Jämför pris och offerter på kaffeautomater
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än 1 minut!

Typ av maskin?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 25 juni 2021

Ekologiskt kaffe

De flesta väletablerade kaffeproducenter erbjuder minst en slags ekologisk kaffeblandning i sina sortiment till kaffeautomat. Som företagskund kan du därmed välja att köpa in ekologiska hela bönor, eller färdigmalda ekologiska kaffeblandningar till kaffeautomaten på din arbetsplats. I detta inlägg beskriver vi ekologiskt kaffe och aspekter vid denna produkt närmre. Här kan du läsa om konceptet Fairtrade, och om hur du som kund kan bidra till en hållbar utveckling för världens kaffeindustri.

I genomsnitt är ekologiskt kaffe fem kronor dyrare per kilo än vanligt kaffe – cirka 20 öre mer per kopp. Smakupplevelsen är densamma – det går inte att urskilja från smaken huruvida ett kaffe är ekologiskt eller inte. Skillnaden mellan ekologiskt och vanligt kaffe kan istället tillskrivas de odlingsmetoder som appliceras för respektive kaffesort.

Ekologiskt kaffe framställs utan kemiska medel och konstgödsel. Från EU finns det speciella krav som ställs för att ett visst kaffe ska få benämnas som ekologiskt. Bland annat mängden konstgödsel som är accepterbart i samband med odling omfattas av dessa reglemente.

Behöver du hyra en kaffeautomat till ditt företag? Läs mer om de bästa kaffeautomaterna för jobbet!

För att få den bästa lösningen för er rekommenderar vi er att beställa offerter. På så vis kan ni få upp till fyra prisförslag på olika modeller, alla anpassade efter era specifikationer. Det är kostnadsfritt och medför inga förpliktelser. Vi gör grovjobbet åt er medan ni sparar pengarna! 

kaffekopp ipad.

Stigande försäljning av ekologiskt kaffe

Försäljningen av ekologiskt kaffe är stigande på världsbasis. Det finns emellertid inga exakta procentuella tal för att illustrera detta faktum. På grund av den ökade försäljningen av ekologiskt kaffe har priskillnaden mellan konventionellt och ekologiskt kaffe minskat. Ekologiskt kaffe blir även alltmer vanligt förekommande på restauranger och caféer runtom i Sverige och Norden. Exempelvis har snabbmatskedjan McDonald’s introducerat ekologiskt kaffe på menyn i samtliga nordeuropeiska restauranger.

Vet vi att kaffet är ekologiskt?

Som kund kan man aldrig veta helt säkert om det kaffe man köper under namnet ekologiskt verkligen är ekologiskt – detta går inte att kontrollera, dels på grund av att smaken är densamma som för konventionellt framställt kaffe. Till följd av detta kan misstro väckas hos konsumenter som då inte visar intresse för att köpa en hävdad ekologisk produkt till ett något högre pris.

Fairtrade-aspekten vid ekologiskt kaffe

Med hänsyn till nyinvesteringar har jordbruket för odling av kaffe upplevt en bristfällig utveckling. En ökad efterfrågan som följd av en växande internationell kaffemarknad ställer samtidigt höga krav på en hållbar produktion. Denna produktion bör vara hållbar på lång sikt och ta hänsyn till såväl människa som miljö. Det är här begreppet Fairtrade kommer in i bilden.

Vad innebär Fairtrade?

Begreppet Fairtrade är en produktmärkning som i dagsläget appliceras på ett tjugotal olika produktarter såsom kaffe, bananer, te, choklad och socker. Även produkter som inte är av livsmedelsart, exempelvis blommor, bollar, bomull, guld och trä kan bära benämningen Fairtrade om de uppfyller de krav som ställs för detta.

Produktmärkningen Fairtrade är oberoende och främjar kaffeodlare runtom världen bland annat genom att:

  • Skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
  • Utveckla kriterier för att stödja odlare och anställda i utvecklingsländer genom organisationen Fairtrade International.
  • Övervaka produktionsförhållandena hos odlare genom det oberoende kontrollorganet FLO-Cert, vilket har ISO65-ackreditering.

Kaffeböner

Hållbar kaffeproduktion med Fairtrade

För många utvecklingsländer utgör kaffe en av de viktigaste exportvarorna. Efter råolja är denna produkt världens största handelsvara, med en produktion som direkt omfattar cirka 25 miljoner odlare världen över. Därmed är kaffe en källa för inkomst och försörjnings för mer än 100 miljoner människor.

De flesta av världens kaffeodlare i de utvecklingsländer där kaffeproduktion föregår lever under svåra ekonomiska och sociala förhållanden. En låg utbildningsnivå och därigenom bristande förmåga att förstå och anpassa sin verksamhet efter marknadsmekanismer medför att kaffeodlare i utvecklingsländer har svårt att hantera prispressen på marknaden.

Genom konceptet Fairtrade kan kaffeodlare med bristande kunskaper kring hur marknaden fungerar få direkt tillgång till den internationella marknaden. Under de etablerade villkor som Fairtrade medför kan de sedan anpassa sin verksamhet för att uppnå en stabil ekonomi och långsiktigt hållbara produktionsprocesser.

Gör skillnad genom att välja ekologiskt och Fairtrade

Under 2010-2011 vidtog Fairtrade International åtgärder för att stärka kaffeodlare i deras verksamheter. Bland annat höjdes minimipriset för kaffe på världsmarknaden, i tillägg till att premien för Fairtrade-produkter och den ekologiska prisdifferentialen höjdes.

Genom att välja Fairtrade-märkt kaffe kan du som konsument hjälpa till att bidra till en bättre livssituation för producenter i utvecklingsländer. Via Fairtrade förbättras deras möjligheter att uppnå en stabil ekonomi och ett hållbart jordbruk som de kan leva av i framtiden. Du betalar en prispremie för denna goda gärning - kaffeodlare som använder produktmärkningen Fairtrade garanteras av Fairtrade International en extrabetalning på 0,30 amerikanska dollar per pound kaffe, om de säljer sina bönor som ekologiskt certifierade.

Efterfrågan på ekologiskt kaffe ökar kontinuerligt. Genom att välja Fairtrade-märkt kaffe i butik eller för beställning till ditt företag kan du som konsument göra en skillnad genom att positivt bidra till en hållbar utveckling av kaffeodlarnas produktionsverksamhet, inkomst, försörjning och livssituation. Det är därför en god idé att välja ekologiskt kaffe till kaffeautomaten på din arbetsplats.

Högst upp till höger på den här sidan kan du kostnadsfritt och utan några som helst förpliktelser komma i kontakt med företag som erbjuder kaffeautomater. Du kan sedan jämföra vad de har att erbjuda just ditt företag, och välja den leverantör som passar dig bäst.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut