Multifunktionsskrivare - Jämför pris och offerter från flera leverantörer
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter
Spara tid
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar
Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Omnämnda i:
Senast uppdaterad: 7 juli 2021

Multifunktionsskrivare

Multifunktionsskrivare - Kopiator och skrivare i ett

En multifunktionsskrivare, även kallad en allt-i-ett-skrivare, är en typ av maskin där funktioner såsom skrivare, scanner, kopiator och eventuellt fax är kombinerade i ett. De flesta organisationer har ett grundläggande behov av sådana funktioner. Därmed är multifunktionsskrivaren en kontorsmaskin som i dag återfinns på flera arbetsplatser.

Marknaden för multifunktionsskrivare erbjuder ett brett utbud av såväl skrivare som leverantörer och skiljer sig vitt i kvalitets- och prisnivå, antal funktioner och framställningskapacitet. Frågan många här ställer sig är: Vilken är den bästa multifunktionsskrivaren för vår verksamhet?

Innan ni investerar i en multifunktionsskrivare är det därför – som alltid – viktigt att se över de behov er verksamhet behöver fylla. Detta gäller både för er framtida skrivare och vilka funktioner denna ska innehålla samt vilken leverantör som ger den betalningslösning som passar er bäst.

Vill ni snabbt och enkelt jämföra pris och kvalitet på multifunktionsskrivare för att se vilken maskin som är bäst för er verksamhet? Använd då er av Expertvalet genom att fylla i formuläret på denna sida. På så vis mottar upp till fyra skräddarsydda offerter från ledande leverantörer helt kostnadsfritt.

Olika skrivare.Vad är priset för en multifunktionsskrivare?

Vid anskaffning av en multifunktionsskrivare till företag kan man använda sig av olika slags lösningstyper såsom inköp, hyrning eller leasing. Prisnivån för denna typ av vara varierar brett och beror på en mängd olika parametrar. Faktorer som påverkar anskaffningspriset för en multifunktionsskrivare utgörs av maskinens storlek och urval av framställningsbara dokumentvarianter såväl som av design, modelltyp, kapacitet och prestanda.

En kontorsskrivare med multifunktion kan kosta allt från 3000 kronor och upp till 50 000 kronor. Priset ökar i takt med antalet andvändare och kapacitet. De dyraste multifunktionsskrivarna har både hög prestanda och många tilläggsfunktioner som utskrivning i storformat och fotoutskrift. En multifunktionsskrivare med upp till 15 användare (12 000 utskrifter/månad), kvalitativ svartvit utskrivning och A4-format kostar runt 6000 kronor och uppåt. Hyrespriserna för liknande lösningar ligger på 500 kronor och uppåt per månad. 

Driftskostnaderna för en multifunktionsskrivare beror på konsumeringsmängden av olika slags bläckpatroner, där priset ofta är högre för att framställa dokument i färg, såväl som varianter och mängd av pappersark. Om en organisation ämnar att framställa dokument i svartvitt eller gråskala finns det besparingar att göra med hänsyn till val av bläckpatroner för multifunktionsskrivaren.

Köp av multifunktionsskrivare

Priset för att köpa en ny multifunktionsskrivare varierar brett och kan vara en initialt kostsam - men nödvändig, utgift för en verksamhet. Det aktuella priset för en multifunktionsskrivare sammanhänger naturligtvis med produktens storlek, funktion och kapacitet, men även med faktorer såsom design och varumärke.

Hyrning eller leasing av multifunktionsskrivare

Genom att hyra eller leasa en skrivare följer fördelen av att en eventuell driftsservice ingår i tjänsten. Leverantören av multifunktionsskrivaren står i ett sådant fall för att maskinen är kapabel att prestera efter full kapacitet, samt att de tillhörande bläckpatronerna blir kontrollerade och utbytta vid lämpligt tillfälle. Därmed blir detta anskaffningsalternativ för en multifunktionsskrivare tidseffektivt och bekvämt för den organisation som nyttjar det.

Att hyra eller leasa en multifunktionsskrivare kan för en kort period vara en god och kostnadseffektiv lösning. Däremot kan det i längden bli mer kostsamt att teckna ett hyres- eller leasingavtal för en multifunktionsskrivare, än det blir att köpa en sådan.

