.

Valet av färg baserar sig ofta på målgruppen för varumärket. Till exempel riktar sig företag som använder sig av neutrala färger, så som grått och svart, till en specifik målgrupp. Företag som riktar sig till barn använder sig ofta av orange och andra gälla färger.

Infografen gjordes ursprungligen för Market Inspector på engelska, men har översatts till svenska av Expertvalet.