Beställ offerter på kassaregister
Jämför pris och kvalitet på kassaregister!
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kassasystem - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Vilken typ av kassalösning önskar ni?

Det tar mindre än 1 minut!

Kassaapparat för evenemang, torghandel och butik

Vad ska övervägas vid inköp av en kassaapparat?

Vid anskaffning av en ny kassaapparat för en verksamhet inom exempelvis detaljhandeln eller restaurangbranschen bör ett flertal element såväl som funktionerna hos olika slags kassaapparater övervägas och analyseras noga. En kassaapparat, som också kallas kassaregister eller kassasystem, består i dag av en rad olika funktioner och det är därmed viktigt att betrakta verksamhetens behov för vilka aktiviteter en sådan ska kunna utföra och använda dessa som grundlag vid beslutsfattningen. 

Kassaapparaten ingår i ett kassaregister
Vad är priset för en kassaapparat?
Kassaapparat för detaljhandel eller restaurang?
Kassaapparat och besvärliga väderförhållanden

 

Det är viktigt att på förhand fundera över verksamhetens:

  • Kapacitetsbehov, vad ska kassaapparaten kunna hantera och hur många eneheter krävs?
  • Övriga funktioner, finns det behov av lagerhantering eller ekonomistyrning?
  • Införskaffning, köp, hyra eller leasing?

För att få bästa pris rekommenderas att ta in flera offerter för jämförelse. Fyll i formuläret så mottar ni enkelt skräddarsydda offerter baserade på er specifika situation. Ni får i lugn och ro jämföra och välja det alternativ som bäst lämpar sig för er - kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Beställ offerter nu! Det tar mindre än 1 minut!

 

Kassaregister

Kassaapparaten ingår i ett kassaregister

En kassaapparat är den maskin som används vid olika försäljningstillfällen i exempelvis butik eller restaurang, för att beräkna summan av de varor en kund önskar köpa. Efter köpet förvaras sedan den mottagna betalningen i en dagskassa. Kassaapparaten placeras vanligtvis på ett kassaskåp med syfte att bevara dagskassan, vilket öppnas automatiskt efter varje försäljningstillfälle.

En kassaapparat består som oftast även av ett tangentbord och en display, där kassören eller kassörskan kan se de produkter som registrerats såväl som statusen för dessa.

Enligt Sveriges Riksdag ingår kassaapparaten i ett kassasystem bestående av kassaapparat, kassaterminal, kassaregister och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning. Begrepp såsom kassaregister och kassasystem används i dag allt oftare för att beskriva funktioner och aktiviteter hos en kassaapparat, då dessa numera är betydligt fler och mer utvecklade än tidigare.

Dagens kassaapparat är därmed inte längre enbart en maskin för inmatning av produktpriser och summering av dessa samt förvaring av mottagen betalning.

Dagens kassaapparat är ett resultat av avancerad teknologisk utveckling - ett system för registrering och lagerhållning av varor, såväl som ekonomistyrning, statistiköversikt och rapportutskrivning. Genom en sådan samlad lösning för administration och kundbetjäning medför en modern kassaapparat tidsbesparing och mer effektiva processer för den enskilda verksamheten.

Vad är priset för en kassaapparat?

Prisnivån för en kassaapparat till den dagliga driften av en verksamhet beror på ett flertal verksamhetsspecifika faktorer och är därmed varierande. Den mest avgörande faktorn för prisvariationen utgörs av storleken på kassaapparaten och systemet för att använda denna.

Med andra ord är det verksamhetens storlek som avgör hur pass omfattande kassasystemet bör vara, och därmed även systemets och kassaapparatens storlek.

Vidare beror även prisnivån för en kassaapparat på typ, varumärke och mängd av funktioner, såväl som den avancerade omfattningen av systemet. Detta innebär att priset för en mindre kassaapparat och ett system med få funktioner är markant lägre än priset för en större, mer funktionsbaserad kassaapparat, vilken även kan innefatta ett flertal betalningterminaler.

Priset för en kassaapparat beror således på det funktionella behov som den specifika verksamheten har för genomförandet av betalningsprocesser. Inom produktkategorin för kassaapparater beror prissättningen därmed på egenskaperna hos de skräddarsydda lösningarna för olika slags system.

Läs också om att hyra kassaregister.

Kassaapparat _naerblid

Kassaapparat för detaljhandel eller restaurang?

Branscher såsom detaljhandel och restaurang skiljer sig från varandra, vilket innebär att olika slags kassaapparats-relaterade behov uppstår inom respektive bransch. Detta i sin tur innebär att olika slags lösningar för denna produkt måste utvecklas. Utformningen av en kassaapparat bör således skräddarsys för att kunna utveckla och framställa en helhetslösning som på bästa vis motsvarar de funktionella behoven vid betalningslösningen inom var enskild bransch.

Vilken slags kassaapparat och kassasystem som är bäst lämpad för en specifik verksamhet är något som de flesta återförsäljare är villiga att utforma för den aktuella kunden, för att förse denne med en behovstäckande skräddarsydd lösning. Vid anskaffning av en kassaapparat är det därför viktigt att rådslå med aktuell leverantör kring de specifika funktioner som är gynsamma för verksamheten och sedan utforma en kassaapparat och ett system utefter dessa preferenser.

Läs om kassasystem till butik. 

Kassaapparat och besvärliga väderförhållanden

De verksamheter som enligt lag är skyldiga att använda kassaregister vid torg- eller marknadshandel tillåts att använda ett valfritt kassaregister såväl som en valfri kontrollenhet. Detta då olika slags väderleksförhållanden som kan uppstå på platser för sådan handel kan vara besvärliga och svåra för vissa tekniska system att klara av.

Det enda krav som ställs på ett kassaregister utformat för en utomhusmiljö är att det är tillverkardeklarerat och har en tillhörande kontrollenhet som är certifierad. Vid denna typ av handel är det tillverkaren av ett kassaregister som ansvarar för att detta uppfyller de fastställda kraven.

Kassaapparat och kassaregister vid strömavbrott eller frånvaro av el

Saknas det på ett torg eller en marknadsplats framdragen el är det näringsidkaren själv som har ansvaret för att säkerställa en elförsörjning, eller istället använda ett batteridrivet kassaregister. Skulle däremot ett oväntat strömavbrott uppstå under handeln i en utomhusmiljö, hos en verksamhet som har framdragen el och ett nätanslutet kassaregister, behöver inte verksamheten använda detta.

Denna typ av strömavbrott blir då en omständighet utöver verksamhetens kontroll som därmed har tillåtelse att bedriva handel utan registrering i ett kassasystem, fram till dess att strömmen är tillbaka. Det finns således inga lagstadgade krav som säger att en verksamhet måste besitta ett batteridrivet kassaregister för reservfunktion.