Våra leverantörer erbjuder multifunktionsskrivare med olika betalningslösningar. Hitta den bästa lösningen genom att fylla i formuläret och beställa skräddarsydda offerter via vår kostnadsfria tjänst. Vet ni inte om köp eller hyra passar er bättre? Ingen fara, märk det i formuläret så ger leverantörerna offert på båda lösningarna! 

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Fördelar vid användning av en multifunktionsskrivare

Multifunktionsskrivaren ger er en allt-i-ett-lösning där skrivare, kopiator, scanner och eventuellt en fax, om ni skulle behöva en sådan, ingår. På så vis slipper ni först och främst inköp av en rad olika maskiner samtidigt som ni sparar den tid det tar att installera och lära sig dessa. Här följer ett antal fördelar med att investera i en multifunktionsskrivare:

Kostnad

Att investera i den här maskinen innebär en engångsutgift, som dessutom är relativt låg om man ser till de utgifter som försvinner på att separat införskaffa sig alla de maskiner en multifunktionsskrivare innehåller.

Utrymme

Med en allt-i-ett lösning frigörs vidare av naturliga skäl stora ytor i ert kontor eller verksamhet. En multifunktionsskrivare ersätter som poängterat en rad olika maskiner som tillsammans tar större plats än vad man tror.

Snabbt och flexibelt

Sparar er verksamhet tid då medarbetarna slipper lära sig flera maskiner. Sparar er dessutom tid vid de tillfällen ni använder maskinen då den har betydligt bättre prestanda än till exempel den enklare laserskrivaren.

Färgskrivare.

Vad ska övervägas vid anskaffning av en multifunktionsskrivare?

Vid anskaffning av en multifunktionsskrivare bör ett flertal element övervägas, då det är många faktorer - såsom kvalitet, kapacitet och pris, som skiljer olika slags typer och modeller åt. Det är därför väsentligt att reflektera över de behov på en arbetsplats som en multifunktionsskrivare ska tillgodose.

Man bör även reflektera över användningen, till exempel:

  • Hur många utskifter/kopior ska produceras dagligen?
  • Vilka storleksformat ska kunna produceras? A3, A4 eller större?
  • Är ni i behov av att producera dokument i färg eller endast svartvitt?

Det är lönsamt att på förhand estimera och fundera över hur maskinen ska användas och i vilken utsträckning. Att införskaffa en multifunktionsskrivare som inte tillgodoser era behov kommer att skapa en flaskhals i produktionen. Medan en överdimensionerad modell leder till outnyttjade resurser och ekonomiska förluster.

Vilka funktioner ska en multifunktionsskrivare ha?

En multifunktionsskrivare innefattar vanligtvis skrivarfunktion, kopiering och skanning. Utöver det så kan maskinen även innefatta nätverksanslutning, funktion för personkonton, fotoutskrivning och fax. Det är därför lönsamt att på förhand estimera vilka funktioner man är i behov av, för att hitta en modell som innefattar dem.

Multifunktionsskrivare finns idag både som med laser funktion och bläckstrålefunktion. För att välja en passande modell bör man värdera vad som utefter konkreta behov väger tyngst - kvalitet eller kvantitet.

Vilket arbetsområde planeras en ny multifunktionsskrivare att användas inom? Är syftet med denna kontorsmaskin att framställa en omfattande mängd dokument var dag, eller är det att framställa högkvalitativa visuella element i färg?

Vilken typ av underhåll och service behövs för en multifunktionsskrivare?

Då en multifunktionsskrivare är en kontorsmaskin som ska behållas och fungera under en längre period är regelbundna kontroller av maskinen essentiell. Att vid anskaffning av en ny multifunktionsskrivare köpa med en service för löpande driftsunderhåll är således att rekommendera.

Genom att förbise och försumma ett kontinuerligt driftsunderhåll av en multifunktionsskrivare utsätter man sig som verksamhetstagare för risken av att i framtiden behöva betala dyra pengar för att reparera eller ersätta maskinen.

Fördel med att jämföra offerter hos expertvalet: 

   • Få konkurrenskraftiga priser genom att låta företagen konkurera om er
   • Det är helt gratis och utan förpliktelser - du kan när du vill avbryta processen
   • Få skräddarsydda lösningar som passar just er verksamhet att jämföra mellan
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